Nieuwsbericht | | 13-02-2023 | ±5 minuten leestijd

In 2022 was er sprake van een grote groei in het aantal visums voor Amerika dat in het buitenland werd afgegeven. Deze groei is inmiddels gestagneerd, rapporteerde Bloomberg op 8 februari 2023. Deze stagnatie heeft te maken met de lange wachttijden voor het benodigde interview waar zowel immigranten als reizigers naar Amerika mee te maken krijgen.

Toename in het aantal afgegeven visums in 2022

Vorig jaar werden door de Amerikaanse ambassades en consulaten ruim 200.000 meer immigratievisa en vier miljoen meer tijdelijke niet-immigratievisa uitgegeven ten opzichte van 2021. Deze cijfers werden afgelopen januari bekendgemaakt door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De stijging had vooral te maken met het feit dat de consulaire dienstverlening van het ministerie, die vanwege de coronapandemie lange tijd beperkt was, hervat werd. Naast een stijging in het aantal visa dat werd afgegeven, was er ook een toename te zien in de wachttijden voor het verkrijgen van een visum.

Gestage vooruitgang, maar nog steeds lange wachttijden

Sindsdien hebben veel Amerikaanse consulaten en ambassades, waaronder die in India, maatregelen getroffen om de door de coronapandemie langer geworden wachttijden te verkorten. Deze langere wachttijden gelden alleen voor reizigers die een visum moeten aanvragen en daarom een interview moeten afleggen. Reizigers die gebruik kunnen maken van een ESTA voor hun reis naar Amerika, hebben geen last van langere wachttijden.

Ondanks de gestage vooruitgang van de afgelopen tijd, is er in landen zoals India, Brazilië en Mexico nog altijd sprake van lange wachttijden. In een aantal landen moeten visumaanvragers soms meer dan een jaar wachten op een afspraak voor het interview bij het Amerikaanse consulaat. Dit interview is verplicht om de visumaanvraag te voltooien. Door de vertragingen zijn sommige reizigers genoodzaakt hun reis uit te stellen, omdat het niet mogelijk is om zonder geldige reistoestemming naar Amerika te reizen.

Voor veel reizigers is geen visum nodig

Ruim 90 procent van de reizigers die voor toeristische of zakelijke doeleinden naar Amerika reist, hoeft daarvoor echter geen fysiek visum aan te vragen. Toeristen en zakenreizigers die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen namelijk gebruikmaken van een ESTA. Dit is een digitale reistoestemming waarmee men tot maximaal drie achtereenvolgende maanden in de Verenigde Staten mag verblijven. Omdat de aanvraagprocedure van het ESTA volledig online verloopt, is het voor deze reizigers niet nodig om een bezoek te brengen aan een Amerikaanse ambassade of consulaat.

Reizigers die niet in aanmerking komen voor deze digitale reistoestemming, bijvoorbeeld omdat ze niet aan de voorwaarden van het ESTA voldoen, moeten wel altijd een visum aanvragen. Zij moeten dus ook altijd een afspraak inplannen voor een interview bij een Amerikaans consulaat.

Gevolgen van de coronacrisis op de afgifte van visa

De continue toename in de wachttijden voor een interview duiden op een grotere vraag naar visa dan dat er tijdvakken voor interviews beschikbaar zijn. De disbalans in de verhouding tussen vraag en aanbod is vooral te wijten aan het al dan niet permanent uitvallen van een groot aantal consulaire medewerkers tijdens de coronapandemie.

Dat er minder visa worden toegekend heeft zijn weerslag op de Amerikaanse economie. Een groot deel van de zakenreizigers dat normaal gesproken voor Amerika had gekozen, neemt door de buitengewoon lange wachttijden het besluit hun zaken ergens anders te doen. Ook toeristen die niet in aanmerking komen voor het ESTA besluiten hun vakantie elders te vieren. Een van de gevolgen van dit alles is dat er minder geld wordt verdiend in de toeristische sector. De lange wachttijden zorgen er echter ook voor dat bijvoorbeeld fabrikanten die zaken willen doen in Amerika geen directe afspraken kunnen maken met mogelijke Amerikaanse zakenpartners.

Pogingen om wachttijden te verkorten

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft enkele maatregelen getroffen in een poging de wachttijden te verminderen. Zo is voor visums binnen bepaalde categorieën de verplichting om een interview af te leggen afgeschaft. Dit geldt onder andere voor visa voor internationale studenten en (tijdelijke) seizoensarbeiders. Aanvragers van een visum dat tot deze categorieën behoort hebben volgens het ministerie een positieve invloed op het herstel van de Amerikaanse economie.

Omdat er in India sprake is van een buitengewoon lange achterstand in de te verwerken visumaanvragen, zijn hier extra maatregelen nodig. Daarom heeft het ministerie aangekondigd extra interviewdagen toe te zullen voegen op de Amerikaanse ambassade in Delhi en de Amerikaanse consulaten in Mumbai, Calcutta, Chennai en Hyderabad.

Nieuwe doelstellingen nodig

De U.S. Travel Association en andere betrokken partijen maken zich zorgen over de lange wachttijden. Volgens hen zijn er nog meer maatregelen nodig om de wachttijden in te korten en het aantal toegekende visa weer op hetzelfde niveau te krijgen als voor de coronapandemie. Zij hebben er bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken onder andere op aangedrongen om visumaanvragen op afstand te gaan verwerken. Ze stellen dat veel interviews bijvoorbeeld ook online kunnen worden gehouden.

Voldoet u aan de voorwaarden? Vraag dan een ESTA aan

Toeristen en zakenreizigers die aan de voorwaarden van het ESTA voldoen, wordt aangeraden deze reistoestemming aan te vragen. Zo hebben zij geen last van de lange wachttijden. Bovendien is deze reistoestemming eenvoudiger en goedkoper aan te vragen dan een visum. Met een ESTA kunnen reizigers binnen de geldigheidsperiode van twee jaar zo vaak ze willen naar Amerika reizen voor een vakantie, een zakenreis, een bezoek aan familie of vrienden of voor een overstap. Het verblijf in Amerika mag met een ESTA maximaal 90 dagen duren.

Het volgen van een studie of het uitvoeren van betaald werk is daarentegen niet toegestaan met een ESTA. Voor deze en andere reisdoelen waarvoor het ESTA niet geschikt is, hebben reizigers een visum voor Amerika nodig. Ga altijd ruim voor vertrek na welk visum nodig is voor uw reisdoel en zorg dat u het benodigde visum op tijd aanvraagt. De exacte wachttijden kunnen per visum verschillen en staan vermeld op de website van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Let op: dit nieuwsartikel over het ESTA voor Amerika is meer dan een jaar oud. Mogelijk bevat het daardoor achterhaalde informatie en adviezen, er kunnen dan ook geen rechten meer aan dit artikel worden ontleend. Gaat u binnenkort op reis en wilt u weten welke regels momenteel gelden? Lees dan alle actuele informatie over het ESTA voor Amerika.

VisumBuitenland.be is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het ESTA voor Amerika. VisumBuitenland.be treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een ESTA aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (21 USD per ESTA, via esta.cbp.dhs.gov). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.be, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 21 USD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 30,66 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een ESTA Amerika is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.