Gegevens: opslaan legen

Aanvraagformulier visum Australië

Het officiële visum Australië aanvragen (eVisitor).

  • Invullen
  • Controleren

Met dit formulier dient u een visumaanvraag in voor één of meerdere reizigers tegelijk. Uw contact- en reisgegevens vult u slechts eenmaal in. Vervolgens vult u de gegevens in van elke reiziger waarvoor u een visum wilt aanvragen. Als u op een invulveld klikt, verschijnt rechts meer uitleg.Druk op het -icoontje voor korte toelichting bij de betreffende vraag.

Contactgegevens

 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *

Reisgegevens

Vul uw aankomstdatum in. Is die nog niet bekend? Maak dan een schatting. Uw daadwerkelijke aankomstdatum moet binnen de geldigheidstermijn van het visum liggen, dus binnen een jaar na toekenning.

 *
 *

Gegevens van de reizigers

Vul hieronder de gegevens in van alle reizigers, inclusief uzelf en meereizende kinderen. Heeft u niet de gegevens van alle reizigers bij de hand? Het is ook mogelijk losse aanvragen per persoon in te dienen.

Voeg reizigers toe aan het formulier

Elke reiziger heeft een eigen visum nodig, ook meereizende kinderen. Door uw medereizigers toe te voegen aan dit aanvraagformulier, hoeft u de contact- en reisgegevens niet elke keer opnieuw in te vullen.

Akkoordverklaring

Ik verklaar hierbij dat dit formulier naar eer en geweten is ingevuld met volledige, correcte en actuele informatie. Ik begrijp dat het invullen van onjuiste, frauduleuze of misleidende informatie, of het niet in staat zijn de immigratiedienst ervan te overtuigen dat de identiteit van de reizigers overeenkomt met de ingevulde gegevens, kan leiden tot afwijzing van deze en toekomstige visumaanvragen van alle reizigers en hun directe familieleden. Ik begrijp ook dat toegekende visums direct ongeldig worden verklaard indien het eerdergenoemde pas na goedkeuring van deze aanvraag blijkt. Tenslotte begrijp ik dat een ongeldigverklaring van een visum betekent dat de betreffende reiziger gedwongen wordt Australië direct te verlaten, overeenkomstig met de Migration Act 1958, behalve als deze kan terugvallen op een ander geldig visum voor Australië.

 *
Uitleg

Als u op een invulveld klikt, verschijnt hier een uitgebreide uitleg.