Het eTA (betekenis) voor Canada aanvragen is verplicht voor alle reizigers die naar Canada vliegen zonder Canadees paspoort of visum. Het eTA formulier bestaat uit vragen over de reiziger, diens reisplannen en achtergrond. Nadat het eTA formulier is ingevuld, beoordeelt de afdeling Immigration, Refugees and Citizenship van de Canadese overheid of het eTA wordt toegekend.

Bergen in CanadaUitzicht op Lions Bay, Canada

Waarom een eTA formulier invullen?

Het eTA formulier is een middel van de Canadese overheid om ongewenste reizigers te weren. Het gaat hierbij om reizigers waarvan kan worden vermoed dat ze een bedreiging vormen voor de veiligheid van de Canadese bevolking. Alle reizigers dienen het eTA formulier in te vullen voordat ze op reis gaan naar Canada (tenzij ze al een Canadees paspoort of visum bezitten). Reizigers die dit niet hebben gedaan, worden bij het boarden niet toegelaten tot het vliegtuig.

Nadat het eTA formulier is ingevuld, wordt het gecontroleerd door een automatisch computersysteem. Meestal maakt dit systeem op basis van de ingevulde gegevens de beslissing dat het eTA wordt toegekend en de reis kan plaatsvinden. Het kan echter ook voorkomen dat het computersysteem twijfelt over de oprechtheid van de bedoelingen van de reiziger. In dat geval wordt het formulier doorgestuurd naar een medewerker van de afdeling Immigration, Refugees and Citizenship van de Canadese overheid. Deze beslist op basis van de ingevulde gegevens of er een risico is aan het binnenlaten van de betreffende reiziger. In dit geval kan enige vertraging in het aanvraagproces optreden (maximaal 72 uur). Pas nadat een definitieve bevestiging van goedkeuring van het eTA Canada is verleend, mag de reis naar Canada beginnen.

Wat wordt er gevraagd in het eTA formulier?

Het eTA Canada formulier bestaat uit vier delen, welke hieronder worden toegelicht. Het is mogelijk een groepsaanvraag in te dienen door in één formulier meerdere reizigers in te vullen. Het eerste deel van het formulier (contactgegevens en aankomstdatum) geldt dan voor alle reizigers in de groep. De andere drie delen van het eTA formulier (paspoortgegevens, werkgeverinformatie en achtergrondvragen) moeten voor elke reiziger opnieuw worden ingevuld.

1. Contactgegevens en aankomstdatum

Allereerst wordt gevraagd om de aankomstdatum van de reiziger of het reisgezelschap. Merk hierbij op dat de ingang van de geldigheid van het eTA (5 jaar) direct ingaat na goedkeuring van het formulier. Indien de reis na goedkeuring wordt verzet, is dit geen probleem. Ook hoeft er geen nieuw eTA formulier te worden ingevuld voor toekomstige reizen naar Canada (binnen de geldigheidstermijn van het eTA).

De volgende vragen gaan over de contactgegevens van de aanvrager. Het is mogelijk een aanvraag in te dienen voor een ander, of voor meerdere reizigers tegelijk; de contactgegevens hoeven hierbij maar één keer te worden ingevuld en het gaat hierbij om de gegevens van de persoon die de aanvraag indient. Controleer of het e-mailadres juist is ingevuld; hier wordt na keuring van het eTA formulier een bevestiging naartoe gestuurd.

Contactgegevens in het eTA Canada FormulierContactgegevens in het eTA Canada Formulier

2. Paspoortgegevens

De vragen die in dit deel van het eTA formulier worden gesteld, gaan over de gegevens die te vinden zijn in het paspoort. Het is belangrijk dat deze gegevens één op één worden overgenomen. Zo moeten alle voornamen worden ingevuld die op het paspoort worden vermeld. Ook dient de achternaam volledig overeen te komen met de achternaam zoals vermeld in het paspoort. Ook indien bijvoorbeeld een dubbele achternaam in het paspoort staat, die in de praktijk meestal niet wordt gebruikt. Indien de reiziger een tweede nationaliteit heeft, dient deze ook te worden ingevuld. Ook indien de reiziger geen paspoort (meer) heeft van het land waarvan de tweede nationaliteit is, dient deze te worden ingevuld.

Paspoortgegevens in het eTA Canada FormulierPaspoortgegevens in het eTA Canada Formulier

3. Werkgeverinformatie

Indien de reiziger jonger is dan 18 jaar verdwijnt dit deel van het eTA formulier. Voor oudere reizigers is het verplicht dit deel van het formulier in te vullen. Indien de reiziger geen werkgever heeft, selecteer dan een van de volgende opties: Huismoeder/Huisvader, Student, Gepensioneerd of Werkloos. Voor studenten dient niet de werkgever maar de onderwijsinstelling te worden ingevuld. Bent u zelfstandige? Vul dan de gegevens in waarmee uw onderneming bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Heeft u meerdere ondernemingen of werkgevers? Vul dan de gegevens in van de onderneming of werkgever waarvan u de grootste inkomsten heeft.

Werkgeverinformatie in het eTA Canada FormulierWerkgeverinformatie in het eTA Canada Formulier

Let op: voor studeren of werken met een eTA gelden speciale voorwaarden.

4. Achtergrondvragen

Dit deel van het eTA Canada formulier is bedoeld om een inschatting te kunnen maken omtrent de wenselijkheid van het toelaten van reizigers tot Canada op het gebied van veiligheid en rechtshandhaving. Alleen indien op alle vier de onderstaande vragen ‘nee’ wordt geantwoord, is het mogelijk een eTA aan te vragen en Canada in te reizen zonder visum. Moet u één of meerdere vragen met ‘ja’ beantwoorden? Dan kunt u misschien alsnog naar Canada reizen door een visumaanvraag in te dienen bij het Canadese consulaat. In de meeste gevallen wordt u dan uitgenodigd voor een gesprek op het consulaat. Daar wordt vervolgens een inschatting gemaakt over de risico’s die u mogelijk kunt vormen, waarna besloten wordt of u Canada alsnog mag inreizen.

Achtergrondvragen in het eTA Canada FormulierAchtergrondvragen in het eTA Canada Formulier

Waar is het formulier te vinden?

Het eTA formulier voor reizen naar Canada is op deze website te vinden. Invullen duurt ongeveer vijf minuten en kost € 19,95 per persoon. Gemiddeld wordt het ingevulde formulier na 18 minuten goedgekeurd.

Open hier het aanvraagformulier van het eTA Canada