Nieuwsbericht | | 12-10-2023 | ±5 minuten leestijd

Wie een strafblad heeft, kan in veel gevallen nog steeds naar Amerika reizen. Vaak is hiervoor een visum nodig, omdat in dit geval meestal geen ESTA meer kan worden aangevraagd. Wie wel voor het ESTA in aanmerking komt, kan deze reistoestemming gemakkelijk en snel online aanvragen via deze website.

ESTA aanvragen met strafblad

Wanneer u het ESTA formulier invult, moet u antwoord geven op een aantal achtergrondvragen. Een aantal van deze vragen hebben betrekking op het hebben van een strafblad. Net zoals andere landen kan Amerika in de meeste gevallen niet bij de Nederlandse overheid controleren of een reiziger een strafblad heeft. Wanneer u in een ander land dan uw thuisland verdacht wordt van een strafbaar feit of wanneer het land in kwestie denkt dat er een aanklacht of strafzaak tegen u loopt, kan het desbetreffende land wel een internationaal rechtshulpverzoek indienen. Hiermee kan het land in kwestie uw (eventuele) strafblad opvragen. Een van de methodes die de Amerikaanse immigratiedienst gebruikt om na te gaan of een reiziger verdachte interesses heeft, is het controleren van onder andere sociale mediaprofielen.

Achtergrondvragen en akkoordverklaring ESTA formulier

Aan het einde van het aanvraagformulier voor het ESTA moet u aangeven akkoord te gaan met de akkoordverklaring. Hiermee verklaart u onder andere dat u alle vragen in het formulier volledig en naar waarheid heeft beantwoord. Het is niet toegestaan om te liegen in uw ESTA aanvraag. Een ESTA dat is afgegeven op basis van onjuiste informatie, is dan ook niet geldig. Indien u gelogen heeft in het ESTA formulier en Amerika hierachter komt, wordt u direct het land uitgezet. Daarnaast wordt u voor minimaal 5 jaar de toegang tot de Verenigde Staten ontzegd. Ook kan het verstrekken van valse informatie tijdens uw ESTA aanvraag leiden tot strafrechtelijke vervolging. Als u liegt over het hebben van een strafblad bij een visumaanvraag voor Amerika, kan de toegang tot Amerika u zelfs permanent worden ontzegd.

Wanneer mag ik Amerika niet binnen met een strafblad?

De aard en ernst van het misdrijf hebben invloed op de goedkeuring of afwijzing van uw aanvraag voor een reistoestemming voor Amerika. Zo kunt u in het geval van de volgende misdrijven geen ESTA aanvraag indienen:

  • Persoonsgebonden misdrijven zoals moord, doodslag, verkrachting, (zware) mishandeling, mensenhandel en ontvoering.
  • Misdrijven die te maken hebben met beroving van eigendom, zoals inbraak, brandstichting en diefstal.
  • Fraude of identiteitsdiefstal.
  • Misdrijven die geleid hebben tot ernstige materiële schade of ernstig letsel aan een andere persoon.
  • Misdrijven die geleid hebben tot schade aan een overheidsinstelling.
  • Het overtreden van wetten met betrekking tot drugsbezit of drugshandel (medicinale drugs voor therapeutische doeleinden niet meegerekend).
  • Terroristische misdrijven waaronder aanslagen of verdenking hiertoe.

Als u geen ESTA aanvraag kunt indienen, omdat u door uw strafblad niet aan de voorwaarden voldoet, kunt u nog wel proberen een visum voor Amerika aan te vragen.

Mag ik met een ESTA naar Amerika reizen?

Het hebben van een strafblad betekent niet direct dat u Amerika niet meer in mag. Wel kan het dus zo zijn dat u in dit geval geen ESTA kunt aanvragen en dus een visumaanvraag moet indienen. Indien u in het verleden kleinere overtredingen heeft begaan, bijvoorbeeld wildplassen, openbaar dronkenschap of verkeersovertredingen, kunt u in veel gevallen gewoon een ESTA aanvragen. Voor de ESTA aanvraag is het van belang dat u alle veiligheidsvragen naar waarheid met ‘Nee’ kunt beantwoorden.

