Reist u binnenkort naar Canada, of via Canada naar een andere bestemming? Lees dan hier of u een visum of een eTA dient aan te vragen. Over het algemeen hebben Nederlanders en Belgen die naar Canada willen vliegen voor vakantie, zaken of een overstap geen visum nodig. In plaats van het visum Canada, volstaat het dan om een eTA Canada aan te vragen. Met een eTA kunt u maximaal 6 maanden aaneengesloten in Canada verblijven voor toeristische en zakelijke doeleinden. Als u aan de voorwaarden voldoet die op deze pagina worden genoemd, kunt u online een eTA Canada aanvragen. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, kunt u bij de ambassade van Canada of op de website van de Canadese overheid een visum aanvragen.

Visum Canada uitleg

Een visum Canada is NIET hetzelfde als een eTA Canada. Controleer tijdig wat voor reistoestemming u moet aanvragen. Op deze pagina wordt uitgelegd wat de verschillen zijn tussen het eTA en het visum, wat de voorwaarden voor beide zijn en welk visum u nodig heeft in het geval dat een eTA Canada in uw situatie niet voldoet. U dient bijvoorbeeld een visum aan te vragen als u in dienst wilt treden bij een Canadese organisatie, als u langer dan 6 maanden aaneengesloten in Canada wilt verblijven of als u niet aan de paspoortvereisten voldoet die gelden voor het eTA. In de onderstaande hoofdstukken vindt u belangrijke zaken waar u rekening mee dient te houden, wanneer u twijfelt of en welk visum u nodig heeft om de door u geplande activiteiten in Canada te mogen uitvoeren.


Hoofdstukken met meer informatie over visum Canada

 • 1. Visum of eTA?

  Het is van groot belang dat u de juiste soort reistoestemming (eTA of visum) aanvraagt. Zo kunt u voorkomen dat u wordt geweigerd bij het boarden van uw vlucht of dat u bij aankomst in Canada direct door de Canadese immigratiedienst op een retourvlucht wordt gezet. Voor de invoering van het eTA Canada (betekenis eTA) was elke reiziger naar Canada die niet beschikte over de Canadese nationaliteit, verplicht een visum aan te vragen. Omdat dit een kostbare en ingewikkelde procedure is, heeft de Canadese overheid in 2015 het eTA ingevoerd. Het eTA Canada is eenvoudiger, sneller en goedkoper aan te vragen dan het visum. Onder bepaalde omstandigheden, die voor de meeste reizigers gelden, is het eTA min of meer gelijkwaardig aan het visum. Om in aanmerking te komen voor een eTA dienen de reiziger en diens reisplannen wel aan een aantal voorwaarden te voldoen.

  Voorwaarden om een eTA Canada te mogen aanvragen:

  • U reist naar Canada per vliegtuig
  • U verblijft maximaal zes maanden aaneengesloten in Canada (maximale geldigheidsduur is vijf jaar)
  • U reist naar Canada voor vakantie, zaken (bijvoorbeeld voor het bijwonen van vergaderingen of het bezoeken van klanten of leveranciers) of doorreis
  • U beschikt bij aankomst in Canada over een retourticket of ander ticket waarmee u Canada ook weer gaat verlaten
  • U heeft een Nederlandse of Belgische nationaliteit

  Voldoet u aan deze voorwaarden, dan hoeft u geen visum aan te vragen maar kunt u het beste een eTA aanvragen.

  Indien u aan ALLE van bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u een eTA aanvragen. Een eTA Canada is geen visum, maar een verplichte elektronische reistoestemming om naar Canada te reizen zonder visum. Het “electronic Travel Authorisation” (eTA) systeem is o.a. ingevoerd om reizigers met minder stress naar Canada te laten vliegen. Doordat u een eTA vooraf aanvraagt, scheelt dit u veel tijd tijdens uw reis en voorkomt het wachttijden op het vliegveld.
  Lees meer over het eTA en eTA aanvragen

  In de volgende gevallen voldoet u niet aan de voorwaarden van het eTA en dient u een visum aan te vragen:

  • U bent van plan langer dan zes maanden aaneengesloten in Canada te blijven
  • U bent van plan te gaan werken in Canada (in dienst van een Canadese organisatie)
  • U voldoet niet aan de wettelijke of reglementaire eisen van het eTA

  In bovenstaande gevallen is het noodzakelijk een visum aan te vragen om Canada in te mogen reizen. Hierbij is het van groot belang dat u het juiste visum aanvraagt; een toegewezen visum is enkel en alleen geldig voor het doel waarvoor het visum is afgegeven. Lees onderstaande hoofdstukken aandachtig door om zo snel en correct mogelijk het juiste visum Canada aan te vragen.

