Canada is het op één na grootste land ter wereld, maar telt desondanks ‘slechtsʼ 38 miljoen inwoners. Grote delen van het land zijn ongerepte natuurgebieden of onherbergzame ijsvelden. Het is daarmee ook een van de dunstbevolkte landen ter wereld. Negen van de tien Canadezen woont zelfs binnen een radius van 160 kilometer van de Amerikaanse grens. Canada is ook een van de meest welvarende landen van de wereld en hierdoor een populaire bestemming voor immigranten. De Canadese bevolking groeit mede hierdoor veel sneller dan die van andere ontwikkelde landen.

Het staatshoofd van Canada is officieel nog steeds de Britse vorst en het land is nog steeds onderdeel van het Britse gemenebest. Qua cultuur lijkt Canada daarom soms meer op het Verenigd Koninkrijk dan op zijn machtige zuiderbuur de Verenigde Staten.

Lees hier meer over de geschiedenis, cultuur en belangrijkste toeristische attracties van Canada.


Feiten en cijfers

HoofdstadOttawa
Grootte9.985.000km2 (224 maal zo groot als NL)
Inwoners38 miljoen inwoners (2022)
TaalTweetalig: Frans en Engels
ValutaCanadese dollar
GodsdienstChristen: 63%, Moslim: 4%, Overig: 6,7%
Tijdsverschil3,5 tot 8 uur eerder
ReistijdOngeveer 10 uur vliegen
Stroom110 Volt/60 Hz, reisstekker benodigd
Kustlijn356.000km
LeidingwaterVeilig om te drinken
VisumEen visum of eTA is verplicht

Kaart

Canada is het op een na grootste land van de wereld. Hierdoor is het land in wel zes tijdzones opgedeeld. Canada staat bekend om zijn koude winters, maar gebieden in het zuiden liggen op dezelfde breedtegraad als Zuid-Europa. Het weer kan hier dus ‘s zomers behoorlijk warm zijn. Canada grenst in het zuiden en noordwesten aan de Verenigde Staten. Dit is de langste, niet militair bewaakte landsgrens ter wereld. Canada is ook een van de dunst bevolkte landen van de wereld. Vooral in het noorden zijn er nog veel ongerepte natuurgebieden.


Geschiedenis

Prehistorie

Door een gebrek aan overgeleverde teksten is de Canadese prehistorie een vrij onontgonnen gebied. Toch kan met behulp van archeologische vindplaatsen een beeld geschetst worden over de vroegste bewoners van het huidige Canada. Zo weten we dankzij opgravingen dat het noorden van Canada al zeker 26500 jaar voor onze jaartelling bewoond was. Dit waren waarschijnlijk groepen mensen die tijdens de laatste ijstijd vanuit Alaska naar het oosten migreerden. De Beringstraat, de watermassa tussen het huidige Alaska en Rusland, was in die tijd immers bevroren.

De gebieden van het moderne Canada werden in verschillende migratiegolven bevolkt. Door de omvang van het land raakten de prehistorische inwoners van elkaar afgezonderd, wat voor een enorme variatie tussen de verschillende groepen moet hebben gezorgd. Er werden honderden verschillende talen gesproken en meerdere vormen van natuurgodsdiensten beleden. De meeste groepen leefden als jagers en verzamelaars en hadden dus geen vaste verblijfplaats.

Er bestonden echter ook kleine groepen die een vaste woonplaats hadden, aardewerk bewerkten en aan landbouw deden. De oorspronkelijke bewoners die aan de kust woonachtig waren, leefden grotendeels van de visserij. Doordat er geen geschreven woord is overgeleverd, is er helaas weinig over de precieze leefwijze van deze groepen bekend. Zo is niet eens met zekerheid te zeggen hoeveel inwoners het prehistorische Canada precies had. Schattingen lopen uiteen van enkele honderdduizenden tot meerdere miljoenen.

Vikingen in Noord-Amerika

De eerste Europeanen die in contact kwamen met het Amerikaanse continent waren de Noren. Nadat ze IJsland en Groenland gekoloniseerd hadden, vonden ze een weg naar Newfoundland in het noordoosten van het huidige Canada. De Noren stichtten een kleine kolonie en handelde waarschijnlijk zelfs met de bewoners ter plaatse, maar ze breidden zich niet verder over het Amerikaanse vasteland uit. Door de grote afstand tussen de andere Noorse gebieden was er namelijk maar weinig aanwas van nieuwe kolonisten. Het inwonertal liep door de jaren heen langzaam terug en vermoedelijk binnen een eeuw was de kolonie verlaten. Lang was deze Noorse kolonisatie slechts een hypothese, maar ze werd in de jaren 60 definitief aan de hand van archeologische opgravingen gestaafd.

