Met het ESTA formulier kan een ESTA reistoestemming worden aangevraagd, waardoor geen visum nodig is voor een reis naar Amerika.

Een ESTA ( betekenis) is een digitale reistoestemming van de Amerikaanse overheid. Deze wordt toegekend nadat een reiziger heeft verklaard geen bedreiging te vormen voor de veiligheid en rechtshandhaving in de Verenigde Staten van Amerika. Zo voorkomt het ESTA systeem dat ongewenste reizigers Amerika inreizen.

ESTA-formulierHet ESTA formulier

Open het ESTA formulier

Handleiding: het ESTA formulier invullen

Het ESTA formulier is digitaal in te vullen. Er worden vier categorieën gegevens gevraagd:

1. Contactgegevens van de aanvrager
2. Gegevens over de reis naar Amerika
3. Gegevens over de reiziger(s)
4. Veiligheidsvragen / achtergrondvragen

Contactgegevens van de aanvrager

Het eerste deel van het aanvraagformulier bestaat uit de contactgegevens van één van de reizigers waarvoor middels het formulier een ESTA wordt aangevraagd. Zorg dat het e-mailadres zorgvuldig wordt ingevuld; hier wordt de ESTA verklaring voor elke reiziger uit het formulier naartoe gestuurd.

Gegevens over de reis naar Amerika

Het tweede deel van het ESTA formulier bestaat uit reisgegevens. De aankomstdatum dient voor alle reizigers binnen de ESTA aanvraag gelijk te zijn. Als dit niet het geval is, moeten afzonderlijke aanvraagformulieren worden ingediend. In het geval van spoed kan in dit deel van het formulier ook worden aangevinkt dat het de ESTA aanvraag met spoed dient te worden verwerkt (extra kosten spoedlevering: € 17,50).

Ook wordt in dit deel van het formulier gevraagd naar een aanspreekpunt in Amerika, de eerste verblijfplaats in de VS en een noodcontact (in of buiten Amerika). Het invullen van een aanspreekpunt/contactpersoon in Amerika is optioneel; er mag ook ‘Unknown’ worden ingevuld. Ook het invullen van het adres van de eerste verblijfplaats in Amerika is optioneel. Het invullen van een noodcontact is wel altijd noodzakelijk. Vul hier bijvoorbeeld een familielid, vriend of collega die niet meereist.

Gegevens over de reiziger(s)

Het derde deel van het ESTA formulier bestaat uit vragen over de reiziger(s). Het is mogelijk met één formulier voor meerdere reizigers tegelijk een ESTA aan te vragen. Houd er rekening mee dat elke reiziger over een eigen paspoort en ESTA dient te beschikken. De paspoortgegevens van elke reiziger dienen te worden ingevuld. Dat geldt dus ook voor kinderen en babyʼs.

Paspoortgegevens

Let er bij het invullen van de paspoortgegevens op dat alle gegevens correct worden overgenomen; een kleine typefout kan resulteren in een ongeldig ESTA. Inchecken op een vliegtuig of (cruise)schip naar de Verenigde Staten is onmogelijk zonder geldig ESTA. Indien paspoortgegevens onjuist zijn overgenomen in het ESTA formulier moet een volledig nieuw formulier worden ingevuld. Ook worden de aanvraagkosten daarvoor opnieuw in rekening gebracht. Reizigers die ook een paspoort hebben (gehad) van een andere nationaliteit, moeten ook daarvan enkele gegevens invullen.

Werkgeversinformatie

Ook wordt gevraagd naar gegevens van de werkgever van elke reiziger. Dit deel van het ESTA formulier dient ook te worden ingevuld als de reiziger enkel een bij- of vakantiebaan heeft, of zelfstandig ondernemer is.

De veiligheidsvragen / achtergrondvragen

Het vierde en laatste deel van het ESTA formulier bestaat uit enkele vragen over de achtergrond van de reiziger. Hier wordt gevraagd of er sprake is van drugsgebruik, psychiatrische problematiek en/of een crimineel verleden. Ook wordt gevraagd of de reiziger in het recente verleden in Libië, Syrië, Iran, Soedan, Irak, Noord-Korea, Somalië en/of Jemen is geweest. Als één of meerdere vragen met ‘ja’ moeten worden beantwoord is het niet mogelijk een ESTA verklaring in te dienen. Ten slotte wordt gevraagd om akkoord te gaan met de verklaring ‘Afstand van Rechten’. Deze verklaring houdt in dat de reiziger akkoord gaat, niet in beroep te gaan tegen de beslissing van U.S. Customs & Border Protection omtrent de toelaatbaarheid van de reiziger tot Amerika. Tevens verklaart de aanvrager alle vragen volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Extra personen toevoegen

Nadat het gehele ESTA formulier is ingevuld, kan de aanvrager klikken op de knop ‘voeg een reiziger toe’. Hiermee kan eenvoudig nog een reiziger worden toegevoegd in hetzelfde formulier, zonder dat alle contactgegevens en reisgegevens opnieuw hoeven worden ingevuld.

De aanvraag controleren en betalen

Zijn alle vragen in het ESTA formulier ingevuld? Klik dan op ‘ESTA aanvragen’. Vervolgens wordt de controlepagina weergegeven. Het is erg belangrijk dat op deze pagina nogmaals alle gegevens worden gecontroleerd, om afkeuring van een aanvraag, of ongeldigheid van een toegekend ESTA voor Amerika te voorkomen. Vindt u een fout? Klik dan op ‘bewerken’, corrigeer de gegevens en klik op ‘opslaan’. Wanneer alles in orde is, kan de gewenste betaalmethode worden geselecteerd en wordt het betaalscherm getoond. Direct nadat de betaling is verwerkt, wordt de aanvraag in behandeling genomen.

ESTA formulier indienen

Om direct aan de slag te gaan met het aanvragen van één of meerdere reistoestemmingen kan het ESTA formulier worden geopend middels onderstaande knop:

ESTA formulier: aanvragen