Met het aanvraagformulier voor het visum India kunt u eenvoudig en snel het e-visum voor India online aanvragen. Lees hier hoe u het formulier invult om probleemloos een visum te verkrijgen. Bij het invullen van het formulier heeft u uw contactgegevens, uw paspoortgegevens, uw reisgegevens en de gegevens van uw werkgever nodig. Zorg dat u deze informatie bij de hand hebt als u met het formulier aan de slag gaat.

Voordat u het formulier invult

Voor het online aan te vragen visum (e-visum) voor India hoeven minder documenten en gegevens aangeleverd te worden dan voor het fysieke visum, dat is aan te vragen bij de visumbalie in Den Haag, Rotterdam of Amsterdam. Zo hoeft geen loonstrookje te worden opgegeven, zijn de restricties op de pasfoto’s minder streng en is het aanvraagformulier korter. Toch is het ook bij het online aanvragen verstandig enkele zaken na te gaan voordat u start met de aanvraagprocedure.

Visum online aanvragenOnline het Indiase visum aanvragen gaat gemakkelijk en snel

Controleren van de voorwaarden

Ten eerste is het aan te raden om te controleren of u in aanmerking komt voor het visum. Vrijwel elke reiziger (zowel zakelijk als toeristisch) komt in aanmerking voor het visum of e-visum, maar er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden aan het gebruik van een online aangevraagd visum India, zoals een maximale verblijfsduur van 60 dagen. Lees hierover meer op de pagina over de voorwaarden van het visum India en haar geldigheid.

Gegevens verzamelen

Ten tweede is het aan te raden een aantal gegevens bij elkaar te verzamelen, waarnaar wordt gevraagd in het formulier. De immigratiedienst van India heeft vrij veel gegevens nodig over elke reiziger. Behalve de gebruikelijke gegevens, zoals contactgegevens en persoonsgegevens, eist India ook informatie over de ouders van de reiziger (naam, geboortedatum en -plaats). Tevens wordt gevraagd naar contactgegevens van de werkgever (of onderwijsinstelling). Indien de reiziger niet studeert of werkt, moet de voormalige werkgever worden ingevoerd, ook als dit al jaren geleden is en de oud-werkgever misschien zelfs al niet meer bestaat. Reizigers die nooit hebben gewerkt en ook geen opleiding volgen, moeten de werkgever van hun vader invoeren. Hoewel dit door velen merkwaardig wordt gevonden, kan deze vraag van de overheid van India niet worden omzeild.

Paspoortscan en pasfoto

Ten derde dient u een paspoortscan en pasfoto te hebben. En een visitekaartje als u zakelijk reist. Deze documenten hoeft u echter niet meteen aan te leveren bij het invullen van het visum India formulier. Na het invullen van het formulier en het voldoen van de betaling krijgt u een e-mail. Daarin wordt gevraagd de paspoortscan, pasfoto en eventueel een visitekaartje te uploaden. Dat mag u ook enkele dagen later doen. Houdt er echter wel rekening mee dat de verwachte levertijd van het visum India van twee tot vier werkdagen pas aanvangt vanaf het moment dat alle documenten correct zijn aangeleverd.

Voorbeeld 1 verlopen geldigheid

Het visum India formulier aanvragen
Heeft u bovenstaande gegevens bij de hand en wilt u aan de slag met het aanvragen van het visum voor India? Open het formulier op deze website en volg onderstaande stappen om snel een goedgekeurd visum te bemachtigen.
Visum India aanvraag starten

Stappen in het aanvraagformulier

Stap 1: contactgegevens en reisinformatie

In het eerste deel van het formulier van het visum voor India wordt gevraagd naar de contactgegevens van de aanvrager. In het geval dat u met één aanvraagformulier meerdere visa wilt aanvragen, hoeft u deze gegevens maar eenmaal in te voeren. Als u reist met een groep, bijvoorbeeld een familie, bespaart u dan ook tijd door een groepsaanvraag in te dienen. Er wordt naar de volgende gegevens gevraagd:

 • Aankomst- en vertrekdatum
 • Contactgegevens (e-mail, telefoon, adres)
 • Reisdoel (zakelijk, toeristisch of medisch)
 • Lucht- of zeehaven van aankomst en vertrek
 • Te bezoeken plaatsen in India
 • Naam en adres van de eerste verblijfplaats in India
 • Contactgegevens van een noodcontact (bijvoorbeeld een thuisblijvend familielid)

