Heb ik een visum voor Canada nodig?

Canada heeft een visumplicht. Elke reiziger die per vliegtuig naar Canada reist, moet bij aankomst een visum kunnen tonen. Er worden slechts twee uitzonderingen gemaakt. Wie in het bezit is van een Canadees of Amerikaans paspoort, hoeft geen visum Canada aan te vragen. En wie over een eTA Canada beschikt, heeft ook geen visum nodig.

De visumplicht geldt ook voor kinderen. En ook voor het maken van een overstap via een Canadese luchthaven.

Arriveert u niet per vliegtuig in Canada, maar per (cruise)schip, bus, trein, auto of een ander vervoermiddel via landsgrenzen? Als u de nationaliteit heeft van een land in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, dan heeft u daarvoor geen visum en ook geen eTA nodig.

Vaak voldoet een eTA in plaats van een visum Canada

Het eTA (electronic Travel Authorization) is geen visum, maar lijkt daar wel op. Een eTA Canada is een reistoestemming die eenvoudiger aan te vragen is dan een visum. Voor het verkrijgen van een visum moet u meestal een afspraak maken bij een Visa Application Centre (VAC), terwijl u een eTA eenvoudig online kunt aanvragen. Ook zijn de aanvraagkosten voor een eTA lager dan die van een visum. Ten slotte wordt een eTA-aanvraag meestal binnen een dag goedgekeurd, terwijl een visum voor Canada doorgaans enkele weken op zich laat wachten.


De meeste toeristen en zakenreizigers kunnen een eTA Canada aanvragen en hoeven dus geen ingewikkelde visumprocedure te doorlopen. Hiervoor moet aan de volgende voorwaarden van het eTA Canada worden voldaan:
• U vliegt naar Canada voor een vakantie, zakenreis of overstap
• U verblijft niet langer dan een halfjaar in Canada
• U heeft de nationaliteit van een EU-land, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk of een van deze landen
U kunt uw eTA Canada hier eenvoudig aanvragen


Kies het juiste visum en vraag het tijdig aan

Is het eTA Canada niet geschikt voor uw reisplannen? Dan moet u een visum aanvragen. Begin tijdig met het aanvragen van het benodigde visum. Afhankelijk van het gekozen visumtype, kan de levertijd oplopen tot enkele weken of maanden. Lees hieronder meer over welk visumtype in welke situatie benodigd is. Helemaal onderaan deze pagina leest u vervolgens hoe u het benodigde visum kunt aanvragen.

Bezoekersvisa
Werkvisa
Studievisa
Combinatievisa voor werken en studeren
Permanente verblijfsvergunningen


Bezoekersvisa - voor een tijdelijk verblijf in Canada

Binnen de categorie bezoekersvisa (ook wel visitor visa of temporary resident visa genoemd) bestaan vier visumtypes: het toeristenvisum, het zakenvisum, het supervisum, en het transitvisum. Daarover vindt u alle informatie in de onderstaande tabel. Merk op dat het werkvisum, studievisum en het working holiday visum niet binnen de categorie bezoekersvisa vallen.

Voorwaarden die voor elk bezoekersvisum gelden

Als u een bezoekersvisum wilt aanvragen, moet u rekening houden met enkele voorwaarden. Allereerst heeft u een paspoort nodig, dat geldig moet zijn tot en met de dag waarop u Canada weer verlaat. Al bij aankomst moet u aannemelijk kunnen maken dat u van plan bent Canada weer te verlaten. Dat doet u bijvoorbeeld door documenten te tonen waaruit blijkt dat u buiten Canada een baan, huis of familie heeft. Ook moet u kunnen aantonen dat u voldoende financiële middelen heeft om zowel uw verblijf in Canada als de terugreis te bekostigen. Ten slotte moet u in goede gezondheid verkeren, mag u geen strafblad hebben en mag u nooit een visumgerelateerde wet overtreden hebben, in welk land dan ook.

