Controleer voordat u begint met het aanvragen van uw visum Australië of u voldoet aan de voorwaarden die op deze pagina worden genoemd. Als u een eVisitor visum wilt aanvragen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen met betrekking tot uw reisdoel, uw paspoort, uw gezondheid en uw karakter.

=Visumvoorwaarden van Australië

Voldoet u aan de visumvoorwaarden, zoals genoemd op deze pagina?
In dat geval kunt u direct een visumaanvraag voor Australië indienen. Houd ook rekening met de maximale verblijfsduur en de geldigheidstermijn van het visum.
Direct een visum Australië aanvragen


Uw reisdoel

Op vakantie of zakenreis naar Australië

Voor een vakantie of zakenreis naar Australië heeft u een visum nodig. In de meeste gevallen heeft u genoeg aan het eVisitor visum. Dit visum is het goedkoopste en het eenvoudigst aan te vragen visum voor Australië. Met dit visum mag u ook vrienden en familie bezoeken in Australië. Wilt u in Australië werken of vrijwilligerswerk doen? Lees dan verder op de pagina over werken in Australië.

Studeren in Australië

Wilt u in Australië een training of studie volgen? Ook dat mag met een eVisitor visum, maar alleen als de training of studie niet langer dan drie maanden duurt. Merk op dat dit los staat van de geldigheidstermijn van het visum. De maximale verblijfsduur van het visum bedraagt ook drie maanden. Het is niet toegestaan om een studieprogramma van langer dan drie maanden over meerdere verblijven uit te spreiden.

Studeren in AustraliëMet het eVisitor visum mag u alleen een studie of training volgen in Australië als deze maximaal drie maanden duurt en niet van medische aard is

Wilt u een studie volgen die in totaal langer dan drie maanden duurt? Dan kunt u een speciaal studievisum aanvragen. Als u voor een medische studie of training in Australië wilt volgen, is een studievisum ook altijd vereist. Voorbeelden van dergelijke studies zijn een (deel van een) opleiding tot arts, tandarts, verpleegkundige, paramedicus. Ook als u een studie volgt om te mogen werken als medewerker in de kinderopvang hebt u een speciaal studievisum nodig.

Voorwaarden aan uw paspoort

Voor een visumaanvraag voor Australië heeft u een geldig paspoort nodig. Ook minderjarige kinderen moeten een geldig paspoort hebben. In het aanvraagformulier voor het visum moet u uw paspoortnummer en de paspoortnummers van uw eventuele medereizigers invullen. Dit paspoortnummer komt ook op uw visum te staan. Bij aankomst in Australië controleert de immigratiedienst of het paspoortnummer in het visum overeenkomt met het paspoornummer in uw paspoort. U moet dus met hetzelfde paspoort reizen als waarmee u het visum heeft aangevraagd. Let erop dat uw paspoort nog ten minste 6 maanden geldig moet zijn op het moment dat u in Australië aankomt. Is de geldigheidsduur van uw paspoort (bijna) verlopen? Dan moet u eerst een nieuw paspoort aanvragen. Vervolgens kunt u met uw nieuwe paspoort een (nieuw) visum aanvragen. Ontvangt u uw nieuwe paspoort pas net voor uw vertrek naar Australië? Dan kunt u een spoedaanvraag voor het visum indienen.

Nationaliteiten eVisitor

Uw nationaliteit volgens uw paspoort
U kunt een eVisitor visum Australië aanvragen als u een paspoort heeft dat is uitgegeven door Nederland, België, een ander land in de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Vaticaanstad, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland.

Heeft u een andere nationaliteit? Controleer dan of u voor het ETA Australië in aanmerking komt.


Heeft u de Australische nationaliteit? Dan kunt u geen visum voor Australië aanvragen, ook niet als de Australische nationaliteit uw tweede nationaliteit is en u met het paspoort van een ander land reist. Als u de Australische nationaliteit heeft en u naar Australië wilt reizen, moet u altijd uw Australische paspoort gebruiken. Neem contact op met de Australische ambassade als u geen Australisch paspoort (meer) heeft.

