Reizigers naar de Verenigde Staten van Amerika worden alleen toegelaten als ze beschikken over een ESTA, een visum of een Amerikaans of Canadees paspoort. Maar wat is een ESTA eigenlijk?

Vlag AmerikaESTA uitleg

Wat is een ESTA?

Wat betekent ESTA? Een ESTA is een digitale reistoestemming om naar Amerika te mogen reizen, zonder visum.

ESTA staat letterlijk voor: Electronic System for Travel Authorization of vertaald naar het Nederlands: Elektronisch Systeem voor Reistoestemmingen. Andere namen voor een ESTA zijn ook wel: ESTA VS, ESTA Verenigde Staten, ESTA Amerika of ESTA USA.

Het Elektronische Systeem voor Reisautorisaties is een veiligheidsmaatregel, die de overheid van de Verenigde Staten van Amerika in de gelegenheid stelt ongewenste reizigers te weren alvorens deze te laten boarden op een vliegtuig of schip met Amerika als bestemming. Dit is ook van toepassing bij het maken van een overstap. Het ESTA is daarmee sterk gelijkend op elektronische reisautorisatieprogrammaʼs van andere overheden, zoals het eTA voor Canada, het eVisitor visum voor Australië en ETA voor Sri Lanka. Wereldwijd nemen steeds meer overheden een systeem gelijkend aan ESTA in gebruik als vervanging voor stickervisums en/of visumvrij reizen.

Voordelen van het ESTA Amerika

Door een ESTA aan te vragen kan naar Amerika worden gereisd zonder visum. Het ESTA is eenvoudiger, sneller en goedkoper aan te vragen dan een visum voor Amerika. Voor een visumaanvraag moet een afspraak worden gemaakt bij het consulaat in Amsterdam. Voor een ESTA aanvraag hoeft alleen maar een online aanvraagformulier ingevuld te worden en een digitale kopie van het paspoort te worden aangeleverd. In geval van spoed wordt het ESTA gemiddeld al 60 minuten na het voldoen van de kosten en het indienen van de benodigde documenten toegekend. Dit gebeurt middels een automatische notificatie per e-mail en sms.

ESTA verklaring

Het ESTA heeft als doel reizigers te weren die met ongewenste bedoelingen naar Amerika pogen te reizen. Hieronder wordt verstaan: het in gevaar brengen van de veiligheid en/of rechtshandhaving van de Verenigde Staten. Via het invullen van dit formulier weet de U.S. Customs & Border Protection vooraf wie het land wil binnenreizen. Ongewenste reizigers kan zo eenvoudig de toegang tot Amerika worden ontzegd. Onderdeel van deze relatief eenvoudige check is een eenvoudig juridisch systeem. Dit wordt gerealiseerd door de ESTA verklaring die onderdeel is van elke ESTA aanvraag. In deze verklaring wordt door de aanvrager verklaard dat geen van de reizigers die onderdeel uitmaken van de ESTA aanvraag (uit één formulier) bezwaar zullen maken of beroep zullen indienen tegen de beslissing of een reiziger wordt toegelaten tot Amerikaans grondgebied.

Invoering van het ESTA

Het Amerikaanse “Department of Homeland Security” heeft het ESTA ingevoerd om de veiligheid en controle van reizen naar de USA te verhogen. Mede als reactie op de aanslagen op 11 september 2001 is het ESTA ingevoerd en vervangt het groene I-94W formulier dat eerder in het vliegtuig moest worden ingevuld waarbij reizigers gegevens over zichzelf, hun reis en verblijf dienden in te vullen.

Geldigheid document

Hoe zit het met het visum Amerika? Voor een visumaanvraag moet een bezoek gebracht worden aan het Amerikaanse consulaat, terwijl de aanvraagprocedure van een ESTA geheel online verloopt. Andere voordelen van een ESTA Amerika zijn de lagere kosten en snellere toekenning (bij spoed meestal na 60 minuten). Een visum aanvragen is daardoor enkel aan te raden voor reizigers die niet voldoen aan de voorwaarden van een ESTA.


ESTA aanvragen

Reizigers met de Nederlandse of Belgische nationaliteit kunnen hun ESTA eenvoudig aanvragen via deze website. De ESTA-verklaring kan middels het digitale aanvraagformulier worden ingediend. Zodra de immigratiedienst van Amerika een goedkeuring heeft gegeven, wordt dit bevestigd middels een e-mail en sms-bericht. Klik op de onderstaande knop om direct te starten met het aanvragen, of om meer informatie over de aanvraagprocedure te lezen.

Alles over het ESTA en hoe u deze kunt aanvragen

VisumBuitenland.be is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het ESTA voor Amerika. VisumBuitenland.be treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een ESTA aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (21 USD per ESTA, via esta.cbp.dhs.gov). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.be, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 21 USD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 30,19 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een ESTA Amerika is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.