Het is erg belangrijk dat u de geldigheid van uw visum India controleert voordat u naar India reist. Ook als u al in India bent, is het belangrijk dat u zich houdt aan de geldigheid van het visum. Reizigers die proberen naar India te reizen zonder geldig visum wordt de toegang tot India ontzegd; ze dienen op eigen kosten direct een terugvlucht te nemen naar het land van herkomst. Reizigers in India die langer in India blijven dan volgens de geldigheid van het visum is toegestaan, komen mogelijk in de toekomst niet meer in aanmerking het land in te mogen reizen, doordat toekomstige visumaanvragen worden geweigerd door de Indiase overheid.

Geldigheidstermijn

Het meest gebruikte visum India is het e-visum, welke online kan worden aangevraagd. De geldigheid van dit e-visum voor India is 60 dagen (nieuwe geldigheid, i.p.v. vroegere 30 dagen). Het e-visum India is een double entry visum; dat betekent dat u tussendoor India mag verlaten. Dat mag maximaal één keer. De periode waarin u tussendoor niet in India verblijft, wordt toch meegeteld in de 60 dagen.

Visum India geldigheidstermijn

Voorbeeld
U reist naar India, gebruikmakend van een geldig e-visum. U verblijft 30 dagen in India, vervolgens reist u naar Nepal. U blijft vervolgens 20 dagen in Nepal en reist dan weer terug naar India. Uw e-visum is dan nog steeds geldig, dus u kunt India voor de tweede keer inreizen met hetzelfde visum. U mag dan nog 10 dagen in India blijven. Ondanks dat u gedurende de 60 dagen geldigheid 20 dagen niet in India bent verbleven, mag u dus niet langer dan 60 dagen na de eerste dag van inreizen in India verblijven. Effectief is het visum dus weliswaar 60 dagen geldig, maar mag u door uw trip naar Nepal maar 40 dagen in India verblijven.

Geldigheid bij te laat arriveren

In het aanvraagformulier van het visum wordt gevraagd wanneer de reiziger in India verwacht aan te komen. Nadat het visum is toegekend, staat in het visum exact vermeld tussen welke twee datums de reiziger het land in mag reizen. Deze datums liggen 30 dagen voor en 30 dagen na de in het aanvraagformulier ingevulde datums. Dat wil zeggen: u mag India maximaal 30 dagen eerder inreizen dan de datum die u in het aanvraagformulier heeft ingevuld. Ook als u (maximaal) 30 dagen later aankomt in India dan u in het aanvraagformulier aangaf, wordt u zonder problemen toegelaten.

Als de daadwerkelijke aankomstdatum meer dan 30 dagen afwijkt (eerder of later) dan de datum die u in het aanvraagformulier invulde, vervalt de geldigheid van het visum. Het is niet mogelijk de verwachte aankomstdatum nog aan te passen nadat de aanvraag in behandeling is genomen. Wijkt uw daadwerkelijke aankomstdatum meer dan 30 dagen af van de ingevulde verwachte aankomstdatum? Dan moet u een nieuwe visumaanvraag indienen.

Meer dan 90 dagen vooraf aanvragen

Aanvragen voor elektronische visums India, worden maximaal 90 dagen voor de in het aanvraagformulier ingevulde aankomstdatum in behandeling genomen. Wilt u meer dan 90 dagen vooraf al een visumaanvraag indienen? Dat kan op de gebruikelijke wijze die op deze website wordt beschreven. Wel wordt de daadwerkelijke behandeling van uw aanvraag pas 90 dagen voor aankomst in gang gezet.

U weet dus pas 90 dagen minus twee tot vier dagen verwerkingstijd voor uw aankomst definitief of uw visum wordt toegekend. Tot die tijd kunnen geen uitspraken worden gedaan over de geldigheid van uw aanvraag en kansen op een visumtoewijzing. Over het algemeen worden visumaanvragen door toeristen en zakenreizigers vrijwel altijd toegekend, tenzij de immigratiedienst van India vermoedt dat de kans groot is dat de reiziger zich niet aan de Indiase regels en veiligheidsvoorschriften zal houden, of een bedreiging kan vormen voor de Indiase samenleving.
Visum India aanvragen


Voorkom onnodige problemen

Om geen problemen te ondervinden met betrekking tot de geldigheid van uw visum India, dient u drie zaken in de gaten te houden:

  • Voldoet u aan de voorwaarden om een visum India aan te mogen vragen?
  • Veranderen er na afgifte zaken waardoor de geldigheid van het visum India vervalt?
  • Gebeuren er tijdens uw reis in India zaken die invloed hebben op de geldigheid?

1. Voorafgaand aan de visumaanvraag
Allereerst dient u, alvorens een visum India aan te vragen, te controleren of u aan de voorwaarden voldoet om een e-visum India of alternatieve visums voor specifieke reisdoeleinden of reisduren aan te mogen vragen.

2. Tussen de aanvraag en aankomst in India
Ten tweede dient u na toekenning van het visum India te zorgen dat u zich houdt aan alle voorwaarden. Let hierbij op dat in bepaalde gevallen situaties kunnen ontstaan waardoor tussen het moment van afgifte en de reis naar India zaken veranderen, waardoor de geldigheid van het visum India in het geding kunnen komen.

Voorbeeld 1 verlopen geldigheid

Voorbeeld 1
U hebt uw visum India aangevraagd en ontvangen, en raakt daarna uw paspoort kwijt. U vraagt daarom snel een nieuw paspoort aan bij uw gemeente en gaat met het nieuwe paspoort op reis naar India. De immigratiedienst van India zal u niet toelaten, omdat uw visum is aangevraagd met een ander paspoort dan dat u kunt overhandigen. De enige manier om dit probleem te voorkomen, is door direct na het ontvangen van uw nieuwe paspoort een nieuwe visumaanvraag in te dienen.

Voorbeeld 2 verlopen geldigheid

Voorbeeld 2
Tussen het ontvangen van uw visum India en het moment waarop u aankomt in India, gaat u op vakantie naar Pakistan. Bij het aanvragen van uw visum India heeft u aangegeven dat u nog nooit in Pakistan bent geweest (die vraag wordt expliciet gesteld in het visum aanvraagformulier). Bij aankomst in India ziet de douanebeambte in uw paspoort een stempel van Pakistan. De douanebeambte beoordeelt dat de geldigheid van uw visum is vervallen omdat het antwoord op de vragen niet langer correct is. Dit kan ertoe leiden dat u de toegang tot India wordt ontzegd.


3. Gedurende de geldigheidsperiode van het visum
Ten derde dient u gedurende de periode dat uw visum geldig is, te zorgen dat u geen overtredingen begaat. De geldigheid van uw visum wordt in principe niet continu gemonitord terwijl u in India verblijft, maar wel wanneer u India weer verlaat. Indien bij het uitreizen van India door de douanebeambte wordt geconstateerd dat u langer in India bent verbleven dan volgens uw visum is toegestaan, kan dat invloed hebben op de afgifte van toekomstige visa voor India, en zelfs voor andere landen. Veel landen vragen reizigers namelijk in hun visumaanvraag-procedures of zij zich in het verleden hebben gehouden aan de regelgeving van andere toegekende visums. Zelfs het weigeren van een visum voor India kan in de toekomst nadelige effecten hebben op aanvraagprocedures voor visums voor andere landen. Houd daarom altijd in de gaten wat de regels omtrent geldigheid van uw visum India inhouden, en of u zich er nog aan houdt.