Europese kolonisatie

Rond het jaar 1600 kwamen zowel Engelse als Franse kolonisten aan land in Canada. Verschillende nederzettingen werden gesticht en de bevolking zwol algauw aan met nieuwkomers vanuit Europa. Met de oorspronkelijke bewoners werd aanvankelijk veel handel gedreven, maar er braken ook gewelddadige conflicten uit. Niet alleen tussen de Europeanen en de inheemse Amerikanen, maar ook tussen de Europeanen onderling. Engeland en Frankrijk vochten meerdere oorlogen uit over de controle van Noord-Amerika, waarbij de Engelsen uiteindelijk aan het langste eind trokken. Toch bleven veel gebieden onder Frans bewind staan. Quebec is hiervan wel het meest bekend.

Een van de bekendste conflicten uit deze periode is de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Hoewel er wel pogingen werden gedaan door de opstandige kolonisten meer gebied in handen te krijgen, bleef Canada onder controle van de Britse kroon. In de Oorlog van 1812 ondernamen de Amerikanen meerdere pogingen om Canada te bezetten en te “bevrijden" van de Britse overheersers, maar ze slaagden hier niet in.

De vereniging van de Canadese gebieden

Canada werd voor het merendeel van zijn geschiedenis niet als een verenigd land gezien, maar eerder als een collectie van gebieden als onderdeel van het veelzijdige Noord-Amerika. Dit veranderde definitief in 1867, toen drie onafhankelijk bestuurde Britse provincies werden samengevoegd tot de Canadese confederatie. Hiermee werd Canada onafhankelijker van het Verenigd Koninkrijk. Het land werd al meteen door problemen geplaagd. Er heerste armoede en veel inwoners migreerden naar de meer welvarende Verenigde Staten. Verder waren en geschillen tussen katholieken en protestanten en tussen Franstaligen en Engelstaligen. Pas tegen het einde van de 19e eeuw bedaarden de gemoederen, waarna de Canadese economie zich voorspoedig ontwikkelde.

Er waren geen evenredige verhoudingen met de inheemse Amerikaanse bewoners. Hoewel er in Canada relatief weinig grote oorlogen tussen de kolonisten en de inheemsen uitbraken, werd de oorspronkelijke bevolking duidelijk achtergesteld. Met de Indian Act van 1876 werd de inheemse bevolking weliswaar erkend, maar ze werd ook gedwongen haar cultuur en taal op te geven ten faveure van Engelse levenswijzen.

Het moderne Canada

In de 20e eeuw ontwikkelde Canada zich langzamerhand tot een moderne staat. Het land steunde de geallieerden in de Eerste- en Tweede Wereldoorlog en was een van de oprichters van de NAVO. Lang was de Canadese politiek nauw verweven met de Engelse, tot het Canadese parlement in 1982 volledige autonomie over zijn eigen wetgeving kreeg. Een belangrijke uitdaging voor de Canadese presidenten was de omgang met Quebec. Het Franstalige gebied verschilde op cultureel gebied veel met de rest van het land. Er werden zelfs twee referenda georganiseerd (in 1980 en 1995) waar een afscheiding van Quebec op het spel stond. Tegenstanders van deze onafhankelijkheid wonnen het laatste referendum maar nipt. Tegenwoordig vormt Quebec een bijzondere regio in Canada met verregaande autonomie. Tevens is tweetaligheid (van Frans en Engels) een belangrijk streven van de overheid.


Cultuur

Hoewel de Canadese populaire cultuur veel overeenkomsten met de Amerikaanse cultuur vertoont, zijn er ook een aantal opvallende verschillen. Zo zijn Amerikanen individualistischer ingesteld, terwijl Canadezen waarde hechten aan een goed functionerende centrale overheid. Qua overheid en rechtssysteem lijkt Canada meer op het Verenigd Koninkrijk, met uitzondering van Quebec, waar de Franse invloed duidelijk merkbaar is. Dit is ook terug te zien in het taalbeleid. Engels en Frans zijn allebei officiële talen, maar Engels neemt wel de dominante rol in, met uitzondering in Quebec. De oorspronkelijke bewoners worden “First Nations” genoemd. De Inuit zijn hiervan de grootste groep. In het noordoosten van het land hebben ze hun eigen provincie met vrij veel autonomie. Ook hebben ze hun eigen taal: het Inuktitut. Thanksgiving wordt ook in Canada gevierd, zij het echter op een andere dag dan in de Verenigde Staten.

