Met het ESTA formulier kan een ESTA reistoestemming worden aangevraagd, waardoor geen visum nodig is voor een reis naar Amerika.

Een ESTA ( betekenis) is een digitale reistoestemming van de Amerikaanse overheid. Deze wordt toegekend nadat een reiziger heeft verklaard geen bedreiging te vormen voor de veiligheid en rechtshandhaving in de Verenigde Staten van Amerika. Zo voorkomt het ESTA systeem dat ongewenste reizigers Amerika inreizen.

ESTA-formulierHet ESTA formulier

Open het ESTA formulier

Handleiding: het ESTA formulier invullen

Het ESTA formulier is digitaal in te vullen. Er worden vier categorieën gegevens gevraagd:

1. Contactgegevens van de aanvrager
2. Gegevens over de reis naar Amerika
3. Gegevens over de reiziger(s)
4. Veiligheidsvragen / achtergrondvragen

Contactgegevens van de aanvrager

Het eerste deel van het aanvraagformulier bestaat uit de contactgegevens van één van de reizigers waarvoor middels het formulier een ESTA wordt aangevraagd. Zorg dat het e-mailadres zorgvuldig wordt ingevuld; hier wordt de ESTA verklaring voor elke reiziger uit het formulier naartoe gestuurd.

Gegevens over de reis naar Amerika

Het tweede deel van het ESTA formulier bestaat uit reisgegevens. De aankomstdatum dient voor alle reizigers binnen de ESTA aanvraag gelijk te zijn. Als dit niet het geval is, moeten afzonderlijke aanvraagformulieren worden ingediend. In het geval van spoed kan in dit deel van het formulier ook worden aangevinkt dat het de ESTA aanvraag met spoed dient te worden verwerkt (extra kosten spoedlevering: € 17,50).

Ook wordt in dit deel van het formulier gevraagd naar een aanspreekpunt in Amerika, de eerste verblijfplaats in de VS en een noodcontact (in of buiten Amerika). Het invullen van een aanspreekpunt/contactpersoon in Amerika is optioneel; er mag ook ‘Unknown’ worden ingevuld. Ook het invullen van het adres van de eerste verblijfplaats in Amerika is optioneel. Het invullen van een noodcontact is wel altijd noodzakelijk. Vul hier bijvoorbeeld een familielid, vriend of collega die niet meereist.

Gegevens over de reiziger(s)

Het derde deel van het ESTA formulier bestaat uit vragen over de reiziger(s). Het is mogelijk met één formulier voor meerdere reizigers tegelijk een ESTA aan te vragen. Houd er rekening mee dat elke reiziger over een eigen paspoort en ESTA dient te beschikken. De paspoortgegevens van elke reiziger dienen te worden ingevuld. Dat geldt dus ook voor kinderen en babyʼs.

Paspoortgegevens

Let er bij het invullen van de paspoortgegevens op dat alle gegevens correct worden overgenomen; een kleine typefout kan resulteren in een ongeldig ESTA. Inchecken op een vliegtuig of (cruise)schip naar de Verenigde Staten is onmogelijk zonder geldig ESTA. Indien paspoortgegevens onjuist zijn overgenomen in het ESTA formulier moet een volledig nieuw formulier worden ingevuld. Ook worden de aanvraagkosten daarvoor opnieuw in rekening gebracht. Reizigers die ook een paspoort hebben (gehad) van een andere nationaliteit, moeten ook daarvan enkele gegevens invullen.

Werkgeversinformatie

Ook wordt gevraagd naar gegevens van de werkgever van elke reiziger. Dit deel van het ESTA formulier dient ook te worden ingevuld als de reiziger enkel een bij- of vakantiebaan heeft, of zelfstandig ondernemer is.

De veiligheidsvragen / achtergrondvragen

Het vierde en laatste deel van het ESTA formulier bestaat uit enkele vragen over de achtergrond van de reiziger. Hier wordt gevraagd of er sprake is van drugsgebruik, psychiatrische problematiek en/of een crimineel verleden. Ook wordt gevraagd of de reiziger in het recente verleden in Libië, Syrië, Iran, Soedan, Irak, Noord-Korea, Somalië en/of Jemen is geweest. Als één of meerdere vragen met ‘ja’ moeten worden beantwoord is het niet mogelijk een ESTA verklaring in te dienen. Ten slotte wordt gevraagd om akkoord te gaan met de verklaring ‘Afstand van Rechten’. Deze verklaring houdt in dat de reiziger akkoord gaat, niet in beroep te gaan tegen de beslissing van U.S. Customs & Border Protection omtrent de toelaatbaarheid van de reiziger tot Amerika. Tevens verklaart de aanvrager alle vragen volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Extra personen toevoegen

Nadat het gehele ESTA formulier is ingevuld, kan de aanvrager klikken op de knop ‘voeg een reiziger toe’. Hiermee kan eenvoudig nog een reiziger worden toegevoegd in hetzelfde formulier, zonder dat alle contactgegevens en reisgegevens opnieuw hoeven worden ingevuld.

De aanvraag controleren en betalen

Zijn alle vragen in het ESTA formulier ingevuld? Klik dan op ‘ESTA aanvragen’. Vervolgens wordt de controlepagina weergegeven. Het is erg belangrijk dat op deze pagina nogmaals alle gegevens worden gecontroleerd, om afkeuring van een aanvraag, of ongeldigheid van een toegekend ESTA voor Amerika te voorkomen. Vindt u een fout? Klik dan op ‘bewerken’, corrigeer de gegevens en klik op ‘opslaan’. Wanneer alles in orde is, kan de gewenste betaalmethode worden geselecteerd en wordt het betaalscherm getoond.

De benodigde documenten aanleveren

Om de ESTA aanvraag te voltooien moet na het voldoen van de betaling voor iedere reiziger een digitale kopie van het paspoort worden aangeleverd. Dit doet u op de pagina die verschijnt nadat u voor uw aanvraag heeft betaald. Het gaat hierbij om een foto of een scan van de informatiepagina van het paspoort. Het is belangrijk dat de afbeelding scherp is en dat alle informatie goed leesbaar is. Verder mag geen enkel gedeelte van het paspoort bedekt zijn, bijvoorbeeld door een voorwerp of een vinger.

Op de uploadpagina zijn instructies te vinden over het correct bijsnijden van de gebruikte afbeelding. Nadat u de benodigde documenten heeft aangeleverd, worden deze direct door een visumspecialist van VisumBuitenland.be gecontroleerd en verwerkt. Als een paspoortkopie niet aan de voorwaarden voldoet, neemt de visumspecialist contact met u op, zodat u een nieuwe digitale kopie kunt aanleveren en uw aanvraag alsnog snel verwerkt kan worden. Als de documenten in orde zijn, wordt uw aanvraag meteen in behandeling genomen.

ESTA formulier indienen

Om direct aan de slag te gaan met het aanvragen van één of meerdere reistoestemmingen kan het ESTA formulier worden geopend middels onderstaande knop:

ESTA formulier: aanvragen

VisumBuitenland.be is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het ESTA voor Amerika. VisumBuitenland.be treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een ESTA aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (21 USD per ESTA, via esta.cbp.dhs.gov). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.be, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 21 USD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 25,43 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een ESTA Amerika is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.