Nieuwsbericht | | 14-07-2020 | ±8 minuten leestijd

Vanwege het huidige inreisverbod kunnen de meeste reizen naar Canada niet doorgaan. In bepaalde situaties kan er echter een uitzondering worden gemaakt. Bijvoorbeeld als het reisdoel erg belangrijk is, of als de reiziger een direct familielid is van een Canadese staatsburger of inwoner en soms voor familieleden van Canadese staatsburgers of personen met een permanent (legaal) verblijf in Canada, die geen directe familieleden zijn. Op deze pagina (geactualiseerd op 27-05-2021) wordt uitgelegd welke uitzonderingen momenteel worden gemaakt en welke procedures hiervoor moeten worden doorlopen.

eTA Canada geen garantie voor toelating

Ondanks alle maatregelen als gevolg van het coronavirus is het nog steeds mogelijk om een eTA aanvraag voor Canada in te dienen. De aanvraag wordt op dezelfde wijze verwerkt als voor de coronacrisis. Wie over een geldig eTA beschikt, heeft vanwege het huidige inreisverbod nog geen garantie dat de reis naar Canada ook daadwerkelijk mag plaatsvinden. Dat mag alleen als aan de uitzonderingssituaties en voorwaarden op deze pagina wordt voldaan.

Wie mag ondanks het inreisverbod naar Canada reizen?

Het huidige inreisverbod voor Canada geldt voor reizigers van alle nationaliteiten. Er wordt slechts een beperkt aantal uitzonderingen gemaakt, namelijk voor:

Staatsburgers en inwoners van Canada en hun familieleden
Personen met de Canadese nationaliteit of een Canadese Permanent Resident status, alsmede hun familieleden. Directe familieleden mogen zelfs zonder aanvullende toestemming van het IRCC (de Canadese immigratiedienst) ondanks het reisverbod naar Canada reizen. Zij moeten wel aan kunnen tonen dat hun reisdoel is om met hun familielid samen te zijn en dat ze minimaal 15 dagen in Canada blijven. Onder directe familieleden wordt verstaan: de echtgenoot/echtgenote of wettelijke partner, een afhankelijk kind, een kind van een afhankelijk kind, een (stief-)ouder, een voogd of een begeleider. Directe familieleden moeten bij het inchecken en bij de paspoortcontrole twee bewijsstukken overleggen. Ten eerste een bewijsstuk waaruit blijkt dat hun familielid daadwerkelijk een Canadees staatsburger is of de Permanent Resident status heeft. En ten tweede een bewijsstuk waaruit blijkt dat deze persoon daadwerkelijk een direct familielid is.

Personen die geen directe familieleden, maar wel familieleden van Canadese staatsburgers of van personen met een permanent (legaal) verblijf in Canada zijn kunnen een uitzonderings-toestemming van het IRCC krijgen om ondanks het inreisverbod naar Canada te reizen (als ze kunnen aantonen dat hun reisdoel is om met hun familielid samen te zijn en dat ze minimaal 15 dagen in Canada zullen blijven). Hieronder worden de volgende personen verstaan:

 • Personen die een liefdesverhouding met de inwoner van Canada hebben, die minimaal al een jaar duurt en die binnen dat jaar enige tijd fysiek bij elkaar geweest zijn
 • Niet-afhankelijke (dus volwassen) kinderen
 • Kleinkinderen
 • (Half-)Broer of zus of broer en zus uit een samengesteld gezin,  die geen bloedverwantschap hebben
 • Grootouders
 • Ook kinderen, minderjarige of gehandicapte kleinkinderen, (groot-)ouders en broers en zussen van de levenspartner van een inwoner van Canada kunnen een reistoestemming krijgen

Om de benodigde uitzonderingstoestemming voor deze personen (bovenop de eTA) te verkrijgen moet de inwoner van Canada een specifiek formulier (“application for authorization and statutory declaration”) op de website van het IRCC invullen.

