Toeristen komen vooral naar India om Indiaʼs bijzondere hindoeïstische rituelen te beleven, de schitterende natuur te verkennen, het rijke culturele erfgoed te bezichtigen en te genieten van het heerlijke Indiase eten. Een cultuurshock kan hiervan deel uitmaken; een goede voorbereiding is dan ook erg verstandig, want India is een land vol verrassingen. Een reis naar India is gegarandeerd een ervaring voor het leven, die een kijkje biedt in het leven van 1.3 miljard mensen die soms in een totaal andere wereld lijken te leven.

Ook zakenreizigers zijn in sterk toenemende aantallen in India te vinden. Dat heeft vooral te maken met de sterk groeiende economie van India. Het bruto binnenlands product per inwoner van India is sinds 2002 maar liefst verviervoudigd. Met €1.980 per jaar is het echter nog steeds niet erg hoog te noemen (Nederland: €48.346). Wel biedt India vanwege haar lage lonen en stijgende welvaart, bijzondere kansen voor import, export en kennisoverdracht, die dan ook door steeds meer westerse bedrijven worden benut.


Feiten en cijfers

In India wonen 1.32 miljard mensen; meer dan een zesde van de wereldbevolking. India is een democratische republiek met een grotendeels ceremoniële president en een minister-president die de leiding heeft over het kabinet. India is verdeeld in 29 deelstaten en 7 territoria. Ongeveer twee derde van de Indiërs werkt in de landbouw. De combinatie van lage lonen en veel relatief hoogopgeleide Indiërs, heeft ervoor gezorgd dat India een snelgroeiende IT-sector bezit.

HoofdstadNew Delhi
Grootte3.300.000km2
Inwoners1.368.738.000 inwoners (2016)
TaalHindi en 20 andere officiële (lokale) talen
GodsdienstHindoe: 80%, Islam: 13%, Christen: 2%, Sikh: 2%
Tijdsverschil3,5 uur (zomer) of 4,5 uur (winter) later. 1 tijdzone.
Reistijd7,5 tot 10 uur vliegen
Stroom230 Volt, 50 Hz, reisstekker benodigd
Levensverwachting68 jaar
LeidingwaterNiet veilig om te drinken
Kustlijn7517 kilometer

Kaart

Met meer dan drie miljoen vierkante kilometer grondoppervlakte heeft India een enorm gevarieerd landschap. Het land bevindt zich op de Indische plaat. Doordat de Indische plaat omhoog drukt, groeit het gebergte in de Himalaya nog steeds. India grenst aan Pakistan, China, Bhutan, Nepal, Myanmar en Bangladesh.


Geschiedenis

De eerste permanente nederzettingen in India ontstonden rond het jaar 7000 voor Christus. Dit resulteerde in de Indusbeschaving, die tot de oudste beschavingen ter wereld behoort en waaruit het hindoeïsme is voortgekomen. De eerste vijfhonderd jaar na Christus was India als onderdeel van het Gupta-rijk één van de meest vooruitstrevende en welvarende beschavingen ter wereld. Vanaf omstreeks 700 na Christus kwam in India de Islam in opmars. Ondanks dat de introductie van de islam gepaard ging met veroveringen en onderdrukkingen, ontstond relatief snel een harmonie tussen aanhangers van beide geloofsovertuigingen.

Kolonisatie van India
Zowel de Portugezen, de Fransen, de Nederlanders als de Britten probeerden in India voet aan de grond te krijgen. De Portugese vloot arriveerde als eerste in het land en vestigde de kolonies Bon Bahia (het huidige Mumbai) en Goa (1510). In 1600 werd de Britse Oost-Indische Compagnie opgericht. Deze kreeg moeilijk voet aan de grond in Oost-Azië en richtte zich om die reden vooral op India. Ook de Nederlanders hadden interesse in India; in 1596 bereikten vier Hollandse koopvaardijschepen India en in 1602 werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) opgericht. De Nederlanders stichtten verschillende handelsposten en ook de Fransen bezaten vanaf 1672 verschillende handelskolonies in Pondicherry. De Britten, die handelsposten vestigden in Surat (1612), Madras (nu Chennai, 1639), Bombay (nu Mumbai, 1668) en Calcutta (1690) hadden echter de meeste macht en invloed. Rond 1647 hadden de Britten zoʼn 23 vestigingen in het land.

