Bekijk het overzicht van alle gegevens en documenten die moeten worden aangeleverd om het visum voor China met het gewenste reisdoel te kunnen aanvragen. Welke gegevens en documenten benodigd zijn, hangt ook af van uw situatie, zoals uw nationaliteit, het type visum en uw werkzaamheden.

Hoe documenten aanleveren?

U start uw aanvraag voor het visum China door het online aanvraagformulier op deze website in te vullen. Vervolgens ontvangt u een e-mail waarin staat welke van onderstaande documenten in uw geval benodigd zijn. U hoeft dan ook niet alle informatie op deze website te lezen voordat u start met uw aanvraag. Heeft u hulp nodig? U kunt gratis en vrijblijvend gebruikmaken van het visum-supportcenter.

In het online formulier geeft u aan hoe u onderstaande documenten wilt aanleveren en hoe u het visum retour wilt ontvangen. Het is mogelijk onderstaande documenten zelf bij ons af te komen geven, maar aangetekende verzending of verzending per koerier is ook mogelijk. Bekijk daarvoor de verzendmethoden en tarieven.
Open het aanvraagformulier voor het visum China


Altijd benodigd

Ongeacht wat uw situatie is en welk visum voor China u aanvraagt zijn de volgende gegevens en documenten in elk geval benodigd om het visum China te kunnen verkrijgen en te voldoen aan de visumvoorwaarden:

1. Paspoort

Allereerst moet elke reiziger een paspoort aanleveren. Een noodpaspoort voldoet niet. Het paspoort moet nog minimaal drie aaneengesloten lege pagina’s bevatten. Het paspoort moet samen met enkele andere documenten (zie de rest van deze pagina) worden aangeleverd. Lever het paspoort aan zonder hoes of omslag. Het paspoort moet nog een bepaald aantal maanden geldig zijn, de minimale termijn hangt af van het type visum China dat u aanvraagt. Lees daarvoor meer op de pagina over de geldigheidsvereisten per visum.

2. Kopie paspoort

Behalve het paspoort zelf dient u ook een kopie van de plastic informatiekaart aan te leveren (de pagina waar de pasfoto en naam van de reiziger op staan). Dit hoeft geen kleurenkopie te zijn.

3. Pasfoto

Er dient een recente pasfoto aangeleverd te worden, in hoge kwaliteit, geprint op fotopapier, met een formaat van 48x33mm en een witte achtergrond. Let op: dit formaat wijkt af van de standaard afmetingen van Nederlandse pasfoto’s. Geef dit door aan uw pasfotograaf. Er mogen geen bril, juwelen, tanden of geheel witte kleding in beeld zijn. De pasfoto moet los worden aangeleverd, dus niet vastgelijmd aan een ander document.

De Chinese muurDe Pareltoren of Oriental Pearl tower is een van de bekendste wolkenkrabbers van China

4. Ondertekend ambassadeformulier

Nadat u het online aanvraagformulier op deze website heeft ingevuld, ontvangt u een e-mail waarin staat welke documenten in uw geval nog meer benodigd zijn (u kunt dit zelf ook nagaan op deze pagina). Daarnaast vindt u in deze e-mail een ambassadeformulier. Dit ambassadeformulier is al digitaal ingevuld, maar moet nog worden uitgeprint (let op: enkelzijdig!) en ondertekend. Dit dient te gebeuren met een zwarte pen.

5. Persoonlijk reisschema

Er dient een reisschema aangeleverd te worden met daarop de datums van alle reizen van en naar China, alsmede alle binnenlandse vluchten in China. Dient u een aanvraag in voor een double entry of multiple entry visum China? Dan moet uit het reisschema blijken dat u deze ook daadwerkelijk nodig heeft. Alle te bezoeken plaatsen in China moeten worden opgenomen in het reisschema, inclusief datums van aankomst en vertrek. Voor elke reis naar China moet daarnaast concreet worden aangegeven wat het doel van de reis is, zoals bijvoorbeeld: “fabriek X bekijken” of “vergaderen met de directie van bedrijf Y”. Het reisschema moet worden ondertekend. Dient u meerdere visumaanvragen tegelijk in voor reizigers die hetzelfde reisschema gebruiken? Dan moeten al deze reizigers dit reisschema ondertekenen.

6. Boekingsbevestigingen van de vluchten

Alle vluchten die staan vermeld in uw reisschema, moeten ook daadwerkelijk geboekt zijn. Ook de boekingsbevestigingen van al deze vluchten moeten worden aangeleverd.

