Ook in Australië zijn strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) tegen te gaan. Visums voor Australië kunnen in veel gevallen niet meer worden gebruikt, al gelden er enkele uitzonderingen. Lees op deze pagina welke invloed corona heeft op uw reisplannen en uw visum Australië. Geactualiseerd op 22-07-2021.

Is er corona in Australië?

Ja. Per 22 juli 2021 zijn er 32.427 besmettingen geconstateerd en 915 personen overleden aan corona in Australië. Er zijn in Australië ongeveer 10,6 miljoen vaccins gezet - op een bevolking van 25,36 miljoen. In principe mag iedereen die dat wil zich gratis laten vaccineren - ook reizigers met een tijdelijk visum - onder voorwaarde dat er voldoende vaccins beschikbaar zijn. Sinds oktober lijkt het virus in het land relatief goed onder controle te zijn. Vanwege een cluster van besmettingen in New South Wales gelden in deze deelstaat sinds eind juni weer strengere beperkingen. Vluchten tussen Nieuw-Zeeland en Victoria, New South Wales en South Australia zijn ten minste tot 27 juli opgeschort.

Worden er momenteel visumaanvragen goedgekeurd?

Momenteel is het nog steeds mogelijk om een aanvraag voor het eVisitor visum Australië in te dienen. Dit visumtype is geschikt voor zakenreizen en vakanties. De goedkeuring van de aanvraag laat echter nog op zich wachten, waarschijnlijk tot het moment dat het inreisverbod wordt opgeheven. Aangezien het visum Australië een jaar geldig is, kan het al worden aangevraagd voor een reis in de komende 12 maanden.
Alvast een visum Australië aanvragen

Kan ik mijn visum Australië nog gebruiken gedurende de coronacrisis?

Voorlopig worden vanwege corona géén reizigers toegelaten tot Australië. Er worden slechts drie uitzonderingen gemaakt:

  • Allereerst voor inwoners van Australië. Hieronder wordt verstaan: personen die zelf de Australische nationaliteit hebben of ‘permanent resident’ van Australië zijn.
  • Ten tweede voor directe familie van personen met de Australische nationaliteit en personen met de ‘permanent resident’ status. Onder “directe familie” verstaan de Australische autoriteiten alleen maar echtgenoten, personen die de facto de partner van personen met de Australische nationaliteit en personen met de ‘permanent resident’ status zijn, afhankelijke kinderen (dus minderjarige of gehandicapte kinderen die niet getrouwd zijn) en de wettelijke opvoeder van een afhankelijk (dus minderjarig of gehandicapt) kind.
  • En ten derde voor personen met de nationaliteit van Nieuw-Zeeland die in Australië wonen en personen die tenminste 14 dagen voor hun reis naar Australië in Nieuw-Zeeland zijn geweest.

Reizigers die hier niet onder vallen en een dringende reden hebben om naar Australië te reizen en directe familieleden van personen met de Australische nationaliteit of van inwoners van Australië kunnen een uitzondering op het inreisverbod aanvragen bij het Australische Department of Home Affairs. Zij hebben een speciale toestemming nodig van de immigratiedienst, naast een geldig visum. Dit geldt bijvoorbeeld voor personen die in een cruciale sector werken of essentiële vaardigheden hebben om medische diensten te verlenen. De toestemming moet indien mogelijk tenminste twee weken, maar niet langer dan 3 maanden voor de geplande reis aangevraagd worden. Het formulier voor de toestemmingsverklaring (“border exception”) kan zowel voor als ook na de visumaanvraag ingediend worden.

Overstappen in Australië is wel mogelijk voor reizigers uit landen die zonder visum in Australië kunnen overstappen, waaronder Nederland en België en voor reizigers met een transitvisum. Deze reizigers moeten wel beschikken over een ticket voor de doorreis en mogen maximaal 72 uur in Australië blijven. Bij een overstap van 8 tot 72 uur moeten reizigers in quarantaine tot hun volgende vlucht.

Het coronavirus (Covid-19) zorgt voor grote belemmeringen van het reizen met een visum AustraliëHet coronavirus (Covid-19) zorgt voor grote belemmeringen voor het reizen met een visum Australië

Wanneer kan ik weer naar Australië reizen?

Het is nog niet bekend wanneer u weer naar Australië kunt reizen met een regulier visum. Begin mei 2021 werd aangekondigd dat de Australische overheid de grenzen mogelijkerwijs nog tot in 2022 gesloten zal houden voor buitenlandse reizigers. Er wordt onderzocht of de reisbeperkingen voor studenten en andere langetermijnbezoekers versoepeld kunnen worden. Houd deze pagina in de gaten als u op de hoogte wilt blijven van de maatregelen en de restricties op het gebruik van het visum Australië.

