Met het online ESTA formulier kan eenvoudig een ESTA worden aangevraagd. Wie in het bezit is van deze digitale reistoestemming en aan alle voorwaarden voldoet, heeft voor een reis naar Amerika geen visum nodig.

Het ESTA (betekenis) is een digitale reistoestemming die wordt toegekend door de Amerikaanse overheid. De reistoestemming wordt toegekend als een reiziger aan alle voorwaarden voldoet. Zo moeten reizigers verklaren geen bedreiging te vormen voor de volksgezondheid, veiligheid en rechtshandhaving in de Verenigde Staten van Amerika. Zo voorkomt het ESTA systeem dat ongewenste individuen Amerika kunnen inreizen.

ESTA formulierHet formulier voor het aanvragen van uw ESTA Amerika

Open het ESTA formulier

Handleiding voor het invullen van het ESTA formulier

Het ESTA formulier voor het aanvragen van uw reistoestemming voor Amerika bestaat uit vier delen:

1. Contactgegevens van de aanvrager
2. Gegevens over de reis naar Amerika
3. Gegevens over de reiziger(s)
4. Achtergrondvragen

Contactgegevens van de aanvrager

In het eerste deel van het ESTA formulier moeten de contactgegevens van de aanvrager worden ingevuld. Als u een groepsaanvraag indient, hoeven slechts de contactgegevens van één van de reizigers waarvoor een ESTA wordt aangevraagd te worden ingevuld. Let erop dat u het e-mailadres zorgvuldig invult; hier wordt alle berichtgeving met betrekking tot uw aanvraag naartoe gestuurd.

Gegevens over de reis naar Amerika

Het tweede deel van het ESTA formulier heeft betrekking op de reisgegevens. Hier vult u onder andere de verwachte aankomstdatum in Amerika in. In het geval van een groepsaanvraag dient de aankomstdatum hetzelfde te zijn voor alle reizigers binnen de ESTA aanvraag. Als dit niet zo is, moet voor elke reiziger afzonderlijk een aanvraagformulier worden ingediend. Dit is ook het deel van het formulier waar u ervoor kunt kiezen uw ESTA aanvraag met spoed te laten verwerken. Dit doet u door in het aanvraagformulier de optie ‘Spoedleveringʼ aan te vinken. De extra kosten voor een spoedlevering bedragen € 17,50 per ESTA.

Ook wordt in dit deel van het formulier gevraagd een aanspreekpunt in Amerika, de eerste verblijfplaats in de VS en een noodcontact (in of buiten Amerika) in te vullen. Het opgeven van een aanspreekpunt/contactpersoon in Amerika is optioneel; u mag hier ook ‘Unknown’ invullen. Ook het invullen van het adres van de eerste verblijfplaats in Amerika is optioneel. Het invullen van een noodcontact is wel verplicht. Vul hier bijvoorbeeld de gegevens in van een familielid, vriend of collega die niet meereist.

Gegevens over de reiziger(s)

In het derde deel van het ESTA formulier moeten per reiziger een aantal gegevens worden ingevuld. Als u met één formulier voor meerdere reizigers tegelijk een ESTA aanvraagt, moet dit deel voor elke reiziger apart worden ingevuld. Houd er rekening mee dat elke reiziger over een eigen paspoort en ESTA dient te beschikken. Dat geldt dus ook voor kinderen en babyʼs.

Paspoortgegevens
Het is erg belangrijk dat alle paspoortgegevens correct worden overgenomen in het aanvraagformulier. Een kleine typefout kan resulteren in een ongeldig ESTA en zonder geldig ESTA is het niet mogelijk in te checken op een vliegtuig of (cruise)schip naar de Verenigde Staten. Als er een fout wordt gemaakt bij het invullen van de paspoortgegevens in het ESTA formulier, moet een volledig nieuwe reistoestemming worden aangevraagd. Dit betekent dat het formulier opnieuw moet worden ingevuld en dat de aanvraagkosten opnieuw in rekening worden gebracht. Naast de gegevens van het paspoort dat gebruikt wordt voor de reis, moeten in dit deel van het formulier ook enkele gegevens worden ingevuld van een eventueel ander reisdocument (paspoort of identiteitskaart) van een andere nationaliteit.

Werkgeversinformatie
Ook wordt voor elke reiziger gevraagd naar gegevens van de werkgever. Deze informatie moet ook worden ingevuld als de reiziger zelfstandig ondernemer is of alleen een bij- of vakantiebaan heeft.

