Voor een reis naar Amerika heeft u een visum of een ESTA nodig. Een ESTA USA is eenvoudiger aan te vragen dan een visum. Om met een ESTA te mogen reizen, moet u voldoen aan alle voorwaarden op deze pagina. Neem deze daarom aandachtig door voordat u een aanvraag indient.

Voorwaarden van het reizen met een ESTA Amerika

Voldoet u aan alle voorwaarden die op deze pagina worden genoemd?
Dan heeft u geen visum nodig voor uw reis naar de Verenigde Staten, maar kunt u een ESTA aanvragen. Dit doet u eenvoudig met een online formulier.
Direct een ESTA aanvragen


Voorwaarden met betrekking tot het reisdoel

De volgende reisdoelen voldoen aan de voorwaarden en zijn toegestaan met een ESTA Amerika:

 • Het maken van een toeristische reis.
 • Het bezoeken van vrienden of familie.
 • Het bezoeken van klanten of leveranciers.
 • Het ondergaan van een medische behandeling.
 • Het bijwonen van zakelijke bijeenkomsten, onderhandelingen en conferenties.
 • Het maken van een overstap.

De volgende reisdoelen voldoen niet aan de voorwaarden en zijn niet toegestaan met een ESTA Amerika:

 • Het in dienst treden bij een Amerikaanse werkgever.
 • Het volgen van een opleiding in de Verenigde Staten.
 • Het investeren in of oprichten van een Amerikaans bedrijf.
 • Het uitvoeren van journalistieke werkzaamheden.

Het is toegestaan om met een ESTA te werken in Amerika, zolang de reiziger daarvoor niet in dienst treedt van een Amerikaanse organisatie. Een reiziger mag wel betaald krijgen voor de werkzaamheden in Amerika, maar alleen als de betalende werkgever buiten de Verenigde Staten gevestigd is. Het gaat in dat geval om een zakenreis, een reisdoel dat voldoet aan de voorwaarden van het ESTA USA.

Voorwaarden met betrekking tot de reisplanning

Al tijdens het plannen van de reis moet men rekening houden met de volgende voorwaarden van het ESTA:

 • Alle reizigers moeten voldoen aan de maatregelen ter preventie van Covid-19.
 • De maximale verblijfsduur met een ESTA bedraagt 90 dagen vanaf het moment van aankomst in de Verenigde Staten. Niet alleen het verblijf in de Verenigde Staten, maar ook een eventueel tussentijds of aansluitend verblijf in Canada, Mexico en/of de Caraïbische eilanden wordt hierin meegeteld.
 • Op het moment van aankomst in Amerika moet u een ticket voor de door- of terugreis kunnen tonen.
 • Reizigers met een ESTA mogen na aankomst in Amerika geen visum, verblijfsvergunning of verlenging van de toegestane verblijfsduur aanvragen.
 • Een ESTA aanvragen voldoet niet indien met een privévliegtuig of -schip wordt gereisd.
 • Sinds oktober 2022 is een ESTA ook verplicht voor wie over land in Amerika aankomt.

Voorwaarden van het ESTA en Visa Waiver ProgramVoorwaarden van het ESTA USA, de elektronische reistoestemming voor de Verenigde Staten

Voorwaarden met betrekking tot het paspoort

Om een ESTA aan te vragen moet uw paspoort aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Het moet gaan om een biometrisch paspoort dat is uitgegeven door een land dat deelneemt aan het Amerikaanse Visa Waiver Program, zoals Nederland of België. Een biometrisch paspoort is een elektronisch paspoort dat een digitale chip bevat en dat ook wel digitaal paspoort of e-paspoort wordt genoemd.
 • Uw paspoort moet geldig zijn gedurende uw gehele verblijf in Amerika.
 • Het is niet mogelijk om een ESTA aan te vragen met een noodpaspoort of Duits kinderpaspoort (Kinderreisepass), omdat deze geen chip bevatten. Ook met een verblijfsvergunning is het niet mogelijk om een ESTA aan te vragen.