Honderd jaar later stond zoʼn 60% van het Indiase grondgebied onder directe Britse controle. De Britten begonnen hun macht steeds vanzelfsprekender te vinden; het gezag werd steeds autoritairder en de intolerantie ten opzichte van lokale culturele en religieuze tradities en gebruiken van de bevolking nam toe. De eerste grote opstand tegen de koloniale Britse machthebbers, en tegelijkertijd de grootste opstand van de 19e eeuw tegen een koloniale machthebber, ontstond in 1857. De opstand, die duurde tot 1858, werd uiteindelijk echter met barbaarse strafmaatregelen door de Engelsen onderdrukt. De opstand leidde wel tot de ondergang van de Britse Oost-Indische Compagnie. Brits-Indië werd onder de Engelse kroon geplaatst; de Indiërs werden onderdanen van koningin Victoria en het land werd van 1858 tot 1947 onderdeel van het Britse Rijk.

Onafhankelijkheid
In de tweede helft van de 19e eeuw werden de Indiërs meer politiek bewust. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg Groot-Brittannië veel steun van de Indiërs, in de hoop van deze laatsten dat zij na de oorlog de dominion status zouden krijgen, wat zou betekenen dat ze een volledig zelf-regerend onderdeel van het Britse Rijk zouden worden. Dit gebeurde echter niet en het nationalisme van de Indiërs nam toe. In 1919 trad Mahatma Gandhi naar voren als leider van de Indische nationale beweging en na de Tweede Wereldoorlog werd India, na een geweldloze opstand onder leiding van Gandhi, op 15 augustus 1947 onafhankelijk. Brits-Indië werd opgedeeld in India en Pakistan, wat ervoor zorgde dat het eerste jaar van de onafhankelijkheid gekenmerkt werd door strijd, waarbij honderdduizenden mensen om het leven kwamen.

Interessant feit 1 India

Naamgeving - India en Indiërs
Over de naamgeving van India kan nog wel eens verwarring ontstaan. Tot 1947 heette het land officieel Brits-Indië, maar werd het ook Hindoestan genoemd. Sinds de onafhankelijkheid, op 15 augustus van dat jaar, wordt de naam ‘India’ gebruikt. Behalve door de Belgen, die het nog een tijd Indië noemden, wat zorgde voor verwarring met Indonesië (voorheen Nederlands-Indië). Tegenwoordig wordt enkel nog de naam India gebruikt. Spullen uit India worden Indiaas genoemd (niet Indisch). Refereren naar inwoners blijft nog wel verwarrend, want voor inwoners van zowel India als Indonesië wordt de term Indiër gebruikt.


Cultuur

India kent veel armoede, en het verschil tussen arm en rijk is groot. Wel daalt de ergste armoede in India sterk; in 1993 moest nog meer dan 45% van de Indiase bevolking rondkomen van minder dan $1,90 per dag. In 2011 (de laatste meting door de Wereldbank) was dit al afgenomen tot 21% van de bevolking. Wel leefde in 2011 nog 57% van de Indiase bevolking van minder dan $3,10 per dag (= ±€960 per jaar). In de stedelijke gebieden van India wordt gemiddeld wat meer verdiend dan op het platteland, maar door de hogere lasten in de stad is er gemiddeld gezien weinig verschil in koopkracht. Wel kent India steeds meer rijken, die zich voornamelijk in de steden ophouden. Mukesh Ambani bijvoorbeeld, de rijkste Indiër en op twaalf na rijkste wereldburger, woont in Mumbai in een huis annex wolkenkrabber met een geschatte waarde van 700 miljoen euro.

Cultuur in India

Kastenstelsel
De VN omschrijft het kastenstelsel in India als “discriminatie op basis van werk en afkomst”. Hoewel het systeem van kasten in meerdere landen bestaat of heeft bestaan, is het nergens zo uitgebreid vormgegeven als in India. De samenleving wordt volgens het kastenstelsel ingedeeld in duizenden verschillende kasten (verschillend per regio), in rangorde van meer- naar minderwaardig. De kaste waarin iemand geboren wordt, hangt volgens het hindoeïstische geloof af van zijn of haar opgebouwde karma in vorige levens, wat zich uit in het geboren worden in een bepaalde familie met een bepaalde kaste. De officiële status van de dalit (kastelozen) en shudra (de laagste kaste) zijn in 1949 afgeschaft. De weerstand van de Indiase bevolking tegen veranderingen, is echter zo sterk dat in de praktijk door veel Indiërs nog steeds waarde wordt gehecht aan de herkomst en (voormalige) kaste van een familie. Hierdoor is het voor mensen uit een lage kaste vaak onmogelijk om carrière te maken, wat zou moeten worden gecompenseerd met het behalen van een hogere kaste in een volgend leven.