Ijshockey in Canada

Canada kent zijn eigen bijzondere sportcultuur. Veel populaire sporten zijn ten tijde van de Engelse heerschappij komen overwaaien, dus Engelse invloed is nog steeds terug te vinden. Net zoals in andere landen van het Britse gemenebest is cricket populair. Verder spelen veel mensen Lacrosse, een sport die zijn oorsprong vindt in de cultuur van de oorspronkelijke Amerikaanse bewoners. Uiteindelijk spant natuurlijk ijshockey de kroon; dé nationale sport van Canada.


Weer en klimaat

Vanwege zijn omvang kent Canada een gevarieerd klimaat. Het noorden van het land heeft een koud klimaat met koude, donkere winters en koele zomers. Centraal- en Zuid-Canada wordt gekenmerkt door een landklimaat met zeer koude winters, warme zomers en relatief weinig neerslag. De westkust van Canada heeft daarentegen een milder klimaat met maar weinig sneeuwval in de wintermaanden.

Als gevolg van klimaatverandering hebben zich recentelijk meerdere natuurrampen voorgedaan in Canada. Overstromingen en verwoestende bosbranden hebben de afgelopen jaren grote chaos aangericht. Naar verwachting zal extreem weer vaker gaan voorkomen in de nabije toekomst. De gemiddelde temperatuur is vooral in het noorden van Canada drastisch toegenomen. Hierdoor zal naar waarschijnlijkheid binnen afzienbare tijd meer poolijs smelten, wat een sterkere zeespiegelstijging tot gevolg zal hebben.

Maand
Gemiddelde max. temperatuur in °C
Gem. max. temp in °C
Gemiddelde min. temperatuur in °C
Gem. min. temp in °C
Gemiddeld aantal dagen regen
Gem. aantal dagen regen
Januari-5-1413
Februari-4-1311
Maart3-611
April11111
Mei18812
Juni241312
Juli271611
Augustus251512
September201011
Oktober13512
November6-114
December-1-915

Hoogtepunten in Canada

Canada staat bekend om zijn uitgestrekte natuurgebieden. Er zijn 37 nationale parken in Canada die alles bij elkaar een gebied ter grootte van Duitsland innemen. Naast de nationale parken is er echter ook genoeg andere natuur te bezichtigen. Veel nationale parken liggen in rond de Rocky Mountains en zijn met elkaar verbonden via de Icefields Parkway. Vanaf deze weg komen toeristen prachtige uitzichten tegen. Het is onmogelijk al het natuurschoon op te noemen, maar hier volgen toch zes hoogtepunten van het Canadese landschap.

Niagara-watervallen

De Niagara-watervallen zijn gelegen op de grens tussen Canada en de Verenigde staten. Ze zijn een van de bekendste toeristische attracties van het Noord-Amerikaanse continent. Meer dan 3000 ton water stort met een oorverdovend gebulder in een diepte van 57 meter en als toerist is het zelfs mogelijk het natuurgeweld van vrij dichtbij te aanschouwen. De Horseshoe Falls aan de Canadese zijde zijn de bekendste watervallen van de Niagara Falls. Ze zijn 671 meter breed.

Gros Morne National Park

Het Gros Morne National Park ligt aan de westkust van Newfoundland. Het park is vernoemd naar de hoogste berg van de Long Range, een Canadees bergketen dat uitloper is van de Appalachen. Dankzij meerdere uitgestippelde lange wandelroutes kunnen toeristen de bijzondere geologie van het park aanschouwen. Er zijn namelijk gesteenten van miljarden jaren oud te bewonderen in het gebied.

Fundybaai

De Fundybaai ligt tussen de Canadese provincies New Brunswick en Nova Scotia in het noordwesten van het land. De plek is om zijn grote getijdenverschil bekend. Het water staat met vloed wel 16 meter hoger dan tijdens eb. Het is zelfs duidelijk met het blote oog te zien hoe het water stijgt en daalt.

Athabasca Falls

In de provincie Alberta in de Canadese Rocky Mountains zijn de Athabasca Falls te vinden. Hoewel niet zo groot als de Niagara-watervallen zijn ze wel bijzonder spectaculair. Dit komt er mede door dat de Athabasca Falls iets meer in een afgelegen gebied midden in de natuur liggen, terwijl de Niagara-watervallen pal naast stedelijk gebied te vinden zijn. Toch zijn de Athabasca Falls makkelijk met de auto te bereiken.