Toelichting en vereisten per type bezoekersvisum

Naast de bovenstaande vereisten die voor elk bezoekersvisum gelden, kent elk visumtype binnen de categorie bezoekersvisa ook eigen voorwaarden. Die vindt u in de onderstaande tabel.

Het toeristenvisum
Een toeristenvisum (Tourist Visa) staat een toeristisch verblijf (zoals een vakantie) van maximaal zes maanden in Canada toe.

De aanvraag wordt beoordeeld door de Canadese immigratiedienst. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een visum waarmee u eenmaal naar Canada mag reizen (single-entry) of visum voor een onbeperkt aantal reizen (multiple-entry). Het is niet mogelijk om zelf een van deze twee varianten te kiezen, de immigratiedienst bepaalt welke variant u ontvangt.

Het grootste verschil tussen het toeristenvisum en het eTA Canada is de geldigheidsduur. Een toeristenvisum is 10 jaar geldig, terwijl een eTA 5 jaar geldig is. Houd er rekening mee dat voor beide reistoestemmingen geldt dat de geldigheidsduur verloopt wanneer het paspoort waarmee de reistoestemming is aangevraagd haar geldigheid verliest.
Aandachtspunten bij het toeristenvisum:
• Heeft u de nationaliteit van Nederland, België, een ander land in de Europese Unie, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Vraag dan geen toeristenvisum aan, maar een eTA Canada.
Het zakenvisum
Met een zakenvisum (Business Visa) mag u tot zes maanden in Canada verblijven met een zakelijk reisdoel.

Met een zakenvisum mag u:
• zakelijke bijeenkomsten bijwonen
• zakelijke deals sluiten of onderhandelen
• zakelijke locaties bezichtigen
• zakelijke trainingen volgen
• kortdurend hooggekwalificeerd werk uitvoeren (15 aaneengesloten dagen per halfjaar of 30 aaneengesloten dagen per jaar, op universitair of managementniveau)

Met een zakenvisum is het niet toegestaan:
• de Canadese arbeidsmarkt te betreden
• diensten te leveren aan Canadese organisaties

Wilt u tijdens uw zakenreis ook diensten leveren (anders dan kort hooggekwalificeerd werk) of in dienst treden bij een Canadese werkgever? Dan moet u naast uw bezoekersvisum of eTA ook een werkvergunning aanvragen.
Aandachtspunten bij het zakenvisum:
• Als u op zakenreis naar Canada gaat, moet u kunnen aantonen dat uw belangrijkste inkomstenbron en belangrijkste werklocatie buiten Canada liggen.
• Ook heeft u een uitnodigingsbrief nodig van een (potentiële) zakenpartner in Canada en een opdrachtbrief van uw werkgever buiten Canada.
• Heeft u de nationaliteit van Nederland, België, een ander land in de Europese Unie, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Vraag dan geen zakenvisum aan, maar een eTA Canada.
Het supervisum voor ouders en grootouders
Met het supervisum (Parents and Grandparent Super Visa of PGP-visum) kunnen ouders en grootouders tot vijf jaar aaneengesloten in Canada verblijven als hun (klein)kinderen daar al wonen.

Het supervisum wordt alleen toegekend als een (klein)kind in Canada woont en daar de status ‘Permanent Resident’ of ‘Citizen’ heeft.

Om in aanmerking te komen voor een supervisum moet uit medisch onderzoek blijken dat de aanvrager gezond genoeg is en naar verwachting geen grote belasting zal vormen voor de gezondheidszorg in Canada.
Aandachtspunten bij het supervisum:
• U heeft een uitnodigingsbrief nodig die is geschreven en ondertekend door uw kind of kleinkind. Daarin moet staan dat hij/zij u indien noodzakelijk financieel zal ondersteunen tijdens uw verblijf.
• U moet een zorgverzekering afsluiten bij een Canadese verzekeraar, voor ten minste een jaar na aankomst en met een minimale dekking van 100.000 CAD. Bij aankomst moet u hiervan een bewijs overhandigen.
Het transitvisum voor een overstap in Canada
Met het gratis aan te vragen transitvisum mag u een overstap maken op een internationale luchthaven van Canada.

