Nieuwsbericht | | 24-02-2023 | ±5 minuten leestijd

Het Canadese federale gerechtshof heeft onlangs bepaald dat studenten die een studievisum voor Canada aanvragen, op het moment van aanvragen het collegegeld nog niet (volledig) betaald hoeven te hebben. Dit besluit werd genomen nadat een student beroep had aangetekend tegen het weigeren van zijn studievisum omdat hij zijn collegegeld nog niet volledig had betaald.

Achtergrond van de beslissing van het gerechtshof

Het besluit om af te zien van de betaling van het (volledige) collegegeld als vereiste om een studievisum aan te vragen, werd genomen na de uitspraak van het Canadese federale hof in de zaak Tehrani vs. Canada. Het studievisum van de aanvrager in kwestie werd geweigerd nadat hij al was toegelaten tot een Master of Science in Project Management aan de Northeastern University College of Professional Studies in Toronto. De reden voor de afwijzing van de visumaanvraag was dat de Canadese immigratiedienst er niet van overtuigd was dat de aanvrager Canada zou verlaten na het verlopen van zijn studievisum. Deze beslissing van de Canadese immigratiedienst was gebaseerd op de huwelijkse staat van de aanvrager, zijn familiebanden in Canada en het feit dat hij het collegegeld nog niet volledig had betaald.

Het federale gerechtshof heeft verklaard dat een aanvrager alleen moet bewijzen dat hij of zij een studie is begonnen en over de financiële middelen beschikt om deze studie in Canada te bekostigen. De aanvrager hoeft het collegegeld dus nog niet (volledig) betaald te hebben.

Betaalbaar onderwijs en voldoende huisvesting

De Canadese regering vindt het belangrijk dat het onderwijs betaalbaar is en dat er voldoende huisvesting is voor internationale studenten die in Canada willen studeren. De uitspraak van de federale rechtbank zorgt ervoor dat het makkelijker wordt voor internationale studenten die in Canada willen studeren, maar die het collegegeld nog niet (volledig) kunnen betalen bij de aanvraag van een studievisum.

Het is goed om te weten dat studenten die naar Canada reizen voor een studie die in totaal minder dan 6 maanden duurt, in veel gevallen geen studievisum nodig hebben. Zij kunnen vaak eenvoudig online een eTA Canada aanvragen.

Canada ziet toename in internationale studenten

Canada is een populaire bestemming voor internationale studenten vanwege het hoge niveau en de betaalbaarheid van het onderwijs, vooral in vergelijking met andere bestemmingen. Bovendien biedt Canada een breed scala aan postdoctorale studiemogelijkheden om naderhand makkelijk een baan te vinden in het land.

De afgelopen jaren is het aantal studievisums dat door de Canadese immigratiedienst (Immigration Refugees and Citizenship Canada, IRCC) wordt toegekend, sterk gestegen. Zo reisden er alleen in 2022 al 551.405 internationale studenten op een studievisum naar Canada. Landen van waaruit in 2022 de meeste aanvragen voor studievisa voor Canada werden ingediend waren India, China en Frankrijk. Aan het einde van 2022 werden er in Canada maar liefst 807.750 internationale studenten met een geldig studievisum geregistreerd.

Werkmogelijkheden voor internationale studenten

Na het afronden van hun studie in Canada hebben internationale studenten een aantal mogelijkheden om te werken in het land en zo waardevolle werkervaring op te doen. Zo kunnen internationale studenten na het afronden van een studieprogramma aan een Designated Learning Institution (DLI) in Canada in aanmerking komen voor een Post-Graduation Work Permit (PGWP). Met het PGWP mogen ze in Canada werken gedurende een periode die gelijk is aan de duur van hun studieprogramma, tot een maximum van drie jaar.

Ze kunnen er ook voor kiezen om een werkvergunning aan te vragen via een Provincial Nominee Program (PNP). Verschillende provincies in Canada hebben PNP's waarmee onder andere internationale afgestudeerden een permanente verblijfsvergunning kunnen krijgen. Een vereiste voor deze programma's is meestal dat aanvragers een baan of werkervaring hebben in een specifiek beroep waar in het programma vraag naar is.

Mogelijkheden tot verkrijgen verblijfsvergunning

Daarnaast kunnen internationale studenten kiezen voor een Canadian Experience Class (of CEC). Dit is een immigratieprogramma beheerd door de federale overheid waarmee iedereen met Canadese werkervaring, waaronder internationale studenten, een permanente verblijfsvergunning kan aanvragen. Internationale studenten die hun studie in Canada hebben afgerond en werkervaring hebben opgedaan, kunnen dus in aanmerking komen voor dit programma.

Tot slot is er de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor het Express Entry System. Dit is een federaal systeem door middel waarvan het mogelijk is om een permanente verblijfsstatus te verkrijgen. Onder dit systeem vallen verschillende economische immigratieprogramma’s, waaronder het Federal Skilled Worker Program (FSWP), het Federal Skilled Trades Program (FSTP) en de Canadian Experience Class. Internationale studenten die werkervaring hebben opgedaan in Canada, komen mogelijk in aanmerking voor het aanmaken van een Express Entry-profiel. Wie een Express Entry-profiel heeft, heeft de kans een uitnodiging te ontvangen om een permanente verblijfsvergunning aan te vragen.

Met een eTA naar Canada voor een korte studie

Bent u van plan om in Canada te gaan studeren en duurt uw studie niet langer dan 6 maanden? Dan kunt u in plaats van een studievisum eenvoudig een eTA Canada aanvragen. Het voordeel van een eTA is dat deze reistoestemming eenvoudig online kan worden aangevraagd. Dit doet u door een online aanvraagformulier in te vullen, wat vaak slechts enkele minuten in beslag neemt. Nadat het eTA Canada is toegekend, mag men binnen de geldigheidsduur van 5 jaar een onbeperkt aantal reizen naar Canada maken. Per afzonderlijke reis mag men maximaal 6 aaneengesloten maanden in Canada verblijven. Wilt u langer in Canada verblijven voor een studie of training, dan moet u een study permit aanvragen.

Wat is een study permit?

Een study permit is in principe een aanvulling op het eTA Canada en biedt de mogelijkheid om tot maximaal 8 achtereenvolgende maanden in Canada te verblijven om in het land te studeren. Met een study permit is het daarnaast toegestaan om naast een studie 20 uur per week op de campus te werken om wat geld bij te verdienen. Het is niet toegestaan om met een study permit buiten de campus te werken, daarvoor moet een work permit worden aangevraagd.

Let op: dit nieuwsartikel over het eTA voor Canada is meer dan een jaar oud. Mogelijk bevat het daardoor achterhaalde informatie en adviezen, er kunnen dan ook geen rechten meer aan dit artikel worden ontleend. Gaat u binnenkort op reis en wilt u weten welke regels momenteel gelden? Lees dan alle actuele informatie over het eTA voor Canada.

VisumBuitenland.be is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het eTA voor Canada. VisumBuitenland.be treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een eTA aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (7 CAD per eTA, via onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.be, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Ook controleren wij uw aanvraag voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 7 CAD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 25,17 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een eTA Canada is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.