Kunt u niet alle veiligheidsvragen in het ESTA aanvraagformulier met ‘Nee’ beantwoorden? Dan kunt u geen ESTA aanvragen. Meestal kunt u in dit geval wel nog een visum aanvragen. Dit doet u via een consulaat of ambassade van Amerika. Tijdens de aanvraagprocedure van het visum kunt u uw strafblad nader toelichten, waardoor u mogelijk een visum toegekend krijgt waarmee u alsnog naar Amerika kunt reizen.

Met een verjaard strafblad naar Amerika

Hoe lang het duurt voordat een strafblad verjaart, is afhankelijk van de aard van het delict dat tot het strafblad heeft geleid. Gemiddeld genomen geldt dat het strafblad bij overtredingen tussen de 5 tot 10 jaar wordt bewaard, bij misdrijven 20 tot 30 jaar en bij zedenmisdrijven tot 80 jaar. Wanneer uw strafblad verjaard is, worden uw justitiële gegevens verwijderd. Verjaring van uw strafblad betekent echter niet automatisch dat u in aanmerking komt voor een ESTA voor Amerika. Ook als uw justitiële gegevens verwijderd zijn, kan de immigratiedienst van de Verenigde Staten op basis van uw biometrische gegevens (waaronder uw vingerafdrukken) soms nog steeds zien dat u in het verleden in aanraking bent geweest met politie of justitie. Als u een reis wilt maken naar Amerika, doet u er daarom verstandig aan om van tevoren advies in te winnen bij een advocaat, het juridisch loket of bij de ambassade of het consulaat van de Verenigde Staten in uw thuisland. Daar kunt u navragen of u in aanmerking komt voor het ESTA of dat het in uw geval nodig is om een visum voor Amerika aan te vragen.

Bent u ooit gearresteerd of veroordeeld voor een misdrijf dat heeft geleid tot ernstige materiële schade, ernstig letsel aan een andere persoon of schade aan een overheidsinstelling? Of heeft u ooit een wet overtreden omtrent het bezit, gebruik of de distributie van illegale verdovende middelen? Dan kunt u geen ESTA aanvragen en moet u sowieso een visum aanvragen, ongeacht of uw strafblad inmiddels verjaard is. Dit doet u via de ambassade of het consulaat van de Verenigde Staten.

Komt u in aanmerking voor het ESTA?

Indien u alle achtergrondvragen in het aanvraagformulier naar waarheid met ‘Nee’ kunt beantwoorden en u daarnaast voldoet aan alle voorwaarden voor het ESTA, dan kunt u deze reistoestemming aanvragen. Een ESTA aanvraag kan eenvoudig en snel online worden ingediend via deze website. In de meeste gevallen wordt het ESTA na gemiddeld 3 dagen toegekend. Deze gemiddelde levertijd gaat in op het moment dat u alle benodigde documenten en informatie goed heeft aangeleverd.

Mocht er iets niet in orde zijn met betrekking tot de aangeleverde documenten of informatie, dan neemt VisumBuitenland.be uiteraard zo snel mogelijk contact met u op. Dit om ervoor te zorgen dat u de benodigde documenten en informatie alsnog correct en tijdig kunt aanleveren. De werkwijze van VisumBuitenland.be is erop gericht uw ESTA aanvraag zo snel en correct mogelijk in behandeling te nemen en verwerken. Mocht u nog vragen hebben over het aanvragen van een ESTA, lees dan de veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

VisumBuitenland.be is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het ESTA voor Amerika. VisumBuitenland.be treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een ESTA aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (21 USD per ESTA, via esta.cbp.dhs.gov). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.be, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 21 USD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 30,21 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een ESTA Amerika is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.