Nieuwsbericht | | 12-01-2024 | ±5 minuten leestijd

In de lente van 2023 ontving Canada zo’n 865.000 aanvragen voor studentenvisa. Bijna de helft van deze visumaanvragen werd afgekeurd, ondanks dat de aanvragers al waren toegelaten op een hogeschool of universiteit. Zowel de onderwijsinstellingen als de immigratiedienst worden bekritiseerd. De Canadese overheid heeft besloten de voorwaarden voor het aanvragen van een studentenvisum aan te scherpen.

Explosieve groei in het aantal internationale studenten

In 2023 waren er bijna 900.000 internationale studenten in Canada. Dit is het driedubbele van het aantal internationale studenten in 2013. Al deze studenten zijn het land op een studentenvisum ingereisd. Naast de hoge kwaliteit van het onderwijs in Canada spelen ook economische en politieke factoren een rol in deze enorme groei. Zo dankt Canada zijn populariteit onder buitenlandse studenten onder andere aan het feit dat het gemiddelde collegegeld een stuk lager ligt dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Ook mogen internationale studenten in Canada een bijbaan hebben naast hun studie. Dit laatste zou iets zijn waar regelmatig misbruik van wordt gemaakt. In de Canadese media wordt al langer gesproken over personen die op een studentenvisum naar Canada reizen om vervolgens voltijd in het land te werken in plaats van hun studie te volgen.

Rol van de Canadese onderwijsinstellingen

Canadese onderwijsinstellingen worden door de overheid gestimuleerd om internationale studenten aan te nemen. Canada voert namelijk al langer een beleid dat erop gericht is hoogopgeleide immigranten aan te trekken. Bovendien mogen Canadese onderwijsinstellingen meer collegegeld vragen van internationale studenten, waardoor het ook voor de onderwijsinstellingen aantrekkelijk is om veel studenten uit het buitenland aan te nemen. Er is in de loop der tijd een systeem ontstaan waarbij organisaties in het buitenland studenten rekruteren voor de Canadese universiteiten en hogescholen. Vaak werken deze organisaties op basis van commissies per inschrijving. Het doel van deze organisaties is dan ook om zoveel mogelijk inschrijvingen te regelen. Hierbij worden de voorwaarden omtrent het aanvragen van een studentenvisum echter niet altijd (goed) uitgelegd.

Grote hoeveelheid afgekeurde visumaanvragen

Het toenemende aantal aanvragen voor studentenvisa verhoogt de druk op de Canadese ambassades en immigratiedienst. Bovendien hebben deze autoriteiten onlangs aangegeven dat de kwaliteit van de ingediende aanvragen voor studentenvisa slechter is dan ooit tevoren. Het is dan ook niet geheel verrassend dat zo’n 46% van alle aanvragen die in de lente van 2023 werden ingediend zijn afgekeurd. Het gaat hierbij uitsluitend om aanvragen van personen die al waren toegelaten tot een studieprogramma in Canada. De immigratiedienst geeft aan dat de aanvragen om uiteenlopende redenen zijn afgekeurd, maar dat het vooral de financiële voorwaarden waren die voor problemen zorgden. Zo zouden veel aanvragers niet hebben kunnen aantonen over voldoende financiële middelen te beschikken om hun studie en verblijf te bekostigen.

Kritiek op de immigratiedienst

Een opvallend hoog percentage van de afgekeurde visumaanvragen is afkomstig van aanvragers uit landen in Afrika en het Midden-Oosten. Meer dan 60% van alle aanvragen voor studentenvisa uit Afrikaanse landen werd afgekeurd. Het percentage afgekeurde aanvragen van aanvragers uit bepaalde landen in het Midden-Oosten, zoals Afghanistan, Syrië en Irak is zelfs nog hoger. Dit terwijl nagenoeg alle aanvragen uit Westerse landen en landen als Japan en China werden goedgekeurd.

De Canadese immigratiedienst wordt al langer bekritiseerd vanwege vermeende discriminatie in de selectieprocedure. Een onderzoek uit 2022 onderbouwt deze aanklacht. De conclusie van dit onderzoek was namelijk dat er inderdaad sprake was van discriminatie en dat de immigratiedienst aanvragers uit bepaalde landen, in het bijzonder Afrikaanse landen, als onbetrouwbaar beschouwt. De immigratiedienst geeft aan alle visumaanvragen op een objectieve manier te beoordelen, maar zegt de beschuldigingen serieus te nemen en hard te werken om iedere vorm van racisme en discriminatie uit de organisatie te bannen.

Kritiek op de onderwijsinstellingen

Sinds eind 2023 kunnen ook de universiteiten en hogescholen zelf op kritiek rekenen. De politiek beschuldigt het onderwijs er namelijk van dat ze proberen zo veel mogelijk internationale studenten aan te trekken, zonder vooraf de geschiktheid van de studenten voldoende te controleren. Zo zouden geïnteresseerde studenten niet voldoende geïnformeerd worden over de voorwaarden waaraan ze moeten voldoen om een studentenvisum te kunnen verkrijgen. Volgens de politiek zouden de onderwijsinstellingen hierin dan ook meer verantwoordelijkheid moeten nemen om zo onder andere de kwaliteit van het onderwijs beter te waarborgen. Het probleem zou in het bijzonder spelen bij hogescholen, waar in de afgelopen jaren een enorme internationalisering heeft plaatsgevonden.

Aanscherping voorwaarden studentenvisum

Als gevolg van de discussie rondom de afgekeurde studentenvisa heeft de Canadese overheid besloten de voorwaarden voor het aanvragen van een studentenvisum aan te scherpen. Zo moeten aanvragers sinds 1 januari 2024 aantonen dat ze minstens 20.635 Canadese dollar (zo’n 14.000 EUR) op hun bankrekening hebben staan, waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dit bedrag moet beschikbaar zijn naast de kosten voor de reis naar Canada en het bedrag dat aan collegegeld moet worden betaald. Voor 1 januari 2024 lag dit minimumbedrag nog op 10.000 CAD. Ook wordt het aantal uren dat houders van een studentenvisum buiten de campus mogen werken per 1 mei 2024 weer beperkt tot een maximum van 20 uur per week. Dit maximum werd gedurende de coronapandemie tijdelijk opgeheven en werd tot nu toe nog niet heringevoerd. Het is te verwachten dat deze veranderingen het voor internationale studenten lastiger zullen maken om de financiering van hun studie in Canada rond te krijgen.

Studeren met een eTA

Europeanen die een studie- of uitwisselingsprogramma willen volgen in Canada van maximaal 6 maanden hoeven meestal geen studentenvisum aan te vragen. In dit geval is een eTA Canada namelijk vaak voldoende. Voor een eTA aanvraag gelden geen specifieke financiële voorwaarden. Wel kan bij aankomst worden gevraagd aan te tonen dat men over voldoende financiële middelen beschikt om het verblijf in Canada te bekostigen. Daarnaast gelden er voor het eTA Canada een aantal andere voorwaarden.

VisumBuitenland.be is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het eTA voor Canada. VisumBuitenland.be treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een eTA aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (7 CAD per eTA, via onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.be, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Ook controleren wij uw aanvraag voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 7 CAD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 25,17 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een eTA Canada is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.