Nieuwsbericht | | 18-11-2021 | ±3 minuten leestijd

Hoewel Australië een inreisverbod heeft voor buitenlanders die het land binnen willen komen, kunnen een beperkt aantal personen toch naar Australië reizen. Zij hebben hiervoor twee dingen nodig: een uitzonderingsvergunning en een visum Australië.

Kom ik in aanmerking voor een uitzondering?

Momenteel mogen de meeste buitenlanders vanwege de grenssluiting nog niet naar Australië reizen. Alleen reizigers die een uitzonderingsvergunning (travel exemption) hebben ontvangen van de Australische immigratiedienst mogen Australië binnen. Op dit moment kunnen de volgende groepen zonder uitzonderingsvergunning naar Australië reizen:

  • Directe familieleden van burgers en inwoners van Australië met een verblijfsvergunning voor onbepaalde duur
  • Burgers van Nieuw-Zeeland die legaal in Australië wonen
  • Directe familieleden van Nieuw-Zeelandse burgers die normaal in Australië wonen
  • Personen die minimaal 14 dagen in Nieuw-Zeeland verblijven voordat ze naar Australië reizen
  • Personen die voor een doorreis niet langer dan 72 uur in Australië blijven

Hoewel er ook andere groepen (zoals diplomaten) zijn die zonder uitzondering naar Australië kunnen reizen, moeten de meeste mensen een uitzondering aanvragen. Op 1 november 2021 kondigde de Australische overheid aan dat ook ouders van Australische burgers naar Australië mogen reizen. Zij moeten echter wel een uitzonderingsvergunning aanvragen.

Visum Australië ook verplicht

Met een uitzondering alleen komt men Australië echter nog niet binnen. Een visum Australië aanvragen blijft verplicht. Het eVisitor visum Australië (subclass 651) is de goedkoopste optie voor Europese reizigers. Momenteel worden aanvragen voor het visum voor Australië in de wacht gezet nadat de betaling is gemaakt. Dit duurt totdat Australië de grenzen weer opent voor toeristen, wat naar verwachting in de eerste maanden van 2022 het geval zal zijn. Echter, met een goedgekeurde uitzonderingsvergunning kan men het visum voor die tijd laten goedkeuren om naar Australië te kunnen reizen.

Eerst visum aanvragen of eerst uitzondering aanvragen?

Voor veel reizigers is het onduidelijk of ze eerst het visum Australië moeten aanvragen en dán een uitzondering, of andersom. Hoewel er berichten zijn dat men geen visum kan aanvragen zonder uitzondering, is dit niet waar. U kunt zowel eerst een visum aanvragen en dan een uitzondering, als eerst een uitzondering en dan het visum.

Als u eerst een visum aanvraagt, moet u in het formulier voor een uitzonderingsvergunning aangeven dat u al een visumaanvraag heeft ingediend, welk visumtype u heeft aangevraagd en het aanvraagnummer voor het visum invullen. Op deze manier kan de Australische immigratiedienst uw visumaanvraag koppelen aan uw uitzondering, zodat het visum in sommige gevallen sneller goedgekeurd wordt.

U kunt ook zonder visum een uitzonderingsaanvraag indienen. Dit kan er echter wel toe leiden dat het visum minder snel wordt goedgekeurd.

Uitzondering aanvragen

Om een uitzonderingsvergunning aan te vragen volgt u de volgende stappen:

  • Open dit formulier
  • Maak een account aan via het knopje “create an account”. U ontvangt een bevestigingsmail met een link om uw account te activeren.
  • Click op de eerste pagina op “Submit new request”
  • Als u wordt gevraagd of u al een visumaanvraag heeft ingediend, antwoord “Ja” en bij de vraag naar het visumtype vult u in “eVisitor (Subclass 651)”
  • Wanneer het formulier u vraagt om uw visumaanvraagnummer (ook wel TRN-nummer genoemd) en u het visum op onze website hebt aangevraagd, vindt u deze op uw persoonlijke statuspagina op onze website. De link hiernaar staat in de bevestigingsmail die u van ons heeft ontvangen na betaling.

Een uitzonderingsaanvraag wordt gemiddeld binnen 7 dagen gekeurd. Nadat uw uitzondering is goedgekeurd duurt het doorgaans enkele dagen tot een week voordat uw visumaanvraag wordt goedgekeurd. Deze levertijden zijn echter gemiddeldes. Vraag uw uitzondering en visum voor Australië daarom altijd zo vroeg mogelijk aan om problemen te voorkomen.