Ook in Australië zijn strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) tegen te gaan. Visums voor Australië kunnen in veel gevallen niet meer worden gebruikt, al gelden er enkele uitzonderingen. Lees op deze pagina welke invloed corona heeft op uw reisplannen en uw visum Australië. Geactualiseerd op 06-08-2020.

Is er corona in Australië?

Ja. Per 6 augustus 2020 zijn er 19.890 besmettingen geconstateerd en 255 personen overleden aan Corona in Australië.

Worden er momenteel visumaanvragen goedgekeurd?

Momenteel is het nog steeds mogelijk om een aanvraag voor het eVisitor visum Australië in te dienen. Dit visumtype is geschikt voor zakenreizen en vakanties. De goedkeuring van de aanvraag laat echter nog even op zich wachten, waarschijnlijk tot het moment dat het inreisverbod wordt opgeheven. Aangezien het visum Australië een jaar geldig is, kan het al worden aangevraagd voor een reis in de komende 12 maanden.
Alvast een visum Australië aanvragen

Kan ik mijn visum Australië nog gebruiken gedurende de coronacrisis?

Voorlopig worden vanwege corona géén reizigers meer toegelaten tot Australië. Er worden slechts drie uitzonderingen gemaakt. Allereerst voor inwoners van Australië. Hieronder wordt verstaan: personen die zelf de Australische nationaliteit hebben of ‘permanent resident’ van Australië zijn. Ten tweede voor directe familie van personen met de Australische nationaliteit en personen met de ‘permanent resident’ status. En ten derde voor personen met de nationaliteit van Nieuw-Zeeland die in Australië wonen. Reizigers die hier niet onder vallen en een dringende reden hebben om naar Australië te reizen kunnen een uitzondering op het inreisverbod aanvragen bij het Australische Department of Home Affairs.

Overstappen in Australië is wel mogelijk voor reizigers uit landen die zonder visum in Australië kunnen overstappen, waaronder Nederland en België. Deze reizigers moeten wel beschikken over een ticket voor de doorreis en mogen het transitgebied op de luchthaven niet verlaten.

Het coronavirus (Covid-19) zorgt voor grote belemmeringen van het reizen met een visum AustraliëHet coronavirus (Covid-19) zorgt voor grote belemmeringen voor het reizen met een visum Australië

Wanneer kan ik weer naar Australië reizen?

Het is nog niet bekend wanneer u weer naar Australië kunt reizen met een normaal visum. De Australische minister van Handel, Toerisme en Investeringen, Simon Birmingham, heeft aangekondigd dat Australië de grenzen voor buitenlandse reizigers waarschijnlijk dit jaar niet meer zal openen. Er wordt onderzocht of de reisbeperkingen voor studenten en andere langetermijnbezoekers versoepeld kunnen worden. Of toeristen en zakenreizigers definitief tot het eind van dit jaar niet naar Australië mogen reizen is nog niet officieel bevestigd. Vluchten naar Melbourne zijn tot nader order opgeschort. Houd deze pagina in de gaten als u op de hoogte wilt blijven van de maatregelen en de restricties op het gebruik van het visum Australië.

Als u de Australische nationaliteit heeft, een Australische ‘permanent resident’ status heeft, of directe familie bent van iemand voor wie dat geldt, dan kunt u nog wel naar Australië reizen. Hiervoor heeft u een speciale toestemming nodig van de immigratiedienst, naast een geldig visum. Om die toestemming te verkrijgen moet u aantonen te voldoen aan de voorwaarden. Houd er rekening mee dat u na aankomst in Australië altijd 14 dagen in quarantaine moet blijven om de kans op overdracht van corona te verkleinen. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Dat wil zeggen dat u thuis of in een hotel in quarantaine mag blijven, zolang u maar 14 dagen binnen blijft.

Kan en/of moet ik terugkeren naar Nederland?