Personen die geregistreerd staan onder de Canadese Indian Act

Beschermde personen
Personen die in hun land van herkomst het risico lopen vervolgd te worden op basis van hun ras, godsdienst, nationaliteit, sociale groep of politieke overtuiging kunnen als beschermd persoon worden aangemerkt.

Personen die een zeer belangrijk reisdoel hebben en rechtsreeks vanuit de USA vliegen
Een medewerker van de Canadese immigratiedienst zal bij aankomst beoordelen of de reden zwaarwegend genoeg is om het land in te mogen reizen. Ook mogen luchtvaartmaatschappijen en de marechaussee reizigers voor vertrek al reizigers weren, als zij van mening zijn dat de reiziger geen zeer belangrijke reden heeft om naar Canada te reizen. Het is niet verplicht, maar wel aan te raden om de Canadese immigratiedienst (IRCC) vooraf per e-mail te vragen of het beoogde reisdoel belangrijk genoeg wordt gevonden.

Personen die een zeer belangrijk reisdoel hebben en niet vanuit de USA vliegen
Voor personen die niet rechtstreeks vanuit de Verenigde Staten van Amerika naar Canada vliegen, maar wel naar Canada wensen te reizen vanwege een ‘zeer belangrijk reisdoel’, zoals in de vorige paragraaf omschreven, moeten daarnaast ook binnen één van de volgende categorieën vallen om toegelaten te worden:

 • Reizigers met een Canadese werkvergunning en een werk-gerelateerd reisdoel
 • Internationale studenten met een geldige studievergunning die naar Canada reizen om de studie te kunnen volgen waarvoor de studievergunning is toegekend
 • Reizigers met een permanente verblijfsvergunning
 • Reizigers die alleen in Canada overstappen en de transitzone van de luchthaven niet verlaten
 • Leden van de Canadese strijdkrachten, bezoekende strijdkrachten, het Canadese Ministerie van Defensie en hun directe familieleden
 • Erkende diplomaten en hun naaste familieleden
 • Luchtvaart- en scheepsbemanning
 • Franse staatsburgers die op Saint-Pierre en Miquelon wonen en in de 14 dagen voorafgaand aan de aankomst in Canada alleen in Canada, de VS of Saint-Pierre en Miquelon zijn geweest
 • Alle personen die volgens het hoofd van de Canadese volksgezondheidsorganisatie geen gevaar voor de volksgezondheid vormen en tijdens hun verblijf in Canada diensten van essentieel belang zullen verlenen
 • Personen van wie de aanwezigheid in Canada volgens het Ministerie van Immigratie, Vluchtelingen en Burgerschap, het Ministerie van Openbare Veiligheid of het Ministerie van Buitenlandse Zaken van nationaal belang is
 • Personen die op uitnodiging van de minister van Volksgezondheid naar Canada komen voor ondersteuning bij het bestrijden van het coronavirus
 • Personen die medische leveringen verzorgen
 • Topsporters (zowel professionals als amateurs), die aan een internationaal sportevenement (International Single-Sport Event) deelnemen. Zij moeten goedkeuring van de “Deputy Minister of Canadian Heritage” (PCH) voor hun reis hebben om te mogen reizen.
 • Personen die uit humanitaire overwegingen (“compelling reason”) naar Canada mogen reizen. Zij moeten een verzoek om goedkeuring voor hun reis bij het PHAC (de “Public Health Agency of Canada”) indienen.

Deze personen moeten d.m.v. het invullen van een webformulier op de website van het IRCC onder “Case Specific Enquiries” aangeven waarom hun reis onder de uitzonderingsgronden valt. Bij dat webformulier moet in de bijlage bewijs toegevoegd worden, waaruit blijkt dat deze persoon onder een van de uitzonderingscategorieën zou vallen.

Wie naar Canada moet reizen om zorg of ondersteuning aan een dierbare te verlenen, of in de laatste dagen van een dierbare aanwezig te zijn moet van de website van het Canadese IRCC ook een “Letter of Required Support Form’ downloaden en dat document ingevuld bij het webform met het verzoek om uitzondering van de reisrestricties uploaden.