Uw verblijf in Canada mag maximaal 48 uur duren en in die tijd mag u geen andere activiteiten uitvoeren dan noodzakelijk voor uw overstap.

Het visum is alleen geschikt voor een overstap per vliegtuig. Het is dus niet geschikt als u per bus, auto, trein, of schip in Canada arriveert.
Aandachtspunten bij het transitvisum:
• Heeft u de nationaliteit van Nederland, België, een ander land in de Europese Unie, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Dan kunt u geen transitvisum aanvragen. In dat geval heeft u een eTA Canada nodig.

Bezoekersvisum meestal niet nodig

Europese toeristen en zakenreizigers hebben de visa in de bovenstaande tabel meestal niet nodig. In plaats daarvan kan een eTA worden aangevraagd, waarmee het ook mogelijk is om tot zes maanden in Canada te verblijven voor een vakantie, zakenreis, overstap of bezoek aan vrienden of familie. Controleer of u voldoet aan de voorwaarden van het eTA Canada en bespaar uzelf de moeite van de ingewikkeldere aanvraagprocedure van een Canadees visum.

Lees meer over het aanvragen van een eTA Canada

Werkvisa - voor tijdelijk werk in Canada

Om in Canada te mogen werken heeft u een werkvisum nodig. Verwar een werkvisum niet met een zakenvisum. Zowel met een zakenvisum als met een eTA mag u in Canada alleen zakelijke bijeenkomsten bijwonen, onderhandelen met (potentiële) zakenpartners, deals sluiten, locaties bezichtigen, trainingen volgen en onder bepaalde voorwaarden kortdurend hooggekwalificeerd werk uitvoeren. Wilt u in dienst treden van een Canadese organisatie? Of wilt u diensten leveren aan een Canadese organisatie? Dan heeft u een werkvisum nodig.

Wat is een werkvisum?

Een werkvisum is strikt genomen geen volledig zelfstandig visum, maar bestaat uit een werkvergunning (work permit) die u naast uw bezoekersvisum of eTA nodig heeft om in Canada te mogen werken. Heeft u de nationaliteit van Nederland, België, een ander land in de Europese Unie, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Dan ontvangt u bij uw werkvergunning automatisch ook een eTA. Met het eTA mag u naar Canada reizen, met de werkvergunning mag u er ook werken. Uw eTA en uw werkvergunning vormen op die manier samen uw werkvisum.

Twee soorten werkvergunningen

Canada kent twee soorten werkvergunningen: een open work permit en een employer-specific work permit. Met een open work permit heeft u de mogelijkheid om bij verschillende Canadese werkgevers in dienst te treden. Met een employer-specific work permit mag u alleen werken voor de organisatie die u bij het aanvragen van uw werkvergunning heeft genoemd. Ook de locatie en tijdsduur van uw werkzaamheden worden bij een employer-specific work permit al bij het aanvragen ervan vastgelegd. Een open work permit biedt meer mogelijkheden, maar wordt alleen in specifieke situaties toegekend, bijvoorbeeld aan directe familieleden van personen met een employer-specific work permit.


Studievisa - voor het volgen van een studie in Canada

Om in Canada te studeren is niet altijd een studievisum nodig. Duurt een studie of uitwisselingsprogramma in totaal minder dan zes maanden? Dan voldoet een eTA of bezoekersvisum.

Duurt de studie in totaal langer dan zes maanden? Dan is een studievisum wel vereist. Ook als u niet langer dan zes maanden aaneengesloten in Canada verblijft. Een voorbeeld: u wilt een studie volgen die negen maanden duurt, maar verlaat Canada tussendoor een week. Met een eTA mag u meerdere keren zes maanden in Canada verblijven. Toch mag u de studie niet volgen, omdat die langer dan zes maanden duurt. In dit geval heeft u dus een studievisum nodig.

Wat is een studievisum?

