Controleer hier welke gegevens en documenten moeten worden aangeleverd om het visum voor Rusland te kunnen verkrijgen. Welke gegevens en documenten vereist zijn hangt af van uw situatie, uw reisdoel en het type visum dat u wilt aanvragen. Houd behalve met het aanleveren van de juiste documenten ook rekening met de voorwaarden van het visum Rusland.

Aanleveren van de gegevens en documenten

De gegevens en documenten die op deze pagina worden genoemd kunnen op verschillende manieren worden aangeleverd ter beoordeling en toekenning van het visum voor Rusland. In alle gevallen start de aanvraag met het invullen van het online aanvraagformulier voor het visum Rusland op deze website. Daarin kan tevens worden aangegeven op welke manier de benodigde aanvullende documenten worden aangeleverd; dat kan aangetekend, per koerier of door de documenten zelf te brengen. Ook kan in het online aanvraagformulier een keuze worden gemaakt uit verschillende verzendmogelijkheden om het paspoort met ingeplakt visum weer retour te ontvangen.

Opgelet bij aanleveren

Wat aan te leveren:
Aan de hand van de informatie die in het online aanvraagformulier is ingevuld, wordt tevens een gepersonaliseerde e-mail verstuurd waarin staat welke gegevens en documenten bij uw specifieke aanvraag vereist zijn. De informatie op deze pagina is dan ook vooral bedoeld ter oriëntatie. De volgende gegevens en documenten zijn altijd vereist wanneer een visum voor Rusland wordt aangevraagd, ongeacht het reisdoel en type visum.


1. Een geldig paspoort

Het paspoort dient altijd aangeleverd te worden; het visum wordt hierin aangebracht door een consulaire medewerker. Het paspoort dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Het moet minimaal zes maanden geldig zijn na het verlopen van het gewenste visum Rusland
 • Voor een multiple-entry visum moet het paspoort ook nog minimaal 12 maanden geldig zijn bij elke aankomst in Rusland
 • Het paspoort moet minimaal twee tegenover elkaar liggende pagina’s vrij hebben
 • Er mogen geen hoesjes, omslagen of losse inhoud in/aan het paspoort zijn bevestigd

2. Een recente pasfoto (los)

Elke reiziger dient ook een recente pasfoto aan te leveren in het formaat 35x45 millimeter, met een witte achtergrond. Deze moet van hoge kwaliteit zijn (scherp en in kleur), geprint op fotopapier. De pasfoto moet recent (maximaal 3 maanden oud) en goed gelijkend zijn. De reiziger moet er met een neutrale uitdrukking en zonder hoofdbedekking op staan. Enkel voor een hoofdbedekking van religieuze aard wordt een uitzondering gemaakt, het gelaat dient ook dan geheel zichtbaar te zijn. De pasfoto moet een recht vooraanzicht zijn. De pasfoto dient los aangeleverd te worden, dus niet vastgelijmd aan een ander document.

3. Ruslandverklaring van de reisverzekering

Alle reizigers moeten om een visum te kunnen verkrijgen aantonen dat ze een reisverzekering hebben die van kracht is gedurende het gehele verblijf in Rusland. Een verzekeringspas is hiervoor niet voldoende. Doordat de vereiste verklaring specifieke informatie dient te bevatten wordt dit ook wel de Ruslandverklaring genoemd. De Ruslandverklaring dient geschreven te zijn in het Engels en in elk geval te bevatten:

 • De naam en contactgegevens van de reiziger
 • Het polis-nummer van de verzekering
 • De bevestiging dat de reiziger verzekerd is in Rusland voor ongevallen en gezondheid
 • Datums waaruit blijkt dat de verzekering van kracht is gedurende de gehele geldigheidsperiode van het visum
 • De datum van het afsluiten van de verzekering
 • De naam en handtekening van een medewerker van de verzekeringsmaatschappij
 • De handtekening van de reiziger

4. Het ambassadeformulier

Na het invullen van het online aanvraagformulier ontvangt u een e-mail met instructies over het aanleveren van de documenten die worden genoemd op deze pagina. In deze e-mail vindt u ook een voor-ingevuld ambassadeformulier. Deze moet voor elke reiziger worden uitgeprint en ondertekend door de reiziger waarvoor het visum wordt aangevraagd.

5. Extra benodigd

» Snel naar:


Benodigd voor het toeristenvisum Rusland

Voor het toeristenvisum voor Rusland zijn behalve de bovenstaande documenten ook de volgende documenten nodig.

5A. Uitnodigingsbrief (toeristisch)

Toeristen mogen enkel naar Rusland reizen indien ze beschikken over een uitnodigingsbrief van een Russische touroperator, reisbureau of accommodatie. Deze uitnodigingsbrief wordt ook wel Visa Support Letter (VSL) of Letter of Invitation (LOI) genoemd. Hierin moet elke nacht die in Rusland wordt verbleven worden verantwoord met een geboekte overnachtingsplaats.

Heeft u nog niet alle overnachtingsplaatsen vastgelegd? Of maakt u geen gebruik van een Russische touroperator? Voor een meerprijs per persoon kunt u de uitnodigingsbrief voor Rusland ook door ons laten verzorgen. U hoeft hiervoor alleen in het online aanvraagformulier aan te vinken dat u hiervan gebruik wilt maken. Vervolgens wordt de uitnodigingsbrief automatisch voor u opgesteld en verwerkt bij uw aanvraag.

5B. Aanvullend vereist bij meerdere inreizen met één toeristenvisum Rusland

Alleen indien een toeristenvisum voor meerdere reizen wordt aangevraagd (double-entry of multiple-entry) is het noodzakelijk tevens de boekingsbevestigingen aan te leveren van de vliegtickets waaruit blijkt dat er daadwerkelijk meerdere reizen naar Rusland gemaakt worden.