PaspoortvereistenUw visum voor Australië is gekoppeld aan het paspoort waarmee u het visum heeft aangevraagd

Uw gezondheid

Vormt uw fysieke of mentale gezondheid een risico voor de volksgezondheid van Australië? Dan is het niet toegestaan naar Australië te reizen, zelfs niet met een visum. U mag alleen met een visum naar Australië reizen als u aan al deze medische voorwaarden voldoet:

 • U heeft geen tuberculose
 • U gaat niet in Australië bevallen
 • Uw zorgkosten zullen naar verwachting niet hoger uitvallen dan AUD 51.000 (± EUR 31.000)
 • Uw komst zal naar verwachting niet leiden tot langere wachttijden voor zorg met beperkte capaciteit

Twijfelt u of u aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet? Of voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden maar is het voor u erg belangrijk om toch naar Australië te kunnen reizen? Neem dan contact op met de Australische immigratiedienst. De immigratiedienst zal u een arts toewijzen met wie u uw situatie kunt bespreken. De arts zal vervolgens beoordelen of u alsnog met een eVisitor visum of een ander visumtype naar Australië mag reizen.

Zorgkosten tijdens uw verblijf in Australië

Houd er rekening mee dat medische behandelingen in Australië vaak een stuk duurder zijn dan in Nederland. Heeft u tijdens uw verblijf in Australië zorg nodig? Dan bent u ook zelf verantwoordelijk voor de kosten. Zoek voor vertrek uit of u voldoende verzekerd bent via uw zorgverzekering of reisverzekering. Let daarbij ook op de dekking van kosten van specialistische behandelingen, particuliere zorginstellingen, tandheelkunde en een rit met een ambulance.

Bent u een inwoner van Nederland, België, een ander land van de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk? Dan kunt u gratis een European Health Insurance Card (EHIC) aanvragen. Met uw paspoort en EHIC kunt u zich in Australië inschrijven in het nationale zorgfonds, genaamd ‘Medicareʼ. Als u bent ingeschreven in Medicare, hoeft u zelf geen zorgkosten voor te schieten voor de meeste basisbehandelingen. De zorginstelling kan die dan rechtstreeks voor u declareren bij uw zorgverzekering.

Uw karakter en gedrag

Het belangrijkste doel van de aanvraagprocedure van het visum Australië is het tegenhouden van ongewenste personen. Wie met een verhoogde kans een gevaar kan vormen voor de Australische gemeenschap, of crimineel gedrag kan vertonen, zoals het belasteren, lastigvallen, intimideren, stalken of mishandelen van personen in Australië, is niet welkom. Ook in de volgende situaties mag u geen visum Australië aanvragen:

 • U of een van uw familieleden heeft schulden bij de overheid van Australië.
 • U beschikt niet over voldoende financiële middelen om uw verblijf en terugreis te bekostigen.
 • U heeft ooit een maatregel opgelegd gekregen vanwege huiselijk geweld of kindermisbruik.
 • U heeft in totaal meer dan twaalf maanden gevangenisstraf opgelegd gekregen (uitgezeten of niet).
 • U bent voortvluchtig en/of u wordt gezocht door Interpol.
 • U bent betrokken of betrokken geweest bij een persoon, organisatie of groep waarvan het aannemelijk is dat die betrokken is bij crimineel gedrag.
 • Het vermoeden bestaat dat u betrokken bent geweest bij mensensmokkel, mensenhandel, genocide, een oorlogsmisdrijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, een misdrijf met betrekking tot marteling of slavernij, of een misdrijf dat internationaal gezien van groot belang is, ongeacht of u voor een dergelijk misdrijf bent veroordeeld.

Voldoet u aan alle visumvoorwaarden?

Als u aan alle voorwaarden van het eVisitor visum voor Australië voldoet, kunt u het visum direct online aanvragen. Houd er rekening mee dat u aan deze voorwaarden moet blijven voldoen totdat u Australië weer heeft verlaten. Verandert uw situatie tussen het moment van aanvragen en uw reis? Controleer dan opnieuw of u voldoet aan de hier genoemde voorwaarden.
Nu uw visum Australië aanvragen

VisumBuitenland.be is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het visum voor Australië. VisumBuitenland.be treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een visum aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (0 AUD per visum, via immi.homeaffairs.gov.au). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.be, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 0 AUD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 24,95 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een visum Australië is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.