Net als bij het werkvisum bestaat een studievisum uit twee delen. Allereerst heeft u een bezoekersvisum of eTA nodig om naar Canada te mogen reizen. Daarnaast heeft u een studievergunning (study permit) nodig om er te mogen studeren. Als u een studievergunning aanvraagt, ontvangt u ook automatisch een bezoekersvisum of eTA.

Let op: verloopt uw eTA of bezoekersvisum terwijl u in Canada bent, maar is uw studievergunning nog wel geldig? Dan mag u uw studie in Canada afronden. U mag dan nog tot 90 dagen na het afronden van de studie in Canada blijven, tenzij op de studievergunning een afwijkende bepaling staat vermeld. Maar als uw eTA of bezoekersvisum verloopt terwijl u in Canada bent, moet u die opnieuw aanvragen als u besluit Canada tussentijds te verlaten en weer in te reizen om uw studie af te ronden. Ook als uw studievergunning nog geldig is.

Designated Learning Institutions

Een studievergunning kan alleen worden aangevraagd voor een studie bij een onderwijsinstelling die staat geregistreerd als Designated Learning Institution (DLI). Het volgen van een studie korter dan zes maanden waarvoor geen studievergunning nodig is, mag ook aan een onderwijsinstelling die niet als DLI staat geregistreerd.

Aanvullende voorwaarden studievisum

Het aanvragen van een studievergunning voor Canada is wat ingewikkelder dan het aanvragen van een eTA. Voor een studievergunning is onder andere een Letter of Acceptance van de onderwijsinstelling vereist. Ook moet u zelf een Letter of Explanation schrijven, waarin u toelicht waarom u in Canada wilt studeren en verklaart dat u uw verantwoordelijkheden als student kent. Als u langer dan zes maanden in Canada wilt blijven met een studievergunning, moet u voor vertrek ook een medische test ondergaan. Ten slotte moet u aantonen over behoorlijke financiele middelen te beschikken, waarmee het verblijf in Canada en de studie kunnen worden afgrond.

Werken in Canada naast uw studie

Heeft u voor het volgen van de door u beoogde studie in Canada voldoende aan een eTA en geen studievergunning nodig? Dan kan het alsnog interessant zijn om een studievergunning aan te vragen. Die biedt u namelijk de mogelijkheid om gedurende uw studie ook op de campus van uw onderwijsinstelling betaald werk uit te voeren. Daarvoor moet u wel eerst een Social Insurance Number (SIN) aanvragen. Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk om met een studievergunning voor een beperkt aantal uren buiten de campus te werken, zonder dat daarvoor een werkvergunning nodig is.


Het Working Holiday Program - voor een combinatie van vakantie en werken

Reizigers in de leeftijd van 18 tot 30 jaar kunnen eenmalig gebruikmaken van de mogelijkheid om met een Working Holiday visum naar Canada te reizen voor een werkvakantie. U mag dan tijdelijk in Canada werken, om zo uw vakantie of rondreis in het land te kunnen bekostigen. Er is een jaarlijks limiet aan het aantal toegekende Working Holiday visa. Daarom is het verstandig om uw aanvraag zo lang mogelijk voor vertrek in te dienen.


Verblijfsvergunningen - voor een permanent verblijf in Canada

Er zijn verschillende manieren om een permanente verblijfsvergunning, oftewel de status van Permanent Resident (of PR-status) voor Canada te verkrijgen. Aan elke manier om deze status te verkrijgen, zijn strenge voorwaarden verbonden. De meeste mogelijkheden werken met een puntensysteem. Hoe meer punten u scoort, hoe groter de kans dat u een PR-status kunt krijgen. In het onderstaande overzicht ziet u de verschillende manieren waarop u in aanmerking kunt komen voor een permanente verblijfsvergunning.