Wilt u een e-mail ontvangen zodra u weer normaal op reis kunt?
Vul hier uw e-mailadres in en blijf op de hoogte

Voorwaarden voor wie bij uitzondering naar Australië mag reizen

Alle reizigers moeten minstens 72 uur voor vertrek een verklaring (Australia Travel Declaration) invullen, ook reizigers die een uitzondering op het inreisverbod ontvangen hebben of die alleen in Australië overstappen. Deze wordt gebruikt om de contact-, vlucht- en gezondheidsgegevens van aankomende reizigers te verzamelen. Na het invullen van de verklaring ontvangt men een bevestiging per e-mail die bij aankomst (digitaal of geprint) voorgelegd moet worden. De Travel Declaration kan na het indienen niet meer aangepast worden. Als uw vluchtgegevens zijn gewijzigd of als u een fout heeft gemaakt, moet u de eerste verklaring verwijderen en een nieuwe indienen.

Bovendien is sinds 22 januari 2021 een negatieve PCR-testuitslag verplicht voor alle reizigers ouder dan 5 jaar (maximaal 72 uur voor vertrek doorgevoerd). Dit geldt ook voor reizigers die alleen overstappen. De verplichting geldt niet voor personen die positief getest zijn en een medische verklaring bij zich hebben, waaruit blijkt dat er minstens 14 dagen zijn verstreken sinds ze met corona besmet zijn en dat zij minstens 72 uur geen koorts of ademhalingsproblemen meer hebben, hersteld zijn van het coronavirus en niet meer besmettelijk zijn.

Na aankomst in Australië moet u altijd 14 dagen in quarantaine blijven om de kans op overdracht van corona te verkleinen. Reizigers moeten in een aangewezen faciliteit zoals een hotel bij de luchthaven in quarantaine. Reizigers die de afgelopen 14 dagen in Nieuw-Zeeland zijn geweest, kunnen met een quarantainevrije vlucht naar Australië reizen en hoeven geen negatief testresultaat voor te leggen.

Kan en/of moet ik terugkeren naar Nederland?

Die keuze is aan u. Als u in Australië wilt blijven, informeer dan bij uw verzekering of de dekking nog van kracht is nu het reisadvies niet meer positief is. Als u in Australië wilt blijven, zorg er dan voor dat u over een geldig visum beschikt. Verloopt uw visum binnenkort? Vraag dan een nieuwe aan voordat de vorige verloopt. Er zijn speciale ‘bridging visa’ die sneller worden toegekend en zo kunnen dienen als tijdelijke oplossing voor langlopende visumaanvragen.

Bepaalde visumtypes kunnen normaal niet worden aangevraagd terwijl u in Australië bent, maar hiervoor kunnen vanwege de uitbraak van het coronavirus uitzonderingen worden aangevraagd bij de immigratiedienst. Reizigers van wie het visum verloopt, die niet in aanmerking komen voor een ander visum en die vanwege internationale reisbeperkingen niet in staat zijn Australië te verlaten, kunnen een COVID-19 Pandemic event visa aanvragen.

Bent u in Australië? Ook dan gelden momenteel de volgende adviezen:

  • Houd afstand van andere personen, minimaal anderhalve meter
  • Vermijd sociale contacten, zeker met kwetsbare personen
  • Blijf uw handen regelmatig wassen, minimaal 20 seconden
  • Hoest en nies enkel in de binnenkant van de elleboog
  • Raak uw gezicht zo min mogelijk met uw handen aan
  • Zoek medische hulp en laat u testen als u zich onwel voelt

De Australische overheid biedt gratis coronatesten en behandelingen en gratis vaccins aan.

Waar kan ik de financiële schade van corona verhalen?

Dat is momenteel nog niet duidelijk. Ook is dit afhankelijk van uw situatie, zoals waar u uw reis naar Australië geboekt heeft en welke kosten u al gemaakt heeft of nog moet maken. Sommige reisverzekeraars en touroperators keren de schade uit die ontstaat als gevolg van corona. Er zijn echter ook al verzekeraars en reisorganisaties die hebben aangekondigd dat ze niet in staat zijn om alle schade te compenseren, omdat er simpelweg niet voldoende geld voor is. Visums voor Australië die niet kunnen worden gebruikt, kunnen niet worden geannuleerd. De immigratiedienst neemt geen visums terug en betaalt geen vergoeding voor ongebruikte visums.

Disclaimer: de corona-maatregelen en -adviezen van de Nederlandse overheid alsmede de immigratiedienst van Australië wijzigen momenteel nog regelmatig. Er kan daarom geen garantie worden gegeven dat alle informatie over het visum Australië in tijden van corona in dit artikel continu volledig actueel is. Wel wordt geprobeerd dit artikel regelmatig up-to-date te houden door nieuwe informatie toe te voegen of aan te passen.