 • 2. Overzicht van visa Canada

  Als u niet in aanmerking komt voor een eTA, kunt u toch een visum aanvragen. Om Canada te betreden zonder eTA, heeft u de keuze uit tientallen visums. Elk type visum heeft eigen voorwaarden en vereisten. Dit hoofdstuk helpt u bij het selecteren van het juiste visum om naar Canada te mogen reizen.

  De Canadese visa kunnen worden onderverdeeld in 2 hoofdcategorieën: tijdelijke verblijfsvisa (Temporary Resident Visa, ook wel TRV genoemd) en permanente verblijfsvergunningen (Permanent Resident visa, ook wel PR genoemd). De tijdelijke verblijfsvisa zijn geschikt om in Canada te verblijven voor vakantie, studie of werk. De permanente verblijfsvergunningen zijn van toepassing op iedereen die zich voor lange tijd in Canada wil vestigen, om bijvoorbeeld naar Canada te emigreren.


  1. Tijdelijke verblijfsvisa
  Een tijdelijk verblijfsvisum is een officieel document dat afgegeven wordt door een consulair medewerker. Na goedkeuring van het visum, wordt dit fysieke document in het paspoort geplakt, zodat de immigratiedienst kan zien dat u waarschijnlijk aan alle eisen voldoet om tijdelijk in Canada te mogen verblijven.

  Volgens de Canadese wet zijn deze tijdelijke verblijfsvisa voor: “vreemdelingen die wettelijk bevoegd zijn om Canada binnen te treden voor tijdelijke doeleinden”. Deze “vreemdelingen” kunnen uit de volgende 4 groepen bestaan: bezoekers, studenten, tijdelijke buitenlandse werknemers en tijdelijke verblijfsvergunninghouders. Deze vier groepen mogen dan op basis van dit visum in Canada verblijven als voorrecht, niet als recht.

  Tijdelijke verblijfsvisa zijn dus geschikt voor mensen die naar Canada willen komen om vakantie te vieren, om te studeren of om te werken en niet voldoen aan de eisen van het eTA. De intentie moet dan wel zijn om voor tijdelijke duur in Canada te verblijven en niet om permanent in Canada te gaan wonen.

  Overzicht van tijdelijke verblijfsvisa

  Bezoekersvisum
  Visitor visa
  Een bezoekersvisum wordt afgegeven aan buitenlandse bezoekers die tijdelijk in Canada willen verblijven voor vakantie, zaken, doorreizen of familiebezoeken. Dit visum kunt u dus bijvoorbeeld aanvragen als u op vakantie naar Canada wilt, u Canada wilt bezoeken voor zaken of familie of vrienden wilt bezoeken. Eén van de belangrijkste vereisten voor dit visum is dat uw verblijf tijdelijk is en dat u aan het einde van uw verblijf dus ook daadwerkelijk weer vertrekt uit Canada. U kunt een bezoekersvisum over het algemeen makkelijker verkrijgen als u nog niet heel vaak heeft gereisd en geen strafrechtelijk verleden heeft.

  4 typen bezoekersvisa

  Toeristenvisum
  Tourist visa
  Dit visum wordt afgegeven aan personen die Canada tijdelijk willen bezoeken voor toeristische doeleinden. Veelal heeft u een eTA nodig om Canada te bezoeken als toerist. Voldoet u echter niet aan de regels voor een eTA, dan kunt u een toeristenvisum aanvragen. U dient hiervoor wel aan de volgende eisen te voldoen:
  • U heeft een geldig paspoort
  • U kunt aantonen dat u in Nederland of België beschikt over sterke persoonlijke banden, zoals op uw werk of thuis met uw familie. Dit geeft de Canadese immigratiedienst vertrouwen dat u naar alle waarschijnlijkheid Canada ook weer zal verlaten
  • U kunt aantonen over voldoende financiële middelen te beschikken om uw reis, terugreis en verblijf in Canada te bekostigen
  Daarnaast kan u gevraagd worden een medisch examen af te leggen en een brief te overleggen waarin staat dat u wordt uitgenodigd door iemand die in Canada woont.

