Enkele jaren geleden heeft Kenia een elektronisch visum (e-visum) geïntroduceerd. Dit visum kon online worden aangevraagd en werd na toekenning digitaal verstrekt. Begin 2024 is het e-visum vervangen door het zogeheten eTA Kenia dat ook online kan worden aangevraagd.

Tijdens een safari in Kenia kunt u giraffes spottenGiraffen in Kenia

Wat is een e-visum?

Een e-visum is een elektronische reistoestemming die na toekenning wordt verstrekt in de vorm van een digitaal bestand. E-visa worden niet bij een ambassade of consulaat aangevraagd, maar online met een digitaal aanvraagformulier. E-visa worden dan ook niet in het paspoort van de aanvrager geplakt, zoals met een fysiek visum gebruikelijk is.

Een e-visum wordt elektronisch aan het paspoort van de aanvrager gekoppeld. Door deze elektronische koppeling kunnen immigratiediensten aan de hand van de paspoortgegevens van een inkomende reiziger direct zien of deze over een geldige reistoestemming beschikt. Steeds meer landen maken gebruik van een elektronisch afgiftesysteem voor e-visa, vanwege de eenvoud, lagere kosten en kortere levertijden.

Introductie e-visum Kenia

Kenia heeft het e-visum in 2015 geïntroduceerd als extra keuzemogelijkheid naast de reguliere visa. In de praktijk bleek dat de meeste reizigers voorkeur gaven aan de online aanvraagprocedure. Ook voor de immigratiedienst en voor de consulaten was het e-visum een grote vooruitgang. Daarom heeft de Keniaanse overheid in 2021 besloten de aanvraagprocedures van fysieke visa bij de consulaten geheel af te schaffen.

E-visum vervangen door eTA Kenia

Begin 2024 werd ook het e-visum afgeschaft. In plaats daarvan moeten reizigers nu een eTA Kenia (electronic Travel Authorisation) aanvragen. Op de naam van de reistoestemming na, is er voor veel reizigers echter weinig veranderd. Het nieuwe eTA is erg vergelijkbaar met het e-visum. Zo moet ook het eTA voor vertrek online worden aangevraagd en is ook de geldigheidsduur van 90 dagen na toekenning hetzelfde. Ook de aanvraagprocedure en de visumvoorwaarden zijn vrijwel gelijk gebleven.

Moet ik een e-visum of een eTA voor Kenia aanvragen?

Gaat u op vakantie of zakenreis naar Kenia? Dan moet u sinds begin 2024 een eTA aanvragen. Het e-visum bestaat niet meer. De verplichting om een eTA aan te vragen geldt voor alle toeristen en zakenreizigers uit de Europese Unie, waaronder Nederlanders en Belgen, maar ook voor reizigers met een Zwitserse en Britse nationaliteit. Ook minderjarigen moeten een eigen eTA voor Kenia bezitten.

Nu een eTA Kenia aanvragen

Heeft u de nationaliteit van een land dat hierboven niet wordt genoemd? Controleer dan of u met uw nationaliteit een eTA moet aanvragen.

Wat is het verschil tussen een e-visum en een eTA?

In de praktijk is er weinig verschil tussen een e-visum en een eTA Kenia. Een eTA is geen visum, maar faciliteert juist het reizen zonder visum. Zoals het e-visum, wordt ook het eTA online aangevraagd en beide reistoestemmingen hebben het doel om reizigers te controleren voordat ze in het land van bestemming arriveren. Dit wordt gedaan door de persoonlijke gegevens van aanvragers te vergelijken met de gegevens in verschillende databases. Ook kunnen dankzij de online aanvraagprocedure voor vertrek reizigers worden geselecteerd die tot bepaalde risicogroepen behoren en die daardoor een grondigere controle moeten doorstaan. Over het algemeen maakt het voor reizigers weinig uit of ze voor hun reis een e-visum of een eTA nodig hebben. Omdat het verschil tussen beide reistoestemmingen in de praktijk zo klein is, worden de twee termen vaak als synoniemen gebruikt.

Wat verandert er door de afschaffing van het e-visum?

Kenia heeft besloten om het e-visum met ingang van 1 januari 2024 te vervangen door het eTA. Dit zorgde aanvankelijk voor wat verwarring, maar inmiddels is duidelijk dat er voor reizigers weinig is veranderd. Het aanvragen van een eTA voor Kenia is even eenvoudig als het aanvragen van een e-visum. Net als de aanvraagprocedure van het e-visum, bestaat ook de aanvraagprocedure van het eTA uit het invullen van een digitaal formulier, het aanleveren van een aantal documenten en het voldoen van de kosten.

Naast de overeenkomsten, zijn er echter ook een aantal verschillen tussen het e-visum en het eTA voor Kenia. De belangrijkste wijziging is dat sinds begin 2024 ook minderjarigen een eigen reistoestemming moeten bezitten om naar Kenia te mogen reizen. Voorheen mochten reizigers onder de 16 jaar aan de visumaanvraag van een meereizende volwassene worden toegevoegd. Zij hadden zelf dus geen visum nodig. Ook is de aanvraagprocedure licht gewijzigd. Zo moeten bij het aanvragen van een eTA de exacte reisdata worden opgegeven. Ook moet bij het indienen van de aanvraag al een boekingsbevestiging van de heen- en terugreis per vliegtuig of cruiseschip worden aangeleverd. In het geval van een reis per vliegtuig, moeten bovendien de vluchtnummers van de heen- en terugvlucht vanuit Kenia worden doorgegeven. Ten slotte verschilt ook de prijs voor het aanvragen van een eTA van de prijs voor het aanvragen van een e-visum. De aanvraagkosten van het eTA liggen namelijk iets lager dan die van het e-visum.

Waar kan ik een eTA aanvragen?

Sinds de afschaffing van het e-visum begin 2024 is het hebben van een eTA verplicht voor vrijwel alle reizigers naar Kenia. Net als het e-visum wordt ook het eTA online aangevraagd. Het indienen van een aanvraag duurt maar enkele minuten en kan eenvoudig via deze website.

Dien hier uw eTA aanvraag in

VisumBuitenland.be is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het visum voor Kenia. VisumBuitenland.be treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een visum aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (52,53 USD per visum, via www.etakenya.go.ke). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.be, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 52,53 USD aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 15,81 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een visum Kenia is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.