7. Boekingsbevestiging van overnachtingsplaatsen

Behalve de bevestiging van de geboekte vluchten moeten ook bevestigingen van alle geboekte overnachtingsplaatsen worden aangeleverd; voor alle personen en alle nachten in het persoonlijke reisschema.

Tip visum China

Tip: Sluit een annuleringsverzekering af
U moet uw vluchten en overnachtingen al boeken voordat u zeker weet of u uw visum China zult krijgen. Het is daarom verstandig een annuleringsverzekering af te sluiten die uw vluchten en overnachtingen vergoedt als uw visumaanvraag wordt afgewezen. Let er bij het afsluiten van uw annuleringsverzekering nadrukkelijk op dat deze ook uitkeert in het geval van afwijzing van uw visumaanvraag.


Afhankelijk van uw situatie en reisdoel

De onderstaande documenten zijn niet altijd benodigd; of deze moeten worden aangeleverd hangt af van het reisdoel en de situatie van de reiziger. Na het invullen van het aanvraagformulier ontvangt u als onderdeel van de online aanvraagprocedure een e-mail van een visumspecialist die voor u nagaat welke van onderstaande documenten en gegevens in uw situatie moeten worden aangeleverd.

- Werkzaam in dienstbetrekking?

Reizigers die in dienst zijn van een werkgever moeten een Engelstalige werkgeversverklaring aanleveren. Dit is ook van toepassing bij toeristische visums. Na het invullen van het online aanvraagformulier wordt per e-mail een voorbeeld van een werkgeversverklaring gestuurd. Hierin moet de werkgever enkele gegevens invullen, waaronder de naam en het adres van deze Nederlandse organisatie, de naam, functietitel, het salaris en datum van indiensttreding van de reiziger, het aantal vereiste inreizen in China en de benodigde geldigheidsduur van het visum China. De werkgeversverklaring moet worden voorzien van het logo van de organisatie en ondertekend worden door de organisatie.

- Zelfstandig?

Ook zelfstandig ondernemers en ZZP-ers moeten een werkgeversverklaring aanleveren. De vereisten hiervoor zijn gelijk aan die van de werkgeversverklaring zoals hierboven omschreven. Daarnaast moet een uittreksel van de Kamer van Koophandel worden aangeleverd. Deze moet Engelstalig zijn, mag maximaal 1 jaar oud zijn en moet de naam van de reiziger bevatten. Ook dienen zelfstandigen een kopie van de meest recente aangifte omzetbelasting aan te leveren.

- Student?

Studenten dienen een verklaring van de onderwijsinstelling aan te leveren voor hun visum China. Deze is vergelijkbaar met de werkgeversverklaring zoals hierboven omschreven. In plaats van de functietitel wordt in dit geval gevraagd naar de studierichting, de startdatum en verwachte einddatum van de studie. Daarnaast moeten studenten een bankafschrift aanleveren met meer dan 6000 EUR saldo en een betaalbewijs van de vluchten.

- Gepensioneerd of om een andere reden geen werk?

Dan moet een bankafschrift worden aangeleverd waaruit blijkt dat de reiziger meer dan 6000 EUR bezit. Ook moeten reizigers die momenteel niet werken een betaalbewijs van de vluchten aanleveren.

- Getrouwd?

Reizigers die getrouwd zijn, moeten behalve een kopie van de informatiekaart van hun eigen paspoort, ook een kopie aanleveren van de informatiekaart van het paspoort van hun partner.

- Geen Nederlands paspoort?

Reizigers die wel in Nederland wonen, maar willen reizen met een paspoort dat is uitgegeven door een ander land dan Nederland, dienen tevens een kopie van hun Nederlandse verblijfsvergunning aan te leveren.

De Chinese muurHet Chinese Terracottaleger van 210 voor Christus bestaat uit ongeveer 8000 beelden

- Pas sinds kort de Nederlandse nationaliteit?

Reizigers die op 1 januari 2015 nog niet de Nederlandse nationaliteit hadden, moeten ook een kopie aanleveren van de informatiepagina van het laatste paspoort dat ze bezaten met de vorige nationaliteit.

- Geboren in Irak, Iran, Syrië, Afghanistan of Turkije?