Architectuur in RuslandOnder toeristen is de historische architectuur in Rusland erg populair


Benodigd voor het zakelijke visum Rusland

Voor het zakelijke visum voor Rusland zijn behalve de altijd verplichte documenten (zie bovenaan) ook de volgende documenten nodig.

5A. Werkgeversverklaring

Na het invullen van het online aanvraagformulier ontvangt u een e-mail met verdere instructies voor het doorlopen van de aanvraagprocedure. Een onderdeel daarvan is het aanleveren van de werkgeversverklaring. In de e-mail die u ontvangt vindt u ook een voorbeeld van een werkgeversverklaring die u nodig heeft voor het visum Rusland. Hierin moet in elk geval het volgende worden opgenomen, geheel Engelstalig en geprint op bedrijfspapier met het bedrijfslogo:

 • Contact- en adresgegevens van de werkgever, gevestigd in Nederland
 • Contact- en adresgegevens van de te bezoeken organisatie in Rusland
 • Naam, functie, geboortedatum, adres en paspoortnummer van de reiziger
 • Aantal reizen dat met het visum gemaakt zal worden
 • Datum van elke aankomst en vertrek in en uit Rusland
 • Omschrijving van de werkzaamheden tijdens de reis
 • Verklaring dat werkgever garant staat voor alle noodzakelijke kosten
 • Naam en handtekening van een directiemedewerker

5B. Uitnodigingsbrief (zakelijk)

Behalve de bovenstaande verklaring van de Nederlandse werkgever moet er ook een uitnodigingsbrief worden aangeleverd van de te bezoeken organisatie in Rusland. De zakelijke uitnodigingsbrief kan op vier verschillende manieren worden verkregen. Het is mogelijk de uitnodigingsbrief te laten opstellen door:

 • De te bezoeken organisatie in Rusland
 • De Federal Migration Service (FMS)
 • Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Rusland (Telex)
 • Onze visumspecialisten (tegen meerprijs, aan te vinken in het aanvraagformulier)

Indien de uitnodigingsbrief is opgesteld door de te bezoeken organisatie in Rusland, dient deze in de Russische taal te zijn (dus niet Engelstalig) en de volgende gegevens te bevatten:

 • Naam, contact- en adresgegevens alsmede een omschrijving van de te bezoeken organisatie
 • Naam en geboortedatum van de reiziger
 • Paspoortnummer en verloopdatum van het paspoort van de reiziger
 • Aantal reizen dat met het visum gemaakt zal worden
 • Datum van elke aankomst en vertrek in/uit Rusland
 • Omschrijving van de werkzaamheden tijdens de reis
 • Het 10-cijferige NHH-nummer
 • Het registratienummer van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rusland met afgiftedatum
 • Geprint op briefpapier van de te bezoeken organisatie
 • Geadresseerd aan de ambassade van Rusland in Den Haag
 • Ondertekend en gestempeld door de CEO van de organisatie

Indien de uitnodigingsbrief is opgesteld door de Federal Migration Service (FMS of FMD) dient dit bruine document op A5-formaat te worden aangeleverd.

Indien de uitnodigingsbrief is opgesteld door het ministerie van Buitenlandse Zaken (MBZ) wordt ook wel gesproken van Telex document. Deze bevat een 5- of 6-cijferig nummer.

Indien de reiziger moeite heeft met het verkrijgen van een van de bovenstaande drie varianten van de uitnodigingsbrief voor het visum Rusland kan de uitnodigingsbrief ook worden opgesteld door een van onze visumspecialisten. De prijzen en mogelijkheden zijn afhankelijk van een aantal zaken; neem telefonisch of per e-mail contact op met het supportcenter om deze na te gaan.

5C. Aanvullend vereist bij meerdere inreizen met één zakelijk visum Rusland

Alleen indien een zakelijk visum wordt aangevraagd voor meer dan twee inreizen, dus het multiple-entry visum, dan geldt de volgende verplichting: de reiziger moet aantonen dat deze in de afgelopen twaalf maanden al eerder met een geldig visum in Rusland is geweest. Dit kan blijken uit de stempels in het huidige of vorige paspoort van de reiziger.

Indien deze stempels te vinden zijn in het huidige paspoort is geen aanvullende actie vereist, aangezien het paspoort altijd moet worden aangeleverd. Zijn deze stempels te vinden in het vorige paspoort, dan dienen kopieën van de plastic informatiepagina van het vorige paspoort, een kopie van het visum in het vorige paspoort en een kopie van de in- en uitreisstempels in het vorige paspoort te worden aangeleverd om het visum voor Rusland te verkrijgen.

Behalve het aantonen van een vorige reis naar Rusland in de afgelopen 12 maanden is er nog een voorwaarde die alleen geldt voor het multiple-entry visum. Deze kan namelijk alleen worden aangevraagd op basis van een uitnodiging die is opgesteld door het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken (de Telex). Andersoortige uitnodigingsbrieven voldoen voor het zakelijke multiple-entry visum Rusland niet aan de gestelde voorwaarden.


Reizigers die ooit in Rusland hebben gewoond

Reizigers die in het verleden ooit in Rusland hebben gewoond of ooit de Russische nationaliteit hebben gehad, wordt soms gevraagd om extra informatie en documentatie. Of dit noodzakelijk is, krijgen reizigers pas definitief te horen tijdens de aanvraagprocedure. Het kan voorkomen dat hierdoor vertraging ontstaat in de levering van het visum.

VisumBuitenland.be is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het visum voor Rusland. VisumBuitenland.be treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een visum aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (65 EUR per visum). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.be, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 65 EUR aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 39,95 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een visum Rusland is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.