  Bij de toekenning van het toeristenvisum verstrekt de Canadese immigratiedienst normaliter automatisch een visum waarmee u meerdere keren in Canada mag bezoeken (multiple entry visa).
  • Single entry visa
   Dit type visum is eenmaal te gebruiken om Canada te betreden en is minimaal een maand geldig. Dit type visum wordt alleen in uitzonderlijke gevallen verstrekt.
  • Multiple entry visa
   Dit type visum is een toestemming om een onbeperkt aantal keer gedurende een periode van maximaal 6 maanden aaneengesloten in Canada te verblijven en kan tot maximaal 10 jaar geldig zijn. Het verloopt ook automatisch 1 maand voordat uw paspoort niet meer geldig is.
  Zakelijk visum
  Business visa
  Dit visum wordt afgegeven aan personen die Canada tijdelijk willen bezoeken voor zakelijke doeleinden. U bent in de ogen van de Canadese overheid een tijdelijke zakelijke bezoeker als:
  • U zoekt naar manieren om uw bedrijf te laten groeien
  • U wilt investeren
  • U vooruitgang wilt boeken met zakelijke relaties

  Om dit visum te verkrijgen, dient u een brief te kunnen overleggen waarop u wordt uitgenodigd door een (potentiële) Canadese zakenrelatie. Ook moet u de contactgegevens van deze zakelijke relatie kunnen overhandigen (die 24 uur bereikbaar is) en mogelijk ook een document waarop staat waar en voor wie u op dit moment werkt.

  Daarnaast dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  • U dient Canada binnen zes maanden weer te verlaten
  • U mag niet de Canadese arbeidsmarkt betreden
  • U moet kunnen bewijzen dat uw belangrijkste bron van inkomen en winst buiten Canada ligt
  • U moet in het bezit zijn van een geldig paspoort
  • U moet kunnen bewijzen dat u voldoende financiële middelen heeft om uw reis, verblijf en terugreis te financieren

  Als u langer dan 6 maanden als tijdelijke zakelijke bezoeker in Canada wilt verblijven, dient u een “Work Permit” (zie hier beneden) aan te vragen.
  Doorreisvisum
  Transitvisa
  Dit visum wordt afgegeven aan personen die Canada tijdelijk willen bezoeken om vervolgens direct weer door te reizen. Dit visum geeft toegang tot Canada op voorwaarde dat u doorreist vanuit Canada zonder ergens te hoeven stoppen of iets of iemand te hoeven bezoeken. U dient dit visum aan te vragen als u niet in aanmerking komt voor een eTA en u op doorreis bent in Canada. Dit visum kunt u gratis aanvragen bij de Canadese immigratiedienst.
  Ouders of grootouders visum
  Parent and grandparent super visa
  Dit visum wordt afgegeven aan ouders of grootouders die een bezoek willen brengen aan Canada, met het doel één of meerdere kinderen te bezoeken die permanent in Canada wonen. Dit visum is in principe 10 jaar geldig, waarbij elk bezoek maximaal 2 jaar aaneengesloten mag duren. De gemiddelde tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring van dit visum bedraagt 8 weken.

  Voordat u in aanmerking komt voor dit visum, kijkt een immigratiebeambte onder andere naar:
  • Uw banden met uw land van herkomst
  • De economische en politieke stabiliteit van uw land van herkomst
  • Het doel van uw bezoek; is het aannemelijk dat u daadwerkelijk Canada inreist met het doel uw kinderen of kleinkinderen te bezoeken en daarna weer huiswaarts te keren
  • Diverse details over uw familie en financiën
  • De uitnodiging van diegene die u wilt bezoeken
  • Uw ziektekostenverzekering; u dient een Canadese ziektekostenverzekering te hebben voor ten minste 1 jaar en u moet een medische test ondergaan
  Daarnaast is het ook belangrijk dat uw kind of kleinkind in Canada een bepaald minimuminkomen heeft en dat hij of zij u eventuele financiële steun kan geven.
  Studentenvisum
  Study permit
  Een studentenvisum wordt afgegeven aan buitenlandse studenten, die Canada willen bezoeken om te studeren. Canada is een ideale bestemming voor internationale studenten vanwege de vrijheid om gedurende de geldigheid van het studentenvisum te mogen wonen, studeren en werken (op de campus). Dit visum kost ongeveer 100,- en de verwerking van de aanvraag duurt gemiddeld 2 weken.

