Nieuwsbericht | | 01-09-2023 | ±4 minuten leestijd

Buitenlandse werknemers die in Canada zijn op een work permit mogen hiermee sinds kort ook een langdurige studie volgen in het land. Het feit dat zij hier de komende jaren geen apart study permit voor nodig hebben, past in een trend om de tekorten op de Canadese arbeidsmarkt op te vangen door middel van het visumbeleid.

Werkvisum voor Canada en het eTA voor een zakenreis

Buitenlandse werknemers die tijdelijk in Canada willen werken voor een Canadese werkgever, hebben hier in de meeste gevallen een specifiek werkvisum voor nodig. Dit visum voor Canada staat ook wel bekend als het Canadese work permit. Voor zakenreizen en bepaalde werkzaamheden is een eTA, de elektronische reistoestemming voor Canada voldoende. Houd er wel rekening mee dat elk verblijf met een eTA maximaal 6 maanden mag duren. Ook moet er altijd worden voldaan aan alle voorwaarden voor het werken in Canada met een eTA.

eTA voor een korte studie en study permit voor Canada

Naast het werkvisum bestaat er ook een studievisum voor Canada, het zogeheten study permit. Dit studievisum is bedoeld voor het volgen van een studie of opleiding in Canada die langer dan 6 maanden duurt en waarvoor het eTA dus niet voldoende is. De elektronische reistoestemming staat namelijk een verblijf van maximaal 6 maanden toe. Alleen als de studie in totaal minder dan een half jaar duurt, is het eTA geschikt.

Tot voor kort was dit laatste ook het geval voor houders van een geldig werkvisum. Ook houders van een work permit voor Canada mochten dus tot 6 maanden in Canada studeren. Op 27 juni van dit jaar kende Canada de houders van een werkvergunning echter het recht toe om de komende 3 jaar langdurig in het land te studeren. Dit geldt voor alle huidige en toekomstige houders van een geldig work permit.

Langdurig studeren met een work permit

De eerdere verplichting om voor een langdurige opleiding speciaal een studievisum aan te vragen was een struikelblok voor buitenlandse werknemers die zich wilden doorontwikkelen. Dat onderkent Canada met deze nieuwe maatregel. Met een work permit kan men vanaf nu dus zowel als voltijd- en als deeltijdstudent in Canada studeren. Dit geldt zolang het werkvisum geldig is en de maatregel van kracht blijft.

Hiernaast biedt het work permit buitenlandse werknemers zonder permanente verblijfsvergunning voor Canada nu een kans om deel te nemen aan het zogeheten Express Entry-programma. Door middel van dit programma kunnen zogenoemde skilled workers in aanmerking komen voor een permanent verblijf in Canada. Om te beslissen wie hiervoor in aanmerking komt, maakt het land gebruik van een systeem waarbij een minimumscore behaald dient te worden op basis van deelscores op het gebied van competenties, genoten onderwijs, taalvaardigheid en werkervaring.

Langer werken met een study permit al eerder mogelijk

Studenten met een Canadees study permit (en dus zonder work permit) konden eind vorig jaar al langer werken dan voorheen. Meer uren dus dan het gebruikelijke maximum van 20 uur per week. Deze tijdelijke maatregel geldt nog tot 31 december 2023, maar alleen voor wie het studievisum voor Canada al voor 7 oktober 2022 heeft aangevraagd.

Voor het volgen van de meeste korte studies en opleidingen in Canada is het eTA Canada voldoende. Dit geldt zowel voor het studeren in voltijd als in deeltijd. De studie mag in totaal niet langer dan 6 maanden duren. Tijdens de studieperiode op basis van het eTA is het bovendien niet toegestaan om op of buiten de campus van de onderwijsinstelling te werken.

Canadese reactie op een veranderende arbeidsmarkt

Het valt op dat beide tijdelijke maatregelen zijn ingevoerd als directe reactie op de tekorten op de Canadese arbeidsmarkt. Los hiervan werd recentelijk ook al geregeld dat werknemers die al in Canada zijn op basis van een bezoekersvisum tot 2025 een aanvraag voor een work permit kunnen indienen. Hiervoor hoeven zij Canada niet te verlaten.

Ook de tijdelijke mogelijkheid om met het werkvisum in voltijd te studeren sluit aan op een uitdaging die Canada al langer heeft, namelijk tekorten op de arbeidsmarkt. Het aantal immigranten stijgt, maar dit betekent lang niet altijd dat deze buitenlandse werknemers ook permanent in het land (mogen) blijven. De verwachting is dat het aandeel buitenlandse inwoners op de totale Canadese bevolking, gemeten over de hele periode van 2011 tot 2036, een groei van zo'n 20% naar 30% zal doormaken. Het bieden van meer mogelijkheden aan deze immigranten kan een deeloplossing zijn voor de tekorten op de Canadese arbeidsmarkt. Door buitenlandse werknemers de mogelijkheid te bieden om met een werkvisum in Canada te studeren, wordt de kans namelijk verkleind dat zij met waardevolle ervaring uiteindelijk toch uit het land moeten vertrekken. Dit maakt het bijvoorbeeld voor artsen en verplegend personeel dat buiten Canada is opgeleid weer aantrekkelijker om in het land te gaan werken.

VisumBuitenland.be is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het eTA voor Canada. VisumBuitenland.be treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een eTA aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (7 CAD per eTA, via onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.be, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Ook controleren wij uw aanvraag voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 7 CAD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 25,18 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een eTA Canada is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.