Die keuze is aan u. De Nederlandse overheid raadt aan om alleen indien noodzakelijk in Australië te blijven. Als u in Australië wilt blijven, informeer dan bij uw verzekering of de dekking nog van kracht is nu het reisadvies niet meer positief is. Houd er ook rekening mee dat het de komende tijd steeds moeilijker zal worden om terug te keren naar Nederland. Er worden de laatste weken steeds meer corona maatregelen genomen en de verwachting is dat dit verder zal toenemen. Als u besluit terug te keren, doe dat dan zo snel mogelijk.

Als u in Australië wilt blijven, zorg er dan voor dat u over een geldig visum beschikt. Verloopt uw visum binnenkort? Vraag dan een nieuwe aan voordat de vorige verloopt. Er zijn speciale ‘bridging visa’ die sneller worden toegekend en zo kunnen dienen als tijdelijke oplossing voor langlopende visumaanvragen. Bepaalde visumtypes kunnen normaal niet worden aangevraagd terwijl u in Australië bent, maar hiervoor kunnen vanwege de uitbraak van het coronavirus uitzonderingen worden aangevraagd bij de immigratiedienst.

Bent u in Australië? Ook dan gelden momenteel de volgende adviezen:

  • Houd afstand van andere personen, minimaal anderhalve meter
  • Vermijd sociale contacten, zeker met kwetsbare personen
  • Blijf uw handen regelmatig wassen, minimaal 20 seconden
  • Hoest en nies enkel in de binnenkant van de elleboog
  • Raak uw gezicht zo min mogelijk met uw handen aan
  • Zoek medische hulp en laat u testen als u zich onwel voelt

De Australische overheid biedt gratis coronatesten en behandelingen aan.

Vanwege een drastische toename aan nieuwe infecties in de staat Victoria sinds het begin van juli geldt voor de staat sinds 8 juli een avondklok. De grenzen met New South Wales zijn gesloten. Het is tot nader order niet mogelijk vanuit Victoria naar andere staten te reizen. Personen die in de afgelopen 14 dagen in Victoria zijn geweest mogen niet naar andere deelstaten reizen. Van 19 juli tot 19 augustus is de stad Melbourne en Mitchel Shire, het gebied ten noorden van Melbourne, in lockdown. Voor dit gebied is door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken de kleurcode rood afgegeven, wat “niet reizen” betekent. De deelstaten Queensland, Western Australia, South Australia en Tasmanië hebben hun binnengrenzen gesloten. Niet-ingezetenen van Tasmanië wordt verzocht de deelstaat te verlaten.

Reizigers die vanuit Australië naar Nederland terugkeren wordt dringend geadviseerd 14 dagen in zelfquarantaine door te brengen.

Waar kan ik de financiële schade van corona verhalen?

Dat is momenteel nog niet duidelijk. Ook is dit afhankelijk van uw situatie, zoals waar u uw reis naar Australië geboekt heeft en welke kosten u al gemaakt heeft of nog moet maken. Sommige reisverzekeraars en touroperators keren de schade uit die ontstaat als gevolg van corona. Er zijn echter ook al verzekeraars en reisorganisaties die hebben aangekondigd dat ze niet in staat zijn om alle schade te compenseren, omdat er simpelweg niet voldoende geld voor is. Visums voor Australië die niet kunnen worden gebruikt, kunnen niet worden geannuleerd. De immigratiedienst neemt geen visums terug en betaalt geen vergoeding voor ongebruikte visums.

Disclaimer: de corona-maatregelen en -adviezen van de Nederlandse overheid alsmede de immigratiedienst van Australië wijzigen momenteel nog regelmatig. Er kan daarom geen garantie worden gegeven dat alle informatie over het visum Australië in tijden van corona in dit artikel continu volledig actueel is. Wel wordt geprobeerd dit artikel regelmatig up-to-date te houden door nieuwe informatie toe te voegen of aan te passen.