  Om in aanmerking te komen voor het studentenvisum dient u te voldoen aan de volgende eisen:
  • U bent ingeschreven bij een erkend Canadees onderwijsinstituut (bijvoorbeeld een universiteit) en hiervan een “letter of acceptance” kunnen overleggen. Daarnaast moet u kunnen aantonen dat u genoeg financiële middelen hebt om het benodigde collegegeld te kunnen betalen en om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien (en eventueel het levensonderhoud van uw partner of familieleden) in de tijd dat u in Canada verblijft.
  • U hebt geen strafblad en bent geen gevaar voor de Canadese samenleving.
  • U verkeert in goede gezondheid bent bereid mee te werken aan een medisch onderzoek om dit aan te tonen.
  • U kunt aannemelijk maken dat u Canada ook weer van plan bent te verlaten.
  U kunt met dit visum werken op de campus, maar niet hierbuiten. U mag maximaal 20 uur per week werken, maar in de schoolvakanties mag u fulltime werken.

  Dit type visum is strikt genomen een vergunning (permit) en geen visum. Bij het studentenvisum ontvangt u automatisch een geldig eTA.
  Werkvergunning
  Work permit
  Een tijdelijke werkvergunning wordt afgegeven aan buitenlandse werknemers die tijdelijk in Canada willen gaan werken voor een Canadese werkgever. Dit visum kent 2 typen: een werkvergunning (open work permit) en een werknemer specifieke werkvergunning (employer-specific work permits). Met een open werkvergunning staat het u vrij om voor verschillende Canadese werkgevers te gaan werken. Het andere visum stelt u in staat om te werken volgens de specifieke voorwaarden in deze werkvergunning. Deze voorwaarden bepalen bijvoorbeeld de naam van de werkgever waarvoor u dient te werken, hoelang u mag werken en de locatie waar u kunt werken.

  Er zijn een aantal belangrijke vereisten om deze visa/werkvergunningen te verkrijgen, waaronder:
  • U moet een baan aangeboden hebben gekregen door een Canadese werkgever (de belangrijkste voorwaarde)
  • U moet aannemelijk kunnen maken dat u Canada zal verlaten nadat uw “work permit” verloopt
  • U moet kunnen aantonen dat u over voldoende financiële middelen beschikt om uzelf en uw eventuele familieleden tijdens uw verblijf van levensonderhoud te kunnen voorzien en om na afloop naar huis terug te kunnen keren
  • U mag geen strafrechtelijk verleden hebben
  • U moet in goede gezondheid verkeren en een medisch onderzoek ondergaan
  • U mag geen gevaar voor de veiligheid van Canada zijn
  Vakantie en werk programma
  Working Holiday Program
  Het vakantie werk programma (Working Holiday Program) stelt u in staat om rond te reizen en/of te werken in Canada, tijdens uw verblijf. U dient wel minimaal 18 en maximaal 30 jaar te zijn. Dit visum kunt u slechts eenmalig aanvragen. In Canada kunt u met dit visum werken om zo uw vakantie in Canada te bekostigen. Let er wel op dat dit visum zeer beperkt te verkrijgen is; vraag daarom dit visum al op tijd aan.


  2. Permanente verblijfsvergunningen
  Om in aanmerking te komen voor een permanent verblijfsvisum of verblijfsvergunning moet u aan een aantal strikte voorwaarden voldoen. U kunt gebruikmaken van het Express Entry programma om een permanente verblijfsvergunning te verkrijgen op basis van nationale economische immigratie programma’s, zoals:

  • The “Federal Skilled Worker Program
  • The “Federal Skilled Trades Program
  • The “Canadian Experience Class

  Daarnaast kunnen Canadese provincies zelf voorwaarden opstellen waaraan potentiële immigranten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor permanente verblijfsvergunningen. Deze verblijfsvergunningen vallen onder de zogenoemde “Provincial Nominee Program”.