Moraine Lake

Een andere bekende attractie in de Rocky Mountains is Moraine Lake, een bergmeer in Alberta. Doordat het meer door het water van gesmolten gletsjers wordt gevoed, is de waterstand in de zomer het hoogst. In die periode weerkaatst het water een azuurblauwe kleur als gevolg van het bijzondere gesteente op de bodem.

Wood Buffalo National Park

Met een omvang groter dan Zwitserland is dit het grootste nationale park van Canada. Het werd in 1922 opgericht met als doel de bizon te beschermen, die met uitsterven bedreigd werd. Nu leeft er een gezonde populatie van zeker 3000 dieren. Bij een tocht door het park is het dus goed mogelijk om deze beesten tegen het lijf te lopen.


Canadese wildernis

Een aantal belangrijke Canadese steden

Ottawa: bij lange na niet de grootste stad van Canada, maar wel de hoofdstad. Ottawa werd in 1857 door koningin Victoria tot de hoofdstad van Canada verklaart, onder meer om de rivaliteit tussen Montreal en Toronto te beslechten. Het parlement is wellicht de bekendste bezienswaardigheid van de stad, maar er zijn ook vele musea. Verder is er het Rideau Canal, een tweehonderd jaar oud kanaal dat tot werelderfgoed is uitgeroepen.

Toronto: Toronto is de grootste stad van Canada met zo’n 3 miljoen inwoners. Hiermee is het de vierde stad van Noord-Amerika qua inwonertal. De beroemdste bezienswaardigheid is waarschijnlijk de CN Tower, een 553-meter hoge toren van waaruit een breed uitzicht over de hele stad te genieten is.

Montreal: dit is de grootste stad van de provincie Quebec en de een na grootste stad van Canada. Het meest de moeite waard om te bezoeken is vermoedelijk Old Montreal, een wijk uit de 17e eeuw. Veel gebouwen hier dateren uit de tijd van de eerste Franse kolonisten.

Vancouver: Vancouver is gelegen aan de westkust van Canada, vlakbij de Amerikaanse grens. De haven van deze stad is door zijn ligging een van de belangrijkste ter wereld. Vanuit een veerboot is de indrukwekkende skyline te bewonderen, wat zeker een aanrader is.


Valuta

In Canada wordt met de Canadese dollar betaald. Als toerist is het vrij gemakkelijk overal met bankpas en creditcard te betalen. Hiermee is het ook mogelijk Canadese dollars op te nemen bij geldautomaten. Het is aan te raden zoveel mogelijk uw bankpas te gebruiken, aangezien creditcardmaatschappijen veelal duurdere bijkomende kosten hebben. Toch kunt u beter ook altijd een creditcard mee op reis nemen. Deze wordt vaak gebruikt bij reserveringen en borgstellingen. Denk er ook aan voor vertrek de creditcardlimiet te verhogen. Tegenwoordig is het ook in veel gevallen mogelijk contactloos te betalen met uw smartphone. Kijk op de website van uw bank voor meer informatie hierover.


Veiligheid

Canada is een erg veilig land om naar te reizen. Toch bestaan er zekere risico’s, vooral in de uitgestrekte natuurgebieden. Zo komen er in het westen van het land ‘s zomers bosbranden voor. In de winter daalt de temperatuur in grote delen tot onder de -30 graden. Wegen kunnen door ijzel en zware sneeuwval ontoegankelijk worden. Gaat u naar een natuurgebied? Bereid uw reis dan goed voor zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.Bergen

eTA

Voor een reis naar Canada is het verplicht een eTA Canada aan te vragen. Dit is een elektronisch document dat door de Canadese overheid wordt vervaardigd. Een eTA kan gemakkelijk online worden aangevraagd voor € 24,95 per persoon. Het wordt geadviseerd het eTA minimaal 72 uur voor de vlucht aan te vragen. Het eTA aanvragen kan via deze website. U kunt direct met iDEAL, Bancontact, PayPal of creditcard betalen. Zodra het eTA is toegekend, wordt het digitaal aan het paspoort van de reiziger gekoppeld. Het is hierna vijf jaar lang toegestaan (behalve als het paspoort eerder verloopt), zo vaak als gewenst naar Canada te reizen. Elk bezoek aan Canada mag wel maar zes maanden maximaal duren. Wilt u langer blijven? Dan voldoet een eTA niet en dient u een visum aan te vragen.
Direct het eTA Canada aanvragen

VisumBuitenland.be is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het eTA voor Canada. VisumBuitenland.be treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een eTA aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (7 CAD per eTA, via onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.be, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Ook controleren wij uw aanvraag voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 7 CAD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 19,96 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een eTA Canada is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.