Hieronder vindt u een voorbeeld van het e-visum India. Dit document wordt digitaal toegezonden na goedkeuring van de visumaanvraag door de Indiase immigratiedienst. U dient het uit te printen en bij uw paspoort te bewaren gedurende de gehele reis naar en door India. Het is verstandig direct na ontvangst van het visum te controleren of de gegevens op het visum correct zijn.

Het visum van India is ook als voorbeeld in PDF te downloaden of direct aan te vragen.

In het voorbeeldvisum zijn nummers gezet bij de belangrijke onderdelen, met uitleg aan de rechterkant.


Uitleg
  • Alle voor- en achternamen van de reiziger
  • Het aanvraagnummer
  • Het documentnummer van het gekoppelde paspoort
  • De status van het visum India
  • Het ETA-nummer/visumnummer
  • De nationaliteit
  • Type visum
  • Subtype visum
  • Aantal keer dat India bezocht mag worden binnen de geldigheidstermijn (multiple betekent onbeperkt)
  • Ingangsdatum, geldigheidsduur en maximale verblijfsduur per bezoek aan India