Stap 2: Gegevens over de reiziger

Indien met één formulier meerdere visa worden aangevraagd, dient deze stap voor elke reiziger te worden herhaald. In dit deel van het visum India formulier wordt gevraagd naar gegevens over de reiziger. Daaronder vallen gegevens die kunnen worden overgenomen uit het paspoort. Ook wordt gevraagd naar het opleidingsniveau en optioneel naar de religie en identificatiekenmerken (zoals duidelijk zichtbare littekens of tatoeages). Indien de reiziger een tweede nationaliteit heeft, moet deze ook worden ingevuld. Ten slotte moeten de nationaliteit en geboorteplaats van de ouders en eventuele getrouwde partner van de reiziger worden ingevuld. Ook indien de ouders niet meer in leven zijn, moeten deze vragen worden beantwoord. De overheid van India vereist deze gegevens van elke reiziger die het land wil inreizen. Samengevat, wordt in deze stap van het visum formulier voor India gevraagd naar de volgende gegevens:

 • Paspoortgegevens
 • Opleidingsniveau
 • Eventuele religie
 • Eventuele zichtbare identificatiekenmerken
 • Naam en geboorteplaats partner (indien getrouwd)
 • Naam en geboorteplaats ouders

Stap 3: Gegevens van de werkgever

Voor elke reiziger moet werkgeversinformatie worden ingevuld. Indien de reiziger momenteel geen dienstbetrekking heeft, zijn er een aantal mogelijkheden:

 • Indien u studeert; vul de gegevens in van de onderwijsinstelling
 • Indien u (tijdelijk of permanent) niet meer werkt; vul uw voormalige werkgever in
 • Indien u nooit een werkgever heeft gehad; vul de werkgever van uw vader in

Bovenstaande regels worden door veel mensen merkwaardig gevonden. Wij zijn ons hiervan bewust. Toch eist de overheid van India voor elke bezoeker dat deze informatie wordt ingevuld. Indien uw voormalige werkgever niet meer bestaat, of indien u hier al heel lang niet meer werkt, moet u toch de laatst bekende gegevens van deze oud-werkgever invullen. Indien u nooit een werkgever heeft gehad (bijvoorbeeld als u arbeidsongeschikt bent verklaard of net bent afgestudeerd en nog werkzoekende bent), moet u de laatst bekende werkgeversgegevens invullen van uw vader. Ook indien uw vader niet meer werkt en ook indien uw vader niet meer leeft.

Stap 4: Reisverleden en achtergrondvragen

De vragen in deze laatste stap van het visum formulier voor India zijn bedoeld om een inschatting te kunnen maken over de veiligheidsrisico’s die u mogelijk voor India kunt vormen. Hierbij wordt allereerst gevraagd welke landen u heeft bezocht in de afgelopen tien jaar. Soms passen niet alle bezochte landen in het antwoordveld; begin in dat geval met de landen waarvan u een stempel in uw huidige paspoort heeft en landen buiten Europa. Ook wordt gevraagd of u al eerder een visum voor India heeft aangevraagd met uw huidige paspoort. Zo ja, dan moet u enkele gegevens van het visum overnemen in het visum formulier. Vervolgens wordt gevraagd of u ooit de toegang tot een land is geweigerd en of u een strafblad heeft. Samengevat wordt in het vierde en laatste deel van het visum India formulier gevraagd om de volgende zaken:

 • Bezochte landen (buiten Europa) in de afgelopen 10 jaar
 • Optioneel: gegevens van een vorig visum India
 • Bezit strafblad en eventuele weigering toegang tot andere landen

Stap 5: Voldoen betaling en aanleveren pasfoto en paspoortscan

Nadat u alle bovenstaande gegevens heeft ingevuld, kunt u klikken op de knop ‘Visum aanvragen’. U ziet dan nogmaals alle ingevulde antwoorden. Er wordt geadviseerd alles nog even na te lezen en vooral de ingevulde paspoortgegevens goed te controleren op eventuele fouten. Indien alles klopt, kan onderaan de pagina een betaalmethode worden geselecteerd en kan het e-visum India worden betaald.

Nadat de betaling is voltooid ontvangt u per e-mail een uitnodiging om uw paspoortscan en pasfoto te uploaden. Een paspoortscan mag ook een foto zijn van uw paspoort die u bijvoorbeeld met uw telefoon heeft gemaakt. Zorg echter wel dat alle tekst scherp en goed leesbaar is. De pasfoto mag ook een selfie zijn of een andere foto die met een fototoestel of smartphone is gemaakt; u hoeft hiervoor dus geen officiële pasfoto’s te laten maken. Wel moet de pasfoto in kleur zijn, moet u recht in de camera kijken en dient de achtergrond licht en egaal te zijn. Indien u een scherpe foto maakt met een witte muur als achtergrond, voldoet de foto al aan de vereisten.

Alle aangeleverde paspoortscans en pasfoto’s worden handmatig gecontroleerd. Indien de door u aangeleverde scans/foto’s niet voldoen, ontvangt u hiervan per e-mail en sms een bericht, zodat u ze opnieuw kunt aanleveren. Pas nadat de scans/foto’s correct zijn aangeleverd, wordt de aanvraag in behandeling genomen. Vanaf dat moment duurt het één tot vier werkdagen voordat uw visum wordt toegekend.

Visum India aanvraagformulier openen