Express Entry De Express Entry procedure is bedoeld voor hooggekwalificeerde arbeiders. Het is onderverdeeld in drie programma’s. De Canadian Experience Class is geschikt voor personen die in de afgelopen drie jaar werkervaring hebben opgedaan in Canada. Het Federal Skilled Worker Program en het Federal Skilled Trades Program zijn geschikt voor personen met werkervaring buiten Canada.
Provincial Nominee Program Voldoet u niet aan de standaard vereisten van de Express Entry procedure, of is het door u bereikbare aantal punten onvoldoende? De verschillende provincies van Canada kunnen ook visa verstrekken onder hun eigen, afwijkende voorwaarden. Informeer hiervoor bij de Canadese provincie waarin u wilt werken. Sommige provincies hebben een eigen aanvraagprocedure, andere provincies kunnen alsnog een Express Entry procedure voor u opstarten met de aangepaste voorwaarden.
Atlantic Immigration Program Het Atlantic Immigration Program is vergelijkbaar met de procedure van het Provincial Nominee Program. De vier Atlantische Provincies hebben dit programma in het leven geroepen om Canadese werkgevers de mogelijkheid te geven buitenlandse arbeiders aan te trekken voor functies die niet kunnen worden vervuld met Canadese kandidaten. Deze procedure wordt geïnitieerd door de werkgever, niet door de werknemer.
Start-up Visa Program Het start-up visum is bedoeld voor buitenlandse ondernemers die in Canada een innovatief bedrijf willen starten. Dit bedrijf moet de intentie hebben een globale speler te worden, en banen creëren voor inwoners van Canada.
Self-employed Persons Program Voor zelfstandigen in de culturele sector of in de sport heeft Canada het Self-employed Persons Program. Om naar Canada te kunnen immigreren met behulp van dit programma, moet u kunnen aantonen dat u relevante ervaring heeft en een aanzienlijke bijdrage zult leveren aan de cultuur of sport.
Family Sponsorship Canadese burgers en permanente inwoners kunnen familieleden laten overkomen door deze financieel te ondersteunen. De familieleden die naar Canada verhuizen kunnen geen aanspraak maken op sociale zekerheden.
Overig Er zijn nog andere mogelijkheden een PR-status te verkrijgen. Zo zijn er programma’s voor vluchtelingen en voor arbeiders die fulltime werken in de agriculturele sector, maar ook speciale programma’s om een tijdelijke verblijfsvergunning om te zetten in een permanente verblijfsvergunning. Deze laatste manier wordt veel gebruikt om de status van permanente inwoner te verkrijgen.


Uw visum voor Canada aanvragen: hoe werkt dat?

De procedure voor het aanvragen van een visum voor Canada begint altijd online. Vaak is het vervolgens nodig om een fysieke afspraak te maken. De levertijden van de verschillende visa lopen sterk uiteen, maar duren altijd langer dan de snelle aanvraagprocedure van het eTA. Houd rekening met verwerkingstijden voor visa van enkele weken tot maanden.

Tijdens de online aanvraagprocedure van het visum krijgt u vanzelf te zien welke voorwaarden van toepassing zijn en welke gegevens en documenten u moet aanleveren. Dit is afhankelijk van het gekozen visumtype en uw persoonlijke situatie. In veel gevallen moet u ook persoonlijk langskomen voor een gesprek en/of het afnemen van biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken.

Het Visa Application Centre

Als u moet langskomen voor uw visumaanvraag, is dat meestal bij een Visa Application Centre (VAC). In de meeste gevallen worden aanvragers niet uitgenodigd voor een gesprek bij een ambassade of consulaat van Canada. Het Visa Application Centre verwerkt visumaanvragen voor de Canadese immigratiedienst. Vaak kunt u via een VAC ook hulp en ondersteuning krijgen bij uw aanvraag als u er zelf niet uitkomt. Als u zich bij een VAC moet melden, dan hoort u dat vanzelf gedurende het verloop van de visumaanvraag die u online heeft ingediend.

VisumBuitenland.be is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het eTA voor Canada. VisumBuitenland.be treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een eTA aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (7 CAD per eTA, via onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.be, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Ook controleren wij uw aanvraag voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 7 CAD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 25,28 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een eTA Canada is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.