Als het IRCC akkoord gaat met de verlening van de uitzonderingstoestemming, ontvangt de reiziger een e-mail, waarin de vervolgstappen om naar Canada te mogen reizen, worden uitgelegd.

Aanvullende voorwaarden voor wie alsnog mag reizen

Reizigers voor wie een uitzondering op het inreisverbod wordt gemaakt, moeten ook kunnen aantonen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het verblijf in Canada duurt ten minste 15 dagen
 • De reiziger moet hooguit 72 uur voor vertrek een PCR-test uit laten voeren met een negatief testresultaat (of moet tussen 14 en 90 dagen voor aankomst positief op corona getest zijn). Tests, die in India of Pakistan zijn uitgevoerd, worden niet geaccepteerd. Na aankomst in Canada moet de reiziger nogmaals een PCR-test ondergaan en na de verplichte quarantaine-periode nogmaals een corona-sneltest uitvoeren.
 • De reiziger moet voor vertrek de ArriveCAN-app downloaden, op zijn mobiele telefoon installeren en de gevraagde informatie invullen. De luchtvaartmaatschappij controleert bij het inchecken of de app en de benodigde gegevens in de app aanwezig zijn
 • De reiziger doorstaat de gezondheidscheck die door de luchtvaartmaatschappij wordt uitgevoerd
 • De reiziger voldoet aan de overige voorzorgsmaatregelen die de luchtvaartmaatschappij heeft ingesteld
 • De reiziger beschikt over een quarantaineplan, waarin staat waar en hoe de verplichte 14-daagse quarantaine in Canada plaatsvindt, hoe van de luchthaven van aankomst in Canada naar de quarantainelocatie wordt gereisd en hoe de benodigde boodschappen, diensten en medische zorg op de quarantainelocatie worden geleverd. De eerste 3 dagen van de quarantaine moeten altijd in een door de autoriteiten van Canada als zodanig aangewezen quarantainehotel doorgebracht worden.
 • Bij de paspoortcontrole in Canada moet de reiziger opnieuw (de) bewijsstukken overleggen, waaruit blijkt dat hij in aanmerking komt voor de uitzonderingstoestemming om ondanks het inreisverbod naar Canada te mogen reizen.
 • De reiziger beschikt over een geldig visum of eTA Canada en de toestemmingsverklaring voor de reis van het IRCC (of in de bovengenoemde gevallen van het PHAC of PHC)

Onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld bezoek van een begrafenis) kunnen uitzonderingen op de quarantaineverplichting gemaakt worden, maar hiervoor moet apart toestemming bij het IRCC gevraagd worden.

Er is nog niet definitief bekendgemaakt hoe lang deze voorwaarden gelden, maar dit zal minimaal het geval zijn tot en met 21 juni 2021.

De Canadese autoriteiten raden met klem aan niet op reis te gaan met symptomen van corona. Reizigers die symptomen van corona vertonen worden niet aan boord gelaten van vliegtuigen met een bestemming in Canada. Ook reizigers die geen goed uitgewerkt quarantaineplan kunnen overhandigen worden niet op Canadees grondgebied toegelaten.

Reizen naar Canada na het inreisverbod

Momenteel is nog niet bekend wanneer de restricties zoals benoemd op deze pagina worden opgeheven. Blijf hiervan op de hoogte door regelmatig de pagina over de huidige ontwikkelingen van het coronavirus in Canada te lezen.

Let op: dit nieuwsartikel over het eTA voor Canada is meer dan een jaar oud. Mogelijk bevat het daardoor achterhaalde informatie en adviezen, er kunnen dan ook geen rechten meer aan dit artikel worden ontleend. Gaat u binnenkort op reis en wilt u weten welke regels momenteel gelden? Lees dan alle actuele informatie over het eTA voor Canada.