Taal
In de Indiase grondwet worden officieel 21 talen erkend. Daarnaast worden nog 392 andere (lokale) talen gebruikt in India, dialecten niet meegerekend. Hindi is de meest gebruikte taal in India, dat desondanks door slechts 40% van de bevolking gesproken wordt. Voor veel wetenschappelijke en juridische documenten wordt in India het Engels gebruikt, dat door ongeveer 12 procent van de Indiërs wordt gesproken. Toeristen en zakenreizigers kunnen zich op veel plekken in India redelijk redden in het Engels; het is echter raadzaam gebruik te maken van een tolk wanneer wordt afgeweken van de toeristische en zakelijke hotspots.

Bollywood
Niet Hollywood, maar het Indiase Bollywood is met meer dan duizend films per jaar de grootste filmproducent ter wereld. Bollywood (met de B van Bombay, tegenwoordig Mumbai) is niet alleen in India populair. De Indiase filmindustrie is in veel Aziatische landen en in het Midden-Oosten zelfs populairder dan de Amerikaanse tegenhanger. Een veel terugkerend onderdeel in Bollywood-films is de Indiase muziek waarop vaak wordt gedanst.


Gezondheid

India is gemiddeld gezien geen schoon land en de hygiëne is op veel plekken op zijn minst twijfelachtig te noemen. Veel toeristen en zakenreizigers worden ziek in India. Het maakt echter enorm veel uit wat u doet en waar u verblijft; als u goed oplet en zich goed voorbereid, kunt u het risico op ziektes enorm verkleinen.

Cultuur en gezondheid

Vooraf: vaccinaties en (preventieve) medicijnen
Inentingen voor India zijn enkel verplicht indien u rechtstreeks vanuit Afrika of Zuid-Amerika reist. In die gevallen dient u te kunnen aantonen, middels het zogenaamde ‘gele boekje’ of inentingenpaspoort, dat u bent ingeënt tegen gele koorts. Het is echter zeer aan te raden voor uw reis naar India uit voorzorg meerdere vaccinaties te halen, waaronder:

  • Een DTP-vaccinatie (difterie, tetanus, polio)
  • Een Hepatitis A- en B-vaccinatie
  • Een BMR-vaccinatie (bof, mazelen, rode hond)
  • Een Buiktyfus-vaccinatie
  • Een BCG-vaccinatie (tuberculose)
  • Een Rabiës-vaccinatie (hondsdolheid)

Lees hier meer over de benodigde inentingen/vaccinaties voor India.

Behalve vaccinaties is het zeer aan te raden (preventieve) medicatie mee te nemen naar India. In het grootste deel van India komen malariamuggen voor. In delen van India wordt daarom aanbevolen preventief malariapillen te slikken. Ook dient u in deze gebieden zo vaak mogelijk lange mouwen en broekspijpen te dragen en onbedekte huid met DEET in te smeren. Indien u vermoedt dat u bent gestoken door een malariamug, moet u zo snel mogelijk een arts bezoeken; in elk geval binnen 24 uur.

U dient ook rekening te houden met infectieziekten, zoals reizigersdiarree, knokkelkoorts, schistosomiasis, hiv/aids en soaʼs. Vooral reizigersdiarree komt veel voor bij Nederlanders en Belgen die naar India reizen. Het wordt dan ook aanbevolen voldoende schoon water uit gesealde flessen te drinken en ORS te gebruiken. Dit laatste is een mengsel van zout en suiker en biedt in combinatie met Loperamide vaak een goede oplossing tegen diarree. Loperamide mag echter niet worden gebruikt door jonge kinderen en zwangere vrouwen.

Let op: dit is geen medische website en deze tekst is niet geschreven door een arts. Laat u dan ook altijd voorlichten door een arts (bijvoorbeeld uw huisarts) omtrent vaccinaties, medicijngebruik en andere medische voorbereidingen voordat u naar India reist!

Tijdens de reis: zoek de hygiëne op
India staat internationaal bekend om haar slechte hygiëne. Ondanks dat steeds meer hotels en restaurants in het hogere segment hun hygiëne op orde hebben, worden veel zakelijke en toeristische reizigers ziek in India. Het is dan ook raadzaam een aantal zaken goed in de gaten te houden om de kans op ziekte te minimaliseren. Allereerst wordt zeer afgeraden ongefilterd leidingwater te drinken. Drink water en andere dranken bij voorkeur uit flessen waarvan u zelf de verzegeling hebt verbroken (soms worden lege flessen gevuld met vies leidingwater en als nieuw verkocht). Maak ook geen gebruik van ijsklontjes of etenswaren die in contact zijn geweest met leidingwater.


