Nieuwsbericht | | 14-06-2024 | ±4 minuten leestijd

De Australische autoriteiten zijn dit jaar veel strenger geworden bij het beoordelen van aanvragen voor studievisa. Australië kampt al geruime tijd met een krapte op de woningmarkt en een hoge inflatie. Door onder andere de hoeveelheid immigranten te beperken, proberen de Australische autoriteiten deze problemen te verhelpen. Veel buitenlandse studenten lijken hiervan de dupe te worden.

Het nieuwe migratiebeleid van Australië

Eind 2023 kondigde de Australische overheid een nieuw migratiebeleid aan. Een belangrijk punt in dit nieuwe beleid is het aantrekken van hoogopgeleide migranten die de Australische economie in bepaalde sectoren kunnen versterken. Zo wordt er een nieuw innovation visa ingevoerd dat beschikbaar wordt voor bepaalde kennismigranten die in de technische sector van Australië willen werken.

Verder worden de voorwaarden van verschillende visa aangescherpt. Zo moeten bijna alle migranten een hogere score behalen in de Engelse taaltoets dan voorheen. Deze taaltoets is voor veel soorten visa verplicht. Ook wordt het moeilijker voor migranten die al met een visum in Australië zijn om een ander visumtype aan te vragen en zo hun verblijf te verlengen.

Angst voor misbruik van de visumregels

De Australische overheid probeert met het nieuwe beleid onder andere misbruik van het visumsysteem tegen te gaan. Er wordt namelijk gevreesd dat sommige buitenlandse studenten niet alleen naar Australië willen komen om te studeren, maar vooral willen profiteren van de hogere lonen en de hogere levensstandaard van het land. De Australische minister van Binnenlandse Zaken Clare O’Neil heeft middels een tweet laten weten dat het nieuwe beleid als doel heeft de migratiecijfers in te dammen. De strengere regels zouden volgens haar uitbuiting en fraude in het Australische hoger onderwijs moeten tegengaan.

Critici vrezen dat het strengere visumbeleid met betrekking tot de studievisa de reputatie van Australië zal schaden. Buitenlandse studenten zullen op den duur wegblijven, waardoor het imago van Australië als gastvrij land dat studenten met allerlei achtergronden verwelkomt, wordt aangetast.

Hoog afkeuringspercentage bij studievisumaanvragen

In de eerste vier maanden van 2024 werden er iets meer dan 74.000 studievisa afgegeven door de Australische autoriteiten. In 2023 werden er in dezelfde periode beduidend meer studievisa verstrekt, meer dan 100.000. Deze cijfers leiden tot onrust in de Australische educatieve sector, aangezien er voor een groot verlies aan inkomsten en banen wordt gevreesd. In 2024 werd over deze periode ongeveer 23 procent van de aanvragen voor het studievisum afgekeurd, terwijl het afkeuringspercentage over dezelfde periode in de jaren hiervoor meestal rond de 15 procent lag.

Nieuw migratiebeleid leidt tot onduidelijkheid

Een van de redenen voor het hogere afkeuringspercentage was dat de nieuwe visumvoorwaarden nog niet helemaal duidelijk waren. Eind 2023 waren er weliswaar veranderingen aangekondigd in het visumbeleid, maar wat deze veranderingen precies inhielden is pas in de loop van dit jaar duidelijker geworden.

Aanvragers moeten in sommige gevallen aan veel strengere voorwaarden voldoen dan ze op voorhand hadden kunnen weten. Sommige Australische onderwijsdeskundigen vermoeden zelfs dat bepaalde studievisumaanvragen aan strengere voorwaarden werden onderworpen voordat deze openbaar werden gemaakt. Door de afname van het aantal internationale studenten vrezen universiteiten dit jaar een half miljard Australische dollar (iets meer dan 300 miljoen EUR) aan inkomsten mis te lopen.

Door de nieuwe regels wijzen sommige Australische onderwijsinstellingen studenten met bepaalde nationaliteiten al op voorhand af. Studenten uit landen als India worden door veel onderwijsinstellingen als risicogroep gezien. Deze onderwijsinstellingen vrezen namelijk dat deze studenten moeilijker aan een visum kunnen komen en daardoor niet aan de studie kunnen beginnen. Dit is ook terug te zien in het aantal visumaanvragen dat voor Indiase studenten wordt afgekeurd. Dit percentage lag rond de 30 procent voor de eerste maanden van 2024.

De hoge kosten van het studievisum

Buitenlandse studenten die een studievisum voor Australië willen aanvragen, moeten met flinke kosten rekenen. Een aanvraag kost 710 Australische dollar per persoon, wat neerkomt op ongeveer 440 EUR. Dit is een stuk hoger dan de kosten van studievisa voor andere populaire studiebestemmingen. Zo kost een Canadees studievisum slechts 150 Canadese dollar, omgerekend ongeveer 100 EUR.

Als u echter voor een kortere periode in Australië wilt studeren, kunt u in aanmerking komen voor het eVisitor visum. Dit visum kan via deze website worden aangevraagd voor € 24,95 en is dus een stuk goedkoper dan een studievisum. Met het eVisitor visum is het toegestaan een korte cursus of studie te volgen in Australië. Deze studie mag tot 3 maanden duren.

De aanvraagprocedure van het eVisitor visum is een stuk eenvoudiger dan de aanvraagprocedure van het studievisum. Het eVisitor visum kan men binnen enkele minuten aanvragen met een digitaal aanvraagformulier. U moet een aantal persoonlijke gegevens invullen alsmede enkele gegevens over uw verblijf in Australië. Ook moet u een paspoortscan uploaden. Nadat u alle informatie heeft ingevuld en de scan heeft aangeleverd, duurt het gemiddeld 5 dagen tot het visum is toegekend. Met een geldig visum op zak kunt u meteen aan uw reis naar Australië beginnen.

VisumBuitenland.be is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het visum voor Australië. VisumBuitenland.be treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een visum aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (0 AUD per visum, via immi.homeaffairs.gov.au). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.be, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 0 AUD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 24,95 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een visum Australië is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.