Controleer voor het aanvragen van uw eTA Canada of u voldoet aan alle voorwaarden die worden gesteld door de Canadese immigratiedienst. Zo voorkomt u problemen bij het inchecken. U kunt pas inchecken nadat u een bevestiging heeft ontvangen van de goedkeuring van uw eTA aanvraag.

Voorwaarden omtrent de reis

De volgende voorwaarden van het eTA Canada hebben betrekking op de reis:

 • Het betreft een zakenreis, vakantie, studiereis of een bezoek aan vrienden of familie
 • Het verblijf in Canada duurt maximaal zes maanden *
 • Het eTA moet al zijn toegekend voordat de reiziger incheckt op de vlucht naar Canada

* Indien de Canadese immigratiedienst er aanleiding toe ziet, kan deze bij het inreizen van Canada besluiten dat u minder dan zes maanden in Canada mag verblijven. Dit gebeurt uiterst zelden, vooral wanneer wordt verwacht dat u niet over voldoende financiële middelen beschikt om zes maanden in Canada te verblijven. Lees meer over de geldigheid.

Gaat u werken in Canada?
Dan moet u ook voldoen aan de voorwaarden om te mogen werken in Canada.

Gaat u studeren in Canada?
Dan moet u ook voldoen aan de eTA voorwaarden voor het volgen van een studie in Canada.

Esdoornblad in de vlag van CanadaHet esdoornblad komt voor in de vlag van Canada

Voorwaarden omtrent de reiziger

Om een eTA aan te mogen vragen, mag u niet geregistreerd staan als staatsburger van Canada. Veel mensen die in het verleden ooit in Canada hebben gewoond, hebben in Canada officieel nog de status van staatsburger, ook indien hun Canadese paspoort of resident card allang is verlopen. In dat geval moet u eerst deze status officieel intrekken of moet u een nieuw Canadees paspoort of een PR-card aanvragen.

Het doel van het eTA is het weren van ongewenste reizigers. Daaronder vallen mensen die:

 • Een bedreiging vormen voor de veiligheid, volksgezondheid en rechtshandhaving in Canada
 • Mogelijk een ongewenste invloed uitoefenen op een politieke kwestie
 • Over onvoldoende financiële middelen beschikken om het verblijf te bekostigen

Daarnaast zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • U bezit reeds een ticket voor een door- of terugvlucht
 • Het eTA-formulier is volledig en naar waarheid ingevuld
 • U bent de afgelopen twee jaar niet gediagnosticeerd of in aanraking gekomen met tuberculose
 • U heeft geen onbehandelde syfilis, drugsverslaving, alcoholverslaving of geestelijke ziekte met psychose(s)
 • U bent nooit eerder geweigerd bij een visumaanvraag voor Canada of een ander land *
 • U bezit geen strafblad en heeft nooit terecht gestaan voor een misdrijf **

* Het eTA valt hier niet onder. Als een eerdere aanvraag voor het eTA Canada is geweigerd, mag u alsnog een nieuwe aanvraag indienen. Het kan zijn dat deze nieuwe aanvraag wel wordt goedgekeurd, bijvoorbeeld als u bij de eerste aanvraag een fout had gemaakt en die bij de nieuwe aanvraag heeft verbeterd.
** Verkeersboetes tellen hiervoor niet mee, tenzij de verkeersovertreding door de officier van justitie dusdanig is veroordeeld dat u een strafblad heeft gekregen.

Start eTA aanvraag

Paspoortvereisten

Uw paspoort moet geldig zijn gedurende uw gehele verblijf in Canada en nog minimaal één dag na vertrek. Moet u hiervoor een nieuw paspoort aanvragen? Vraag dan pas een eTA aan nadat u uw nieuwe paspoort heeft ontvangen. De geldigheid van het eTA vervalt zodra het paspoort verloopt waarmee het is aangevraagd. Dit geldt ook voor kinderen; zij moeten elk een eigen paspoort en eTA bezitten om naar Canada te kunnen reizen.

Nationaliteiten die een eTA kunnen aanvragen

Controleer of uw nationaliteit in aanmerking komt voor een eTA.
Om een eTA te mogen aanvragen, moet u een paspoort bezitten dat is uitgegeven door één van de zogenaamde visum-exempt landen. Nederland en België vallen hieronder, net als de meeste andere Europese landen. Bekijk hier de volledige lijst met nationaliteiten die in aanmerking komen voor een eTA.


Heeft u geen paspoort omdat u statushouder bent met een verblijfsvergunning in Nederland of België? Dan kunt u géén eTA aanvragen; u heeft dan een visum nodig.

Geldigheid

Behalve de voorwaarden die op deze pagina zijn genoemd, is het belangrijk dat het eTA geldig is gedurende uw gehele verblijf in Canada. Lees meer over de geldigheid van het eTA.

Voldoet u niet aan de voorwaarden?

Als u niet aan de voorwaarden van het eTA voldoet, moet u een visum aanvragen om alsnog naar Canada te mogen reizen.