Klimaat

De hoge bergen van de Himalaya in het noorden van India, kennen eeuwige sneeuw, in de kale Tharwoestijn in het westen kan het in de zomer regelmatig 45 °C worden, de eilanden in de oceaan en het strand in Goa zijn begroeid met palmbomen; het moge duidelijk zijn dat het niet eenvoudig is een algemene beschrijving van het klimaat in India te geven. Reist u binnenkort naar India? Bekijk dan de weersverwachtingen voor de regio waar u naartoe gaat.

Klimaat van India

Beste reistijd India

De beste maanden om naar India te reizen, liggen in de herfst en de winter. Tussen oktober en maart is de temperatuur in India aangenaam voor een vakantie en regent het niet veel. Het is aan te raden het regenseizoen in India te vermijden; van juni tot september zorgt de Moesson voor sterke regenval en een hoge luchtvochtigheid. In april en mei lopen de temperaturen meestal hoog op en kan de hitte onverdraaglijk zijn.


Geld

In India wordt betaald met de Indiase Roepie (INR). Nederlandse bankpassen en creditcards worden op veel plaatsen geaccepteerd, maar veel Indiërs prefereren contant geld. Het opnemen van contant geld in India is het goedkoopst te doen door met uw bankpas naar een Indiase geldautomaat te gaan. Kies bij het opnemen van roepies voor “without conversion”, u bent dan goedkoper uit, aangezien de wisselkoers dan door uw eigen bank wordt bepaald, en niet door de bank waar u het geld opneemt. In de stedelijke gebieden zijn voldoende geldautomaten te vinden, maar op het platteland zijn deze schaars, houdt hier dus rekening mee. Let op: om fraude te voorkomen hebben veel banken ingesteld dat uw bankpas standaard niet in India te gebruiken is. Dit dient u dan ook vooraf te controleren en aan te passen, wat meestal online bij uw bank mogelijk is.


Reizen

Er zijn verschillende luchtvaartmaatschappijen die van en naar India vliegen. Ook zijn er veel binnenlandse vluchten in India. Dat heeft uiteraard te maken met het enorme formaat van het land, maar ook met de onderontwikkelde infrastructuur over land. Het spoornet is weliswaar enorm en er rijden steeds meer moderne treinen rond, maar treinen in India zijn nog steeds regelmatig overvol, lastig te boeken, onveilig, langzaam en onbetrouwbaar. Desondanks is reizen per trein voor toeristen een absoluut onvergetelijke ervaring. Indiase treinen rijden vaak met de deuren en ramen open, wat het mogelijk maakt een frisse neus te halen door uit het raam of de deuropening te hangen; een veel voorkomend gezicht in India.

Verkeer in India

Behalve de trein worden ook bussen, riksjaʼs (fietstaxi) en tuktuks (overdekte brommer) veelvuldig gebruikt in India. Ze bieden een goedkope manier van vervoer en zijn eenvoudig aan te roepen vanaf de weg. Net als taxiʼs brengen riksjaʼs en tuktuks reizigers meestal veilig van A naar B, maar vooral ’s nachts en in niet toeristische gebieden is het verstandig extra alert te zijn. Er wordt aangeraden eigendommen goed in de gaten te houden en ook te controleren (met GPS) of de juiste route wordt genomen. Zelf autorijden in India wordt afgeraden vanwege de vaak hectische verkeerssituaties. De ongeschreven regel is dat grote voertuigen voorrang krijgen (of nemen) en ook op snelwegen komen veel onverwachte situaties voor. Van een overstekende ezelwagen of plotselinge kuil in de weg staat geen enkele Indiër te kijken, maar voor Europese begrippen ontstaan hierdoor nogal eens gevaarlijke situaties. Lees hier het actuele reisadvies van India of over een rondreis in India.

Immigratiedienst
Reizen naar India is alleen toegestaan met een visum. Nederlanders en Belgen die voor een vakantie van minder dan 90 dagen naar India reizen, alsmede zakenreizigers die minder dan 180 dagen per jaar in India hoeven te zijn, kunnen hun visum voor India online aanvragen via het aanvraagformulier op deze website. Controleer voor het aanvragen of u voldoet aan alle visumvoorwaarden.

VisumBuitenland.be is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het visum voor India. VisumBuitenland.be treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een visum aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (25,63 USD per visum, via indianvisaonline.gov.in). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.be, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 25,63 USD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 26,08 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een visum India is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.