  Het selecteren van het correcte visum
  Het is erg belangrijk om precies uit te zoeken welk visum van toepassing is op uw situatie. Naast de visums uit bovenstaande twee overzichten, zijn er ook nog andere soorten visa Canada. Verder is het belangrijk om te weten dat een visum niet garandeert dat u daadwerkelijk in Canada mag verblijven. Bij aankomst kan een douanebeambte u vragen stellen over uw reis en verblijf. Op basis van de feiten zal deze vervolgens een oordeel vellen over of u verder mag reizen of dat u direct uit Canada moet vertrekken. Als u met een geldig visum naar Canada reist, kunt u ervan uitgaan dat u geen problemen bij de immigratiedienst ondervindt, mits u Canada daadwerkelijk betreedt op de gronden waarvoor het visum is afgegeven.

 • 3. Redenen voor afwijzing

  Het kan voorkomen dat uw visum voor Canada wordt afgewezen. Er zijn veel verschillende redenen mogelijk waarom uw visum Canada kan worden afgewezen.

  De meest voorkomende redenen voor afwijzing kunnen zijn:

  • Uw gezondheid wordt als onvoldoende beoordeeld
  • U vormt mogelijk een veiligheidsrisico indien u een strafrechtelijk/crimineel verleden en/of een strafblad heeft
  • U beschikt niet over de vereiste documenten
  • U bent eerder de toegang tot Canada ontzegd
  • De douanebeambte is er niet van overtuigd dat u Canada bezoekt met het doel dat is vermeld in uw visum of visumaanvraag
  • De douanebeambte is er niet van overtuigd dat u van plan bent Canada weer te verlaten
  • U kunt niet aantonen dat u over voldoende financiële middelen beschikt om uw verblijf en terugreis te kunnen betalen
  • U voldoet niet aan de visum-specifieke vereisten

  Bovenstaande lijst is een onvolledige greep uit de mogelijke redenen waarom een visum Canada zou kunnen worden afgewezen. Houd er rekening mee dat een visum Canada aanvragen meer tijd kost dan een eTA-aanvraag. Een visum Canada aanvragen neemt vaak enkele weken in beslag, terwijl het eTA Canada vaak binnen enkele uren of dagen geleverd wordt. Lees meer over de levertijden van het eTA Canada.

 • 4. Een visum Canada aanvragen

  Na uw aanvraag voor een visum kan het enkele weken, tot soms wel twee maanden, duren voordat u het benodigde visum ontvangt.

  De volgende visa Canada kunt u online aanvragen:

  • Tijdelijke verblijfsvisa, waaronder:
   • Bezoekersvisa
   • Studentenvisa
   • Werkvergunningen
  • Permanente verblijfsvergunningen die vallen onder de programma’s van de “Federal Skilled Worker Program”, “Federal Skilled Trades Program” of de “Canadian Experience Class

  Andere visa Canada dient u veelal op papier aan te vragen via de Canadese ambassade of via de Canadese overheid.

  Benodigd voor een visumaanvraag
  Om een visumaanvraag te starten, is een geldig paspoort en een ingevuld visumaanvraagformulier benodigd (welke vaak ook online ingevuld kan worden). Daarnaast kunnen een aantal extra documenten of bewijzen van belang zijn bij uw aanvraag, zoals: een bewijs van voldoende financiële middelen, een uitslag van een medische test, een verklaring omtrent het gedrag of strafblad, een bewijs van uw ziektekostenverzekering, uitslagen van talentoetsen, diploma’s en andere certificaten.

  Tijdens de visumaanvraag worden er onder meer gegevens gevraagd over uzelf, uw familie en de reden voor uw bezoek aan Canada. Belangrijk is dat u alle vragen correct beantwoordt om vertragingen tijdens uw visumaanvraag te voorkomen.

VisumBuitenland.be is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het eTA voor Canada. VisumBuitenland.be treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een eTA aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (7 CAD per eTA, via onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.be, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Ook controleren wij uw aanvraag voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 7 CAD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 20,08 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een eTA Canada is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.