Nieuwsbericht | | 20-02-2024 | ±3 minuten leestijd

Het Pandemic event visa dat tijdens de coronapandemie door de Australische autoriteiten werd geïntroduceerd, is inmiddels weer afgeschaft. Met dit visum konden reizigers die al in Australië waren langer in het land blijven om er te werken. Sinds 1 februari 2024 wordt het Pandemic event visa niet meer aangeboden.

Strenge inreisregels tijdens de coronapandemie

Australië hanteerde tijdens de pandemie strenge inreisbeperkingen en hield zijn grenzen gedurende lange tijd gesloten voor buitenlandse reizigers. Alleen personen met een speciale toestemming van de immigratiedienst werden nog in het land toegelaten. Zo’n toestemming werd onder andere verleend aan (directe familieleden van) mensen met de Australische nationaliteit of een permanent resident status. Ook aan mensen die in een cruciale sector in Australië werkzaam waren en aan reizigers met een dringende reden om naar het land te reizen, zoals een ernstig ziek familielid, werd speciale toestemming verleend.

Speciaal COVID-19 visum Australië

Naast het inreisverbod golden er ook uitreisbeperkingen voor personen die zich in Australië bevonden. Voor personen met de Australische nationaliteit of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd was het lange tijd alleen onder bepaalde voorwaarden toegestaan om het land te verlaten. In verschillende deelstaten en territoria van Australië golden bovendien strenge lockdowns. Hierdoor waren ook veel reizigers met een visum voor een tijdelijk verblijf niet in staat Australië op tijd te verlaten. Ook reizigers die met het coronavirus besmet waren geraakt, moesten vanwege de quarantaineregels soms noodgedwongen langer dan de geldigheidsduur van hun visum in Australië blijven.

Vanwege deze laatste gevallen werd in april 2020 een visum ingevoerd voor personen die met een tijdelijke verblijfsvergunning in Australië verbleven. Hiermee werd deze personen de mogelijkheid geboden om gedurende de coronapandemie legaal in Australië te verblijven. Dit visum viel onder de categorie van Temporary Activity visa (subclass 408), maar stond beter bekend als het Pandemic event visa. Reizigers die niet voor een verlenging van hun bestaande visum of voor een ander visum Australië in aanmerking kwamen, konden dit Pandemic event visa aanvragen als zij vanwege de coronamaatregelen langer in Australië moesten blijven.

Economische beweegredenen voor het Pandemic event visa

Het Pandemic event visa werd niet alleen ingevoerd vanwege de reisbeperkingen naar aanleiding van het coronavirus. De Australische autoriteiten hadden namelijk ook economische redenen voor het invoeren van het visum. Australië had gedurende de coronapandemie namelijk te kampen met grote personeelstekorten, onder andere in de landbouw en de gezondheidszorg. Dankzij het Pandemic event visa kon het tekort aan arbeidskrachten in verschillende sectoren van de Australische economie deels worden opgevangen, omdat mensen met dit visum in Australië mochten werken.

Einde van het Pandemic event visa

Nu de Australische grenzen alweer geruime tijd open zijn en het aantal aanvragen voor tijdelijke visa weer op het niveau ligt van voor de coronapandemie, is het Pandemic event visa niet langer nodig. Daarom is besloten het Pandemic event visa per 1 februari 2024 op te schorten. Aanvragen voor een Pandemic event visa die al voor 1 februari 2024 zijn ingediend zullen wel nog worden verwerkt, maar er worden sinds 1 februari geen nieuwe aanvragen meer aangenomen. Wie voor een tijdelijk verblijf naar Australië wil reizen zal dus een ander visumtype moeten aanvragen, zoals het eVisitor visum.

Het eVisitor visum voor vakanties en zakenreizen

Het eVisitor is het meest aangevraagde visumtype voor Australië onder Europeanen. Dit visum is 12 maanden geldig en geschikt voor een vakantie, zakenreis, bezoek aan vrienden of familie of een overstap in Australië. Met het visum mag men gedurende de geldigheidstermijn meerdere malen naar Australië reizen en steeds maximaal 3 maanden in het land blijven. De kosten voor het visum bedragen € 24,95 per persoon. Het eVisitor is daarmee aanzienlijk goedkoper dan het Pandemic event visa, dat 405 Australische dollar kostte.

Het Pandemic event visa kon alleen vanuit Australië worden aangevraagd. Om een eVisitor visum aan te vragen moet men zich juist buiten Australië bevinden. U kunt het eVisitor visum voor Australië eenvoudig online aanvragen met behulp van een digitaal aanvraagformulier. Na toekenning wordt het visum per e-mail naar u verstuurd. Dit gebeurt doorgaans al binnen 5 dagen.

VisumBuitenland.be is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het visum voor Australië. VisumBuitenland.be treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een visum aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (0 AUD per visum, via immi.homeaffairs.gov.au). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.be, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 0 AUD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 24,95 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een visum Australië is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.