Reizigers die geboren zijn in Irak, Iran, Syrië, Afghanistan of Turkije moeten de eerste keer dat ze een fysiek visum voor China aanvragen een Visa Notification Letter aanleveren. Dat is een document dat wordt uitgegeven door het Information Department van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Oftewel, deze reizigers moeten een uitnodiging bezitten vanuit de Chinese overheid. Als dit al ooit voor een eerdere visumaanvraag voor China is geregeld, is het niet nodig om opnieuw een Visa Notification Letter aan te leveren.

- Chinese ouders?

Reizigers wiens ouders ooit een Chinees paspoort hebben gehad, moeten ook een kopie aanleveren van de informatiekaart van het paspoort van elk van de ouders.

- Chinese nationaliteit gehad?

Reizigers die zelf een Chinees paspoort hebben gehad, moeten ook een kopie aanleveren van de informatiekaart van hun laatste Chinese paspoort. Het kan voorkomen dat reizigers die ooit de Chinese nationaliteit hebben gehad, nog meer documenten moeten aanleveren. De reiziger wordt hiervan pas op de hoogte gebracht na het aanleveren van alle benodigde documenten op deze pagina. Dit komt doordat de immigratiedienst op basis van alle aangeleverde gegevens en documenten beslist welke gegevens nog worden verlangd.

- Zakelijk visum nodig?

Reizigers die voor werk of zaken naar China reizen, moeten twee aanvullende documenten aanleveren. Allereerst de Chinese business licence (met stempel) van de te bezoeken organisatie in China, behalve bij een bezoek aan een universiteit of ziekenhuis. En ten tweede een Engelstalige uitnodigingsbrief. Hiervan wordt direct na het indienen van het online aanvraagformulier kosteloos een voorbeeld toegestuurd per e-mail. De uitnodigingsbrief voor het visum China moet ten minste bevatten:

  • Informatie over de reiziger (volledige naam, geslacht en geboortedatum, nationaliteit, functietitel, paspoortnummer, uitgiftedatum paspoort, verloopdatum paspoort)
  • De benodigde geldigheid van het visum China (aantal inreizen en geldigheidsduur)
  • Omschrijving van de bedrijfsactiviteiten
  • Toelichting wie de reis en de reisverzekering betaalt
  • Alle in- en uitreisdatums met een reisdoel per individuele reis
  • Ondertekend en voorzien van de Chinese bedrijfsstempel

Let op: de organisatienaam in de uitnodigingsbrief moet overeenkomen met de organisatienaam op de business licence. Een double of multiple entry visum China wordt enkel verleend als de noodzaak hiervan blijkt uit het reisschema in de uitnodigingsbrief. Ook wordt het visum voor 12 maanden alleen toegekend als er minimaal een reis gemaakt wordt in het tweede halfjaar. Het kan voorkomen dat op basis van de aangeleverde informatie nog wordt gevraagd om aanvullende documenten. Dit komt met name voor indien de reiziger specialistisch en/of technisch werk verricht.

VisumBuitenland.be is een commercieel en professioneel visumbureau en ondersteunt reizigers onder andere bij het verkrijgen van het visum voor China. VisumBuitenland.be treedt op als bemiddelaar en maakt op geen enkele wijze deel uit van een overheid. Een visum aanvragen kan ook rechtstreeks bij de immigratiedienst (126,55 EUR per visum). Echter, niet met Nederlandstalige ondersteuning. Als u uw aanvraag indient via VisumBuitenland.be, staat ons supportcenter u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord. Daarnaast controleren wij uw aanvraag en alle door u aangeleverde documenten handmatig voordat we deze namens u indienen bij de immigratiedienst. Indien we hierbij fouten of onvolledigheden vermoeden, nemen we direct persoonlijk contact met u op, om te zorgen dat uw aanvraag alsnog snel en correct kan worden verwerkt. Om gebruik te maken van onze dienstverlening betaalt u ons 126,55 EUR aan consulaire kosten, die wij namens u betalen aan de immigratiedienst, alsmede € 120,95 aan servicekosten als vergoeding voor onze bemiddeling, inclusief btw. Onze diensten hebben al vele reizigers behoed voor grote problemen tijdens hun reis. Mocht een aanvraag ondanks onze ondersteuning en controle toch worden afgekeurd, dan vergoeden wij het volledige aankoopbedrag (tenzij voor dezelfde reiziger al eerder een aanvraag voor een visum China is afgekeurd). Lees hier meer over onze diensten.