Nieuwsbericht | | 28-07-2022 | ±2 minuten leestijd

Door het hoge aantal visumaanvragen is Australië op zoek naar particuliere bedrijven voor het verzamelen van biometrische gegevens binnen de visumprocedure. Sinds het begin van 2022 is het aantal visumaanvragen namelijk dramatisch gestegen.

Nieuw uitbestedingsproces in maart 2023 van start

Kortgeleden werd voor dit plan een aanbesteding uitgegeven. De bedrijven die hiervoor geselecteerd worden, zullen verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van biometrische gegevens van visumaanvragen en het verifiëren en vergelijken ervan. Daarnaast zijn ze ook verantwoordelijk voor het doorsturen van deze gegevens naar het Australische ministerie van Binnenlandse Zaken voor de verdere afhandeling van het afgifteproces van de visumaanvragen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken neemt de definitieve beslissing over het wel of niet toekennen van de visa.

Het ministerie verklaart dat in 2021 gemiddeld 27.000 visumaanvragen per maand werden ingediend. De cijfers voor de maanden februari en maart 2022 vertoonden een forse stijging tot respectievelijk 137.144 en 225.514 aanvragen. Deze grote vraag naar visa is volgens het ministerie te verklaren door de hervatting van het internationale reisverkeer, waardoor de economische activiteiten over de hele wereld sterk zijn toegenomen.

Het doel van het uitbestedingsproces

Door het verzamelen van biometrische gegevens uit te besteden, hoopt de Australische regering niet alleen de achterstand van de visumafgifte weg te werken, maar ook ervoor te zorgen dat de kosten voor de visumaanvragen niet aanzienlijk worden verhoogd. Dit besluit maakt ook deel uit van de huidige plannen van de regering om het visumafgiftesysteem te verbeteren en efficiënter te maken om aan de verwachtingen van de reizigers te voldoen.

Tot deze vernieuwingen behoort ook de invoering van een digitale gezondheidspas. Deze werd eerder in december 2021 al geïntroduceerd, maar later weer afschaft met de bedoeling om een verbeterde versie opnieuw in te voeren. Op dit moment is Australië bezig met enkele digitale overgangsprojecten, zoals het ontwikkelen van een technologie voor leeftijdsverificatie. Het land voert daarnaast ook een Trusted Digital Identity Framework in dat bepaalt hoe digitale identiteitsdiensten moeten worden vastgelegd.

Een visum voor Australië aanvragen

Iedereen die naar Australië reist, zal hier gehoor aan moeten geven. Zo ook Nederlanders die van plan zijn om naar Australië af te reizen en hiervoor een visum Australië moeten aanvragen. Reizigers met de Nederlandse of Belgische nationaliteit kunnen gebruikmaken van het eVisitor visum Australië dat eenvoudig online aan te vragen is. Het visum wordt gewoonlijk binnen 5 dagen toegekend en is vanaf de datum van toekenning een jaar geldig. In dat jaar kunt u een onbeperkt aantal reizen maken. U kunt per bezoek tot drie aaneengesloten maanden in Australië verblijven.