De overheid van Nieuw-Zeeland heeft ingrijpende maatregelen genomen tegen verdere verspreiding van corona, ook wat betreft het NZeTA visum Nieuw-Zeeland. Bent u van plan naar Nieuw-Zeeland te reizen? Houd dan de informatie over corona en het NZeTA visum van Nieuw-Zeeland op deze pagina in de gaten. Laatste update: 05-08-2020.

Is er nog steeds corona in Nieuw-Zeeland?

Ja. Op 4 augustus 2020 waren er in Nieuw-Zeeland 1.569 corona-besmettingen bekend en zijn er 22 patiënten overleden. Nadat er al enige tijd geen nieuwe besmettingen waren geconstateerd, had de regering van Nieuw-Zeeland begin juni het land corona-vrij verklaard. De maatregelen van de overheid zijn dan ook op 9 juni naar niveau 1 afgeschaald, maar voorlopig blijft het inreisverbod van kracht om nieuwe besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen. Medio juni is toch weer bij 2 buitenlanders, die naar Nieuw-Zeeland reisden om een stervend familielid te bezoeken, corona vastgesteld en vervolgens zijn enkele nieuwe besmettingen geconstateerd.

Corona (Covid-19) heeft ook in Nieuw-Zeeland tot verregaande maatregelen geleidCorona (Covid-19) heeft ook in Nieuw-Zeeland tot verregaande maatregelen geleid

Kan ik nu een visum voor Nieuw-Zeeland aanvragen?

Ja. Ondanks de huidige maatregelen omtrent corona is het mogelijk een NZeTA visum aan te vragen. Dat heeft echter alleen zin voor een reis later dit jaar of volgend jaar, want momenteel geldt een inreisverbod. Dat verbod geldt voor alle zakelijke en toeristische reizigers, maar niet voor burgers van Nieuw-Zeeland, inwoners met een permanente verblijfsvergunning en burgers van Australië. Er zijn ook uitzonderingen, die het reizen naar Nieuw-Zeeland voor essentiële beroepen en mensen met een dringende reden (bijv. stervende familieleden) na het verkrijgen van een speciale vergunning mogelijk maken. Het is nog niet bekend hoe lang het inreisverbod geldt maar dit zal minimaal nog vier weken het geval zijn. Visumaanvragen voor Nieuw-Zeeland worden sinds 14-5-2020 weer op de normale manier en met de gewone snelheid verwerkt, maar voorlopig is het voor Europeanen - op de genoemde uitzonderingen na - in elk geval tot 19 september 2020 niet mogelijk om naar Nieuw-Zeeland te reizen.

Direct een NZeTA visum aanvragen

Ik heb al een NZeTA visum, is die nog geldig?

Corona heeft veel roet in het eten gegooid bij reizigers die intercontinentaal willen vliegen. Dat is niet anders in het geval van Nieuw-Zeeland. Eén van de coronamaatregelen is een algeheel inreisverbod. Dit verbod houdt in dat geen enkele zakenreiziger of toerist nog naar Nieuw-Zeeland mag reizen. Dus ook reizigers met geldig visum mogen het land niet in. De NZeTA-variant van het visum is het meest aangevraagde visumtype door toeristen en zakenreizigers en heeft een geldigheidsduur van twee jaar. Corona heeft erin geresulteerd dat het visum momenteel niet meer te gebruiken is. Strikt genomen is de geldigheid echter niet vervallen, het visum kan naar verwachting gewoon weer gebruikt worden zodra het gevaar van corona is geweken. Wie een geldig NZeTA visum bezit en de reis een jaar later alsnog maakt hoeft daarom naar alle waarschijnlijkheid géén nieuwe aan te vragen.

Wanneer worden de corona-beperkingen opgeheven?

Het gros van de maatregelen die de overheid van Nieuw-Zeeland omtrent corona heeft genomen zijn van kracht sinds 20 maart 2020. Ook al zijn de maatregelen op 9 juni versoepeld, zijn enkele maatregelen, waaronder het inreisverbod, nog steeds in kracht. Er is nog geen enkele zekerheid over de vervaldatum van deze maatregelen. Houd er rekening mee dat de kans aanzienlijk is dat de maatregelen nog enkele maanden van kracht zullen zijn. De verwachting is dat het landingsverbod voor commerciële vluchten minimaal tot 19 september 2020 geldt en zeker is dat het verbod op het aanleggen in een Nieuw-Zeelandse haven voor cruiseschepen minimaal tot 1 september zal gelden. Wilt u een reis naar Nieuw-Zeeland boeken? Houd dan het nieuws en deze pagina in de gaten, zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen.

Ik ben nog in Nieuw-Zeeland, wat moet ik doen?

Als het niet lukt om Nieuw-Zeeland te verlaten, of als u om een andere reden besloten heeft om in het land te blijven, houd dan rekening met het volgende. Als uw visum tussen 1 april en 9 juli verloopt, dan wordt uw visum automatisch kosteloos verlengd tot en met 25 september. Alle richtlijnen van het RIVM die gelden voor Nederlanders in eigen land, gelden ook voor Nederlanders in Nieuw-Zeeland. Denk daarbij aan het houden van afstand, mijden van sociaal contact (zeker met kwetsbare personen) en veelvuldig handenwassen. Daarnaast zijn sinds begin juni in Nieuw-Zeeland nog de volgende coronamaatregelen van kracht:

  • Reizen binnen Nieuw-Zeeland is weer volledig toegestaan
  • Nieuw-Zeeland inreizen is - op enkele uitzonderingen na - nog verboden en wie met een speciale vergunning in mag reizen, moet de eerste 14 dagen in quarantaine doorbrengen
  • U wordt nog steeds geacht de hygiënemaatregelen na te leven, waaronder handen wassen en hoesten of niezen in uw elleboog
  • Iedereen moet bijhouden waar hij/zij is geweest en met wie hij/zij in contact is geweest

Krijg ik de kosten van mijn visum en geboekte reis terug?

Als u al kosten heeft gemaakt voor een reis naar Nieuw-Zeeland die vanwege corona niet door kan gaan, dan kunt u die kosten mogelijk nergens verhalen. Veel verzekeraars zullen klanten wijzen op de ‘overmacht’-clausule waaruit blijkt dat ze in geval van een pandemie niet hoeven uit te keren. En veel touroperators en reisbureaus hebben onvoldoende middelen om alle geboekte reizen terug te betalen. Ook de immigratiedienst van Nieuw-Zeeland vergoedt geen kosten van (NZeTA) visums die vanwege corona niet gebruikt kunnen worden. Wel kunnen toegekende visums mogelijk alsnog worden gebruikt voor een toekomstige reis.

Disclaimer: corona biedt veel onzekerheden en de situatie in Nieuw-Zeeland verandert dagelijks. Ondanks het raadplegen van diverse bronnen kan de volledigheid en correctheid van de informatie in dit artikel niet worden gegarandeerd. Informeer voor de meest actuele situatie ook bij uw luchtvaartmaatschappij, touroperator of reisbureau.