Nieuwsbericht | | 11-01-2023 | ±4 minuten leestijd

Op dinsdag 3 januari 2023 heeft de regering-Biden aangekondigd dat de aanvraagkosten voor verschillende typen immigratievisa verhoogd zullen worden. Er is geen stijging in de aanvraagkosten van niet-immigratievisa bekendgemaakt, dus de prijs voor het aanvragen van een ESTA blijft hetzelfde.

Reden voor de stijging van de kosten

De voornaamste reden voor de verhoging van de aanvraagkosten is dat de U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) de afgelopen jaren een grote stijging heeft gezien in de verwerkingskosten. Deze stijging in de verwerkingskosten is te wijten aan een grotere vraag naar visa en een tekort aan USCIS-medewerkers, waardoor de verwerkingstijden langer zijn geworden. Dit in combinatie met bezuinigingen zorgt ervoor dat de USCIS met het huidige uitgavenpatroon niet dezelfde kwaliteit dienstverlening kan bieden zonder dat dit blijvende gevolgen heeft op de uitvoerende werkzaamheden, zoals de tijdige afgifte van visa. Het doel van het verhogen van de aanvraagkosten is onder andere het financieren van de verwerking van het grote aantal asielaanvragen aan de grens tussen Amerika en Mexico. Een ander beoogd resultaat van de verhoging is dat de USCIS ook in de toekomst op hetzelfde niveau kan blijven opereren als voorheen.

Wanneer gaat de verhoging in?

Dit voorstel om de kosten te verhogen is onlangs bekendgemaakt en nog niet van kracht. De USCIS is namelijk verplicht om een specifieke procedure te volgen op grond van de Administrative Procedures Act voordat er belangrijke veranderingen doorgevoerd mogen worden. Zo moet eerst het voorstel met betrekking tot de uiteindelijke maatregel gepubliceerd worden. Dit gebeurde op 4 januari 2023. Daarna volgt er een periode van 60 dagen waarin de bevolking feedback mag geven op de voorgestelde maatregel. Naderhand kan de USCIS ervoor kiezen om het voorstel al dan niet te wijzigen of in te trekken. Binnen 30 dagen na afloop van de commentaarperiode moet het definitieve voorstel gepubliceerd worden en worden de daarin beschreven regels van kracht. Het huidige voorstel heeft betrekking op een aantal forse tariefverhogingen voor het aanvragen van verschillende werkgelegenheidsgerelateerde visums.

Nieuwe maatregelen

In het voorlopige voorstel worden de volgende veranderingen voorgesteld:

  • Het opnemen van de kosten voor het afnemen van biometrische gegevens in de totaalkosten. Daarmee worden de afzonderlijke kosten voor het afnemen van deze gegevens afgeschaft.
  • Voor elke categorie van niet-immigratievisa waarop het formulier (Petition for Nonimmigrant Workers) betrekking heeft worden specifieke aanvraagkosten vastgesteld.
  • Het aanpassen van de verwerkingstijd van visumaanvragen van 15 kalenderdagen naar 15 werkdagen.
  • Het rekenen van lagere kosten voor de verwerking van bepaalde aanvraagformulieren die online worden ingediend.

In dit voorlopige voorstel wordt niet gesproken over een wijziging in de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vrijstelling van de betaling van de visumkosten. Met de inkomsten die de veranderingen in dit voorstel zouden moeten opleveren verwacht de USCIS meer werknemers aan te kunnen nemen die visumaanvragen kunnen verwerken, technische vernieuwingen door te kunnen voeren en uiteindelijk betere service te kunnen bieden aan visumaanvragers.

Inhoudelijke gevolgen

Als de voorgestelde veranderingen doorgaan, zullen de kosten van enkele types immigratievisa een stuk hoger worden dan voorheen. Zo zullen de aanvraagkosten van het H-1B visum voor hoogopgeleide arbeidskrachten met 70% stijgen tot ruim 780 USD. Daarnaast moeten aanvragers van dit visumtype hogere pre-registratiekosten gaan betalen, namelijk 215 USD in plaats van 10 USD. Wie tijdelijke werknemers wil sponsoren, kan na invoering van het voorstel een kostenverhoging verwachten van meer dan 1000 USD per werknemer.

Bovendien wordt in het voorlopige voorstel ook een verhoging in de aanvraagkosten van een green card voorgesteld. Het gaat hierbij om een verhoging in de kosten die Amerikaanse burgers en permanente inwoners moeten betalen om een familielid te sponsoren om permanent in Amerika te komen wonen. Zij moeten uitgaan van een verhoging van 33%, wat neerkomt op een totale prijs van 710 USD. Amerikaanse burgers of permanente inwoners die hun verloofde willen laten overkomen om bij hen in de Verenigde Staten te komen wonen, krijgen te maken met een stijging van 35% en gaan 720 USD betalen. De kosten die immigranten die al in Amerika verblijven gaan betalen voor het aanvragen van een green card stijgen met 35% tot 1540 USD. De aanvraagkosten voor het aanvragen van Amerikaans staatsburgerschap zullen stijgen met 19%, oftewel 120 USD. Het aanvragen van asiel in de Verenigde Staten blijft voorlopig gratis.

Kostenverhoging geldt niet voor ESTA-aanvragen

Voorlopig worden de kosten van niet-immigratievisa, zoals onder andere het ESTA, niet verhoogd. Reizigers uit landen die onderdeel uitmaken van het Amerikaanse Visa Waiver Program hoeven dus geen rekening te houden met extra kosten bij het aanvragen van deze reistoestemming voor Amerika. Het ESTA is gemakkelijk online aan te vragen. Bij een aanvraag via VisumBuitenland.be bedragen de kosten van het ESTA € 49,95. Dat bedrag bestaat voor 21 USD uit consulaire kosten en voor de rest uit servicekosten, wat bij de huidige wisselkoers neerkomt op € 30,59. Na toekenning is het ESTA twee jaar lang geldig.

Let op: dit nieuwsartikel over het ESTA voor Amerika is meer dan een jaar oud. Mogelijk bevat het daardoor achterhaalde informatie en adviezen, er kunnen dan ook geen rechten meer aan dit artikel worden ontleend. Gaat u binnenkort op reis en wilt u weten welke regels momenteel gelden? Lees dan alle actuele informatie over het ESTA voor Amerika.

VisumBuitenland.be is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het ESTA voor Amerika. VisumBuitenland.be treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een ESTA aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (21 USD per ESTA, via esta.cbp.dhs.gov). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.be, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 21 USD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 30,59 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een ESTA Amerika is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.