Achtergrondvragen

Het vierde en laatste deel van het ESTA formulier bestaat uit enkele vragen over de achtergrond van de reiziger. Hier worden vragen gesteld over eventueel drugsgebruik, eventuele psychiatrische problematiek en/of een eventueel crimineel verleden van de reiziger in kwestie. Ook wordt gevraagd of de reiziger op of na 1 maart 2011 in Cuba, Libië, Syrië, Iran, Soedan, Irak, Noord-Korea, Somalië en/of Jemen is geweest. Als één of meerdere achtergrondvragen met ‘Ja’ moet worden beantwoord is het niet mogelijk om via deze website een ESTA aanvraag in te dienen. Na antwoord te hebben gegeven op de achtergrondvragen, komt u bij de akkoordverklaring. Om de aanvraag in te kunnen dienen, moet u aangeven dat u het eens bent met deze akkoordverklaring. Door akkoord te gaan met deze verklaring verklaart de reiziger niet in beroep te zullen gaan tegen de beslissing van de U.S. Customs & Border Protection omtrent de toelaatbaarheid van de reiziger tot Amerika. Tevens verklaart de aanvrager hiermee alle vragen volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Extra personen toevoegen
Nadat het ESTA formulier voor een reiziger is ingevuld, kan eenvoudig nog een reiziger aan de aanvraag worden toegevoegd. Dit doet u door onderaan het formulier te klikken op de knop ‘Voeg een reiziger toe’. Op deze manier hoeven de contact- en reisgegevens niet opnieuw te worden ingevuld.

De aanvraag controleren en betalen

Nadat alle vragen in het ESTA formulier zijn ingevuld, klikt u op ‘ESTA aanvragen’. U komt dan terecht op de controlepagina. Op deze pagina kunt u controleren of alle gegevens juist en volledig zijn ingevuld. Het is zeer belangrijk dat u dit nauwkeurig doet. Zo voorkomt u dat uw aanvraag wordt afgekeurd, of dat een toegekend ESTA voor Amerika ongeldig wordt verklaard. Ontdekt u een fout? Klik dan op ‘Bewerken’ om de gegevens te corrigeren en klik vervolgens op ‘Opslaan’. Wanneer alle gegevens juist zijn, kunt u doorgaan met de betaling. Hiervoor kiest u de gewenste betaalmethode, waarna het betaalscherm getoond wordt.

De benodigde documenten aanleveren

De laatste stap die nodig is om de ESTA aanvraag te voltooien is het aanleveren van een digitale kopie van het paspoort van iedere reiziger. Dit doet u op de uploadpagina die verschijnt nadat u voor uw aanvraag heeft betaald. Het gaat hierbij om een foto of een scan van de informatiepagina van het paspoort. Het is belangrijk dat de afbeelding scherp is en dat alle informatie goed leesbaar is. Verder mag geen enkel gedeelte van de informatiepagina van het paspoort bedekt zijn, bijvoorbeeld door een voorwerp of een vinger. Op de uploadpagina vindt u instructies over het correct bijsnijden van de gekozen afbeelding.

Nadat u de benodigde documenten heeft aangeleverd, worden deze direct door een visumspecialist van VisumBuitenland.be gecontroleerd en verwerkt. Als een paspoortkopie niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, neemt de visumspecialist direct contact met u op. Zo kunt u een nieuwe digitale kopie aanleveren en kan uw aanvraag alsnog snel verwerkt worden. Als de documenten in orde zijn, wordt uw aanvraag meteen in behandeling genomen.

ESTA formulier bijwerken

Heeft u het ingediende formulier voor het aanvragen van uw ESTA verkeerd ingevuld? Alleen als uw aanvraag nog niet in behandeling is genomen, is het nog mogelijk om de gegevens in uw ESTA aanvraag te wijzigen. Het is echter niet altijd noodzakelijk om wijzigingen door te geven. Als u uw aankomstdatum in Amerika verkeerd heeft ingevuld, bijvoorbeeld, is het niet nodig om een wijziging door te geven. In het geval van een fout in bijvoorbeeld uw paspoortgegevens, is een wijziging wel altijd nodig. Is uw ESTA aanvraag al in behandeling genomen of is uw ESTA al toegekend? De enige manier om dan nog een wijziging door te geven of een fout te herstellen is door een nieuw ESTA aan te vragen. Uw ESTA aanvraag wordt direct na het voldoen van de betaling in behandeling genomen.

Meer informatie over wanneer het wel of niet nodig is om eventuele wijzigingen door te geven, vindt u op de pagina met de veelgestelde vragen over het ESTA, bij de vraag ‘Moet ik wijzigingen of correcties doorgeven en hoe doe ik dat?’ U vindt deze vraag onder ‘Na het indienen van de aanvraag’.

Uw ESTA formulier aanvragen

U kunt direct een of meerdere reistoestemmingen aanvragen. Om direct aan de slag te gaan met uw ESTA aanvraag, opent u het ESTA formulier. Dit doet u door te klikken op onderstaande knop:

ESTA formulier: direct beginnen met uw aanvraag

VisumBuitenland.be is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het ESTA voor Amerika. VisumBuitenland.be treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een ESTA aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (21 USD per ESTA, via esta.cbp.dhs.gov). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.be, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 21 USD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 30,30 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een ESTA Amerika is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.