Voorwaarden met betrekking tot de achtergrond van de reiziger

Om in aanmerking te komen voor een ESTA Amerika moet de reiziger de nationaliteit hebben van Nederland, België of een van deze overige landen die deelnemen aan het Visa Waiver Program.

Verder moet de reiziger voldoen aan een aantal voorwaarden met betrekking tot diens achtergrond en reisverleden. In de onderstaande gevallen voldoet men niet aan de voorwaarden van het ESTA en is een visum nodig om naar de Verenigde Staten van Amerika te mogen reizen. Een ESTA USA aanvragen is niet mogelijk voor reizigers die:

 • op of na 1 maart 2011 in Irak, Syrië, Soedan, Iran, Somalië, Libië, Noord-Korea of Jemen zijn geweest*;
 • ooit de nationaliteit van Irak, Syrië, Soedan, Noord-Korea of Iran hebben gehad;
 • op of na 12 januari 2021 in Cuba zijn geweest;
 • een lichamelijke of mentale aandoening hebben waardoor zij een mogelijk risico vormen voor hun directe omgeving;
 • ooit gearresteerd of veroordeeld zijn voor een misdrijf met ernstige schade of letsel tot gevolg**;
 • drugs gebruiken of ooit een wet overtreden hebben met betrekking tot bezit, distributie of gebruik van drugs;
 • zich ooit eerder niet gehouden hebben aan een visumgerelateerde wet van Amerika;
 • ooit een afwijzing hebben ontvangen van een visumaanvraag voor Amerika, ooit de toegang tot Amerika zijn ontzegd of het land ooit zijn uitgezet.

*In bijzondere gevallen kan een uitzondering worden gemaakt voor reizigers die deze landen tijdens een militaire dienst of voor officiële werkzaamheden voor de overheid hebben bezocht.
**Een boete voor een verkeersovertreding valt hier niet onder, behalve als die verkeersovertreding geresulteerd heeft in ernstige schade of letsel.

Voorwaarden met betrekking tot de akkoordverklaring

Om een ESTA aanvraag te kunnen indienen, moeten reizigers ten slotte akkoord gaan met de akkoordverklaring aan het einde van het ESTA formulier. Door akkoord te gaan met deze verklaring, verklaart de reiziger:

 • ermee akkoord te gaan dat de U.S. Customs & Border Protection bij aankomst in Amerika biometrische gegevens zal afnemen, waaronder vingerafdrukken;
 • geen bedreiging te vormen voor de volksgezondheid, openbare orde en rechtshandhaving in de USA;
 • niet deel te nemen of deel te hebben genomen aan sabotage, spionage, terrorisme en/of genocide;
 • zich ervan bewust te zijn dat de toekenning van een ESTA geen absolute garantie biedt tot toegang tot de USA en dat hem of haar de toegang alsnog geweigerd kan worden indien de immigratiedienst bij aankomst in Amerika van mening is dat hij of zij een bedreiging vormt voor de veiligheid of openbare orde van het land.

Uitzonderingen op de ESTA voorwaarden

Reizigers die in het bezit zijn van een geldig Amerikaans of Canadees paspoort, een visum voor Amerika of een Amerikaanse verblijfsvergunning, hebben geen ESTA nodig en zijn dus uitgezonderd van de voorwaarden die op deze pagina staan beschreven.

Voldoet u aan de voorwaarden?

Voldoet u aan alle voorwaarden? Klik dan op onderstaande knop om uw ESTA direct aan te vragen.
Nu een ESTA aanvraag indienen

Voldoet u niet aan alle voorwaarden om gebruik te mogen maken van een ESTA? Dan kunt u deze reistoestemming niet aanvragen en heeft u een visum Amerika nodig om alsnog naar Amerika te mogen reizen.

VisumBuitenland.be is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het ESTA voor Amerika. VisumBuitenland.be treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een ESTA aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (21 USD per ESTA, via esta.cbp.dhs.gov). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.be, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 21 USD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 